FŐKONZULÁTUSI TÁJÉKOZTATÓ 2010/04-05.

FŐKONZULÁTUSI TÁJÉKOZTATÓ

2010/04-05.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FŐKONZULÁTUSA

LOS ANGELES

11766 Wilshire Blvd, Suite 410

Los Angeles, CA 90025

T: 310-473-9344

310-914-7134

Fax: 310-479-6443

E-mail: mission.los@kum.hu

Website: http://www.hungarianconsulateinlosangeles.org/


Tisztelt Olvasó!

A híradásokból mindenki követhette, hogy milyen eredménnyel zárultak a magyarországi országgyűlési választások. Azóta már be is iktatták Magyarország új miniszterelnökét és esküt tett az új magyar kormány. A rendszerváltás óta első alkalommal történt meg az, hogy nem koalíciós kormánya van Magyarországnak, és ez a kormány a képviselői helyek több mint kétharmadával rendelkezik. Ez a helyzet új lehetőségeket ad, ennek megfelelően egy új, a korábbiaktól minőségileg eltérő kormányzati ciklus elején állunk.

Az elmúlt hónapban számtalan helyi eseményre került sor, amelyre megelégedettséggel tekinthetünk vissza. Megalakult a Kaliforniai Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara és a Kaliforniai Magyar-Amerikai Művészeti Szövetség is. Mindkettő a helyi magyar amerikai közösség új szemléletmódját tükrözi. Szükség van arra, hogy erőinket egyesítve még határozottabban eredményorientáltan foglalkozzunk az üzleti életben, a kereskedelmi kapcsolatokban, illetve a művészeti, a kulturális életben rejlő lehetőségek kiaknázásával. Sok sikert kívánunk az új szervezetek vezetőinek felelősségteljes tevékenységükben. Ebbe a témakörbe tartozik az a hír is, hogy ünnepélyes külsőségek között megnyitották a Raleigh Budapest Stúdiót, amely gyakorlatilag Európa legmodernebb és legnagyobb stúdiókapacitását nyújtja ezentúl a nemzetközi filmiparnak. Egyfajta büszkeséggel töltött el az, hogy a 2007 nyarán, a főkonzuli rezidencián aláírt megállapodás alapján milyen nagyszerű létesítményt tekinthettem meg személyesen magam is a megnyitón.

Itt a nyár, ami a szokásos misszióvezetői szabadságok időszakának kezdetét is jelenti egyben. Június 3-án magam is Budapestre utazom, ahol részint éves szabadságomat töltöm majd, részint az évente szokásos misszióvezetői értekezleten veszek részt. Távollétemben, mint az elmúlt években megszokhattuk dr. Kaleta Gábor veszi kézbe a Főkonzulátus irányítását. Így lesz ez egészen visszaérkezésemig. Mindenkinek kellemes és eredményes nyári időszakot kívánok és remélem, hogy a szabadságot követő időben az eddigi közös tevékenységünk sikeresen tovább folytatódik majd.

Bokor Balázs

nagykövet

Los Angeles-i főkonzul


TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2010. május 26-i ülésén 344 igen, három nem és öt tartózkodás mellett a képviselők elfogadták az állampolgársági törvény módosítását.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítását az immár elfogadott T/29 számú törvényjavaslat szövege az Országgyűlés honlapján olvasható a következő címen:

http://www.parlament.hu/irom39/00029/00029.pdf

Az Országgyűlés arról is döntött, hogy a törvény sürgős kihirdetését kérik a köztársasági elnöktől.

Az Orbán Viktor, Semjén Zsolt, Kövér László, Németh Zsolt és Kósa Lajos által jegyzett javaslat értelmében a jogszabály augusztus 20-án lép hatályba, de csak 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

A törvény elfogadása nagy sajtóvisszhangot váltott ki Magyarországon és külföldön egyaránt. Főkonzulátusunkra már több evvel kapcsolatos kérdés is érkezett.

A „kettős állampolgárságról” szóló törvénynek is nevezett új jogszabály egyelőre törvényjavaslat, amely – az amerikai gyakorlathoz hasonlóan – a köztársasági elnök által történt aláírását és kihirdetését követően válik törvénnyé. A tervek szerint a törvény állami ünnepünkön lép hatályba, de konkrét ügyekben csak 2011. január elsejével alkalmazzuk.

