Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Jelentés a XVIII. Külügyminisztérium fejezet pénzügyi helyzetéről

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Jelentés a XVIII. Külügyminisztérium fejezet pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 között keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. törvény 50.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Központi igazgatása alcím

A fejezet a KüM Központi Igazgatás alcímen a minisztérium normál működését biztosító szerződéseken kívül hosszú távú, 2006. éven túlnyúló kötelezettséget nem vállalt, központi beruházást nem indított.

Külképviseletek igazgatása alcím

A Külképviseletek Igazgatása alcímen a külképviseletek normál működését biztosító szerződéseken kívül az alábbi hosszú távú kötelezettségvállalásokkal rendelkezik: 

 • A brüsszeli épületvásárlás 2006. évben kikerült a fejezeti kezelésű előirányzatok köréből, az utolsó 691,4 millió forintos részlet kifizetését a Külképviseletek igazgatása alcím intézményi beruházás előirányzatából kell biztosítani. A KÜM a kifizetést 3 éves ütemezésben 2006. és 2008. között teljesíti.
 • A KüM a Pozsonyi Nagykövetség elhelyezését biztosító ingatlanberuházással kapcsolatban összesen 789,5 millió Ft kötelezettséget vállalt. Az intézményi beruházás 2007-ben fejeződik be.

  Az alcímen központi beruházás nincs folyamatban.

  Határon Túli Magyarok Hivatala

  A HTMH cím az intézmény normál működését biztosító szerződéseken kívül további hosszú távú, 2006. éven túlnyúló kötelezettséget nem vállalt, központi beruházást nem indított.

  Fejezeti kezelésű előirányzatok

  A Külügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatain nemzetközi szerződésekben, valamint egyéb jogszabályokban rögzített hosszú távú kötelezettségeken kívül éven túlnyúló kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

  Szülőföld Alap

  A 2006. évi költségvetési törvény alapján és a 2005. évi II. törvény értelmében a Szülőföld Alap 608,2 millió forint eredeti kiadási előirányzata évközben 1.000,0 millió forintig kiegészíthető.

  Budapest, 2006. március 8.