Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Korábbi állapotok 2006

Külföldi kiküldetések

Létszám- és béradatok 

A Külügyminisztérium 2006. évi közbeszerzési terve

I. negyedéves mérleg

I. féléves mérleg

I. féléves beszámolók

Év végi beszámolók

Hatályban lévő szerződések kimutatása (nettó 5 millió forint értékhatárt elérő, vagy azt meghaladóak)

Hivatali gépkocsik darabszáma, adatai

Mobiltelefon-használat

EU utazási költségtérítések


Társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, közalapítványoknak, közhasznú társaságoknak nyújtott támogatás
(2006. I. - XII. hónap)

A külpolitika és a diplomácia népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása”
(KÜM - 2006 SZKF) című pályázat összesített eredménye

Jelentés a XVIII. Külügyminisztérium fejezet pénzügyi helyzetéről