A törvény végrehajtásához szükséges egyéb jogszabályok, a végrehajtási rendeletek egyelőre nem készültek el. Főkonzulátusunk egyelőre tehát nem tud egyedi esetekre vonatkozó konkrét felvilágosítást adni a törvény gyakorlati végrehajtásáról vagy a jogszabály alapján lefolytatandó eljárásokról. A törvény által szabályozott honosítási eljárások csak a jövő évtől indulnak. A végrehajtásra történő felkészülés érdekében a Külképviselet tájékoztató munkát fog végezni.

dr. Kaleta Gábor

konzul


A FŐKONZULÁTUS FONTOSABB 2010. ÁPRILIS ÉS MÁJUS HAVI ESEMÉNYEI

 1. Az országgyűlési választások első fordulója – 2010. április 3.

A Los Angeles-i Főkonzulátuson is élhettek állampolgári jogukkal az állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok, akik a Külképviseleten 2010. április 3-án reggel 6 és este 7 óra között adhatták le szavazatukat. Míg Magyarországon 2010. április 11-én kerül sor a szavazásra, addig – a vonatkozó jogszabály értelmében –az amerikai kontinensen nyolc nappal előbb járulhattak az urnához a szavazópolgárok. 8.807 személy kérte felvételét 88 külképviseleti névjegyzékbe és élhet szavazati jogával világszerte. Los Angelesben 129 fő került fel a külképviseleti névjegyzékbe. A Főkonzulátusra egy jelölő szervezet küldött megfigyelőt, aki a szavazást törvényesnek minősítette. Az első szavazó 7 óra 05 perckor adta le a szavazatát. A részvételi arány 77,52 % volt. A szavazás rendben, különösebb rendkívüli esemény nélkül zajlott le. Pár visszautasítás történt, rontott szavazat is volt. A Külképviseleti Választási Irodát Kormesné dr. Miklós Katalin, a Külügyminisztérium EU Ágazati és Kereskedelempolitikai Főosztályának munkatársa vezette, aki a lezárt és szigorúan őrzött urnát a szavazást követő napon visszaszállította Budapestre, az Országos Választási Irodába. A Külképviseleti Választási Iroda tagja Magyarné Fekete Dorottya, a Külügyminisztérium EU Elnökségi, Koordinációs és Jogi Főosztály munkatársa és dr. Kaleta Gábor konzul volt.

 1. Informális EU egyeztetés az izlandi vulkánkitörés miatt – 2010. április 20.

A Los Angeles-i német konzul, Ulrich Fischer informális egyeztetést kezdeményezett az izlandi vulkánkitörés miatt Amerikában ragadt utazókról, Főkonzulátusunkat Kaleta Gábor konzul képviselte. Az eseményen a felek áttekintették az érintett állampolgárok számát és főbb vonalakban ismertették a tagállami intézkedések főbb irányait. Finnország, Görögország, Csehország, Spanyolország, Magyarország, Ausztria, Svájc esetében kevés 3-15 állampolgárról rendelkeztek a képviseletek tudomással. A lengyelek Los Angelesben 25 főről, Denverben 10 főről tudnak. Az olaszok 50-60 segélykérőről rendelkeztek ismerettel. A francia, brit és a német külképviseleten ezres nagyságrendű Amerikában ragadt állampolgári körről tudtak.

 1. Kaliforniai Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara alakuló ülése – 2010. április 21.

Megalakult a Kaliforniai Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara (Hungarian-American Chamber of Commerce in California). A Los Angeles-i főkonzulátuson tartott alakuló ülésen a helyi magyar-amerikai üzleti közösség több képviselője jelent meg. Az elmúlt időszakban örvendetes fejlődésnek indult a nyugati parti magyar közélet. Folyamatosan nyomon követhető az érdeklődés, amely egyre inkább kíséri a magyar vonatkozású programokat, eseményeket, a magyar identitástudat fenntartását és erősítését célzó rendezvényeket. A helyi közélet képviselői éppen ezért tartották nagyon időszerűnek az üzleti, a gazdasági, a kereskedelmi területen való továbblépést, markánsabb megjelenést is. Az alakuló ülés résztvevői felkértek négy magyar-amerikai, üzleti elkötelezettségű fiatalt, akik a Kamara – mint non-profit szervezet - ideiglenes vezetőiként elvállalták azt, hogy elősegítik az szervezet kiszélesítését és megerősítését. Kangiszer Gyula elnöki, Varsányi Lívia alelnöki, Antal Tímea főtitkári és Kass Pál pénzügyi vezető/pénztárnoki minőségében végzi el ezt a feladatkört jövő év január elejéig, amikor a Kamara – várhatóan már kialakult tagsága -végleges vezetést választ és elfogadja majd az alapszabályt.


Mátsik György, Bokor Balázs, Horváth Sándor, Antal Tímea, dr. Frigyes Dezső, Varsányi Lívia, Kass Pál és Kangiszer Gyula

Az alakuló ülésen Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzul hangsúlyozta, hogy a Főkonzulátus szükségét érezte a kamara létrehozásának. A Kamara kiváló eszköze lesz az üzleti kapcsolatok fejlesztésének, az információ áramlás biztosításának a nyugati parti magyar-amerikai közösség soraiban. Méltán lesz képes majd a magyarországi és a kaliforniai üzleti érdekeltségek közötti hídszerep kialakítására, a kölcsönös érdekek alapján nyugvó üzleti-gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok ösztönzésére, a helyi közösségformálás markánsabbá tételére. A Kamara jó eszköze lesz az üzleti kultúra népszerűsítésének és a tagok üzleti tevékenysége segítésének.

Dr. Frigyes Dezső, a Kamara létrehozásának egyik támogatója felvázolta a más hasonló, európai kötődésű kamarák helyi tapasztalatait, felhívta a figyelmet arra, hogy a szervezet akkor tudja elfoglalni elvárt helyét a helyi üzleti életben, ha megfelelő presztízs alapján áll, és magas fokú szakmaisággal rendelkezik majd. Fontos, hogy a tagság olyan személyekből tevődjön össze, akik már bizonyították szakmai elkötelezettségüket akár saját kis- vagy közepes vállalkozásaikban, akár nagy, nemzetközi szintű vállalatoknál.

 1. American Jewish Committee éves értekezlet – 2010. április 22.

Az Amerikai Zsidó Bizottság (American Jewish Committe – AJC) Los Angeles-i régiója 2010. április 22-én tartotta 65. alkalommal éves értekezletét. Az esemény díszvendége és díjazottja a németországi születésű Ruth Block újságíró volt. A Főkonzulátust Kaleta Gábor elsőbeosztott képviselte.

 1. Az országgyűlési választások második fordulója – 2010. április 24.

Los Angelesben 2010. április 24-én rendben lezajlott az országgyűlési képviselőválasztás második fordulója. A névjegyzéken 35 személy szerepelt, akik közül 12 (34,28%) élt szavazati jogával. Rendkívüli esemény nem történt. A két megfigyelő a szavazást törvényesnek minősítette. A Külképviseleti Választási Irodát Siklósi Dorottya, a Külügyminisztérium munkatársa vezette. A Külképviseleti Választási Iroda tagja dr. Kaleta Gábor konzul volt.

 1. Az 5. Los Angeles-i Dél-kelet Európai Filmfesztivál megnyitója

A Los Angeles-i Goethe Intézetben megnyílt az 5. Dél-kelet Európai Filmfesztivál. Az európai régió filmalkotásait felvonultató, 2010. április 29. és május 3. közötti rendezvény célja, hogy a térség államai között meglévő falakat lebontsa. A Fesztivál magyar támogatásban is részesül, a Főkonzulátus már huzamosabb ideje működik együtt a rendezőkkel. A rendezvény programfüzete a Főkonzulátus mellett a Nemzeti Kulturális Alapot is a támogatók között sorolja fel. Két magyar alkotás, Takács Mária: „Eltitkolt évek”, valamint Pálfi György: „Nem vagyok a barátod” című művei is a vetített filmek között szerepelnek. A nyitóesten a Főkonzulátust Kaleta Gábor elsőbeosztott képviselte.


Kaleta Gábor konzul a szervezők kérésére nyilatkozik

Fénykép: Szkopál Béla

 1. Los Angeles Second Generation – Antiszemitizmus Európában szeminárium

A Los Angeles-i Second Generation nevű szervezet szemináriumot tartott 2010. április 29-én az európai antiszemitizmus témakörében. A szemináriumra Csehország, Franciaország Magyarország, Németország és Lengyelország Los Angeles-i főkonzulját hívták meg előadóknak. A főkonzulok – így Bokor Balázs főkonzul is – ismertették az országaikban tapasztalható helyzetet a témakör kapcsán. Magyar részről bemutatásra került a vonatkozó magyar jogszabályi háttér, a magyar kormányzat által tett intézkedések. A nagyszámú hallgatóság kérdéseket tett fel a főkonzuloknak.

 1. Herzl Tivadarról elnevezett utca Beverly Hillsben

A Budapesten született Herzl Tivadar születésének 150. évfordulója alkalmából került sor a Theodore Herzl utca felavatására 2010. május 2-án Beverly Hillsben, a reformista Emanuel nevű zsinagóga mellett. A város tanácsa 2010 februárjában döntött a közterület elnevezéséről. Az ünnepi eseményen beszédet mondott az iráni születésű Jimmy Delshad, Beverly Hills polgármestere, aki felolvasta települése testvérvárosa, az izralei Herzliya vezetőjének üdvözletét. Az eseményen a Főkonzulátust Kaleta Gábor elsőbeosztott képviselte.


Jimmy Delshad, Beverly Hills polgármestere és Kaleta Gábor

Fénykép: Halmágyi Péter

 1. Raleigh Studio Budapest megnyitása

Ünnepélyes keretek között mutatták be 2010. május 7-én, Rákospalotán Európa legnagyobb és legmodernebb filmstúdió-komplexumát, a 17 milliárd forintos beruházás keretében megépült, április végén átadott Raleigh Studios Budapestet. A 18 hektáron elterülő gyártóbázis a befektetők reményei szerint felpörgetheti a hazai filmipart, ami által Budapest a hollywoodi és az európai filmesek egyik gyártási központjává válhat hosszabb távon. A kilenc stúdiót, valamint kiszolgáló- és irodaépületeket is magába foglaló zöldmezős beruházást a legnagyobb amerikai független stúdió, a hollywoodi Raleigh Studios magyar befektetőkkel, az Origo Film Grouppal közösen hozta tető alá, mintegy hatéves előkészítő munka után. Az így létrejött Raleigh Studios Budapest – amely az amerikai anyavállalat európai központjaként fog működni – teljes körű produkciós szolgáltatásokat nyújt majd játékfilmek, reklámfilmek és televíziós alkotások elkészítéséhez, az előkészítéstől a forgatáson át az utómunkákig. A nagyszabású ünnepélyes megnyitón számos hollywoodi filmes személyiség jelent meg. Michael Moore, a Raleigh Studios elnöke és Kovács István, az OrigoFilms elnöke mondott ünnepi beszédet. Kovács István külön köszönetet mondott a szintén jelen levő Bokor Balázs Los Angeles-i magyar főkonzulnak a beruházás megvalósulásához nyújtott segítségéért.

 1. Hungarian-American Club of New Mexico

Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzul látogatást tett Új-Mexikó államban, amelynek során részt vett a New Mexico-i Magyar-Amerikai Klub rendezvényén Albuquerque-ban, 2010. május 16-án. A klub rendszeres összejöveteleinek sorában ez alkalommal Dr. Joan Shaw és Jack Jones házában került sor arra a piknikre, amelyen szép számban jelentek meg a helyi magyarság képviselői. A főkonzul üdvözlő beszédében fontosnak tartotta a helyi magyar közösség fenntartására végzett tevékenységet és ösztönözte a klubot a magyar identitástudat érdekében végzendő feladatainak erősítésére. Tájékoztatást adott a magyarországi parlamenti választásokról és az új magyar kormányról.

 1. Az 1989-es romániai forradalomról szóló film bemutatása – 2010. május 14.

A Los Angeles-i Egyesült Magyar Házban 2010. május 14-én mutatták be Szőczi Árpád többszörös díjnyertes filmjét, a „Drakula árnyéka – A romániai forradalom kitörésének valódi története” (Dracula’s Shadow – The Real Story Behind the Romanian Revolution) című alkotást. A vetítésen és az azt követő, Szőczi Árpád rendezővel folytatott beszélgetésen a Főkonzulátusról Biró Attila és Bartos Judit vettek részt.


A film logoja

A film egy Montrealból irányított, 1989 márciusában kezdődött titkos küldetést mutat be. Két francia-kanadai, Michel Clair, volt Québec tartományi miniszter és Réjean Roy, a Radio Canada riportere Temesvárra utaztak, hogy titokban tévéfelvételt készítsenek Tőkés Lászlóval, a legismertebb romániai ellenzékivel. Így vette kezdetét az a két napon át tartó macska-egér játék, ami a kanadaiak és három magyar segítőjük, valamint az őket üldöző román titkosszolgálat között zajlott. A teljes történet most kerül először a nyilvánosság elé: miként csempészték ki a felvételeket, hogyan kerültek azok adásba az MTV Panoráma című műsorában 1989. július 24-én, és végül miért kényszerült Ceausescu parancsot adni Tőkés László kilakoltatására. A 41. Magyar Filmszemlén is díjazott film forgatása a következő helyszíneken zajlott: Torontó, Montreal, New York, Washington, Strasbourg, Budapest, Érd, Székesfehérvár, Temesvár, Kolozsvár, Nagyvárad és Bukarest. A magyar verzió világpremierje 2009. december 15-én, a romániai forradalom huszadik évfordulóján volt. A film honlapja: http://romanianrevolutionfilm.com/

 1. Sacramento Host Reception

„A nemzet kivezetése a válságból” címet viselő üzleti fórum tartotta meg 2010. május 17-én reprezentáns ülését Sacramentóban, Kalifornia állam fővárosában. A fórumon a kaliforniai üzleti élet nagyszámú vezető személyisége és a kaliforniai konzuli testület vezetői vettek részt. A résztvevők tiszteletére a nagy presztízzsel rendelkező Sutter Club-ban adtak a rendezők exkluzív fogadást. Az eseményen megjelent Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzul is.

 1. Új magyar tiszteletbeli konzul Sacramentóban

Bokor Balázs nagykövet, Los Angeles-i főkonzul hivatalosan beiktatta Bartsch Miklóst, mint a Magyar Köztársaság sacramentói új tiszteletbeli konzulját. A beiktatásra a Sacramentói Magyar-Amerikai Klubban került sor. A főkonzul hangsúlyozta a megjelentek előtt: a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok szempontjából fontos lépés, hogy Kalifornia fővárosában létesít Magyarország tiszteletbeli konzuli képviseletet. A sacramentói képviselet, amely a Los Angeles-i főkonzulátus irányítása alatt működik, a 15. magyar tiszteletbeli konzulátus az Amerikai Egyesült Államok területén.

Bartsch Miklós Budapesten született 1941. február 5-én. Az 1956-os forradalom leverése után, december 4-én Ausztriába menekült családjával, hogy elkerüljék édesapja letartóztatását, akit kollegái 1956. október végén a Pénzügyminisztérium Forradalmi Bizottság tagjává választottak. A következő évben az Egyesült Államok fogadta be a családot menekültként. Hosszú ideig Pennsylvaniában és Minnesotában élt, a Minnesotai Egyetemen szerzett külkapcsolatokból és külkereskedelemből diplomát. Kaliforniába költözve aktív tagja lett a helyi magyar emigráns kulturális és sportéletnek.

1970 és 1993 között a kaliforniai képviselőház mellett működő törvényhozási iroda (Legislative Analyst’s Office of the California Legislature) munkatársaként dolgozott, mint költségvetési és pénzügyi tanácsadó, majd 1994-től 2009 áprilisáig a Kaliforniai Energia Bizottság gazdasági, költségvetési és külügyi főtanácsadója volt. Elősegítette az 1995-ben aláírt és 2000-ben meghosszabbított együttműködési szerződést a Magyar Energia Hivatal és a Kaliforniai Energia Bizottság között.

Az észak-kaliforniai magyar közösségek gazdasági, kulturális és vallási rendezvényeinek rendszeres résztvevője, támogatója. Aktív szervezője volt Sacramentóban az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulós megemlékezéseinek. a helyi magyar klub alelnöke.

Energetikai és ezzel szoros összefüggésben álló, megújuló energiaforrásokon alapuló környezetvédelmi témákban többször adott elő Magyarországon is.

Bartsch Miklós tevékeny előmozdítója a nyugati parti amerikai magyarság kulturális önazonosságtudata megőrzésének.


Középen Bartsch Miklós és Bokor Balázs

A beiktatás időzítése jó volt, mivel pontosan ezekben a napokban került sor Sacramentoban a konzuli testület éves gyűlésére, a kaliforniai gazdasági-üzleti körökkel megrendezett megbeszélésekre, amelyeken a tiszteletbeli konzuli képviselet megnyitása bejelentésre került. A központi rendezvényen részt vett Arnold Schwarzenegger kormányzó is.

 1. 85th Annual Sacