Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Korábbi állapotok 2005

Létszám- és béradatok

Külföldi kiküldetések

A Külügyminisztérium 2005. évi közbeszerzési terve

Hatályban lévő szerződések kimutatása (nettó 5 millió forint értékhatárt elérő, vagy azt meghaladóak)

Hivatali gépkocsik darabszáma, adatai

Mobiltelefon-használat

 

Társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, közalapítványoknak, közhasznú társaságoknak nyújtott támogatás (2005. I. - XII. hónap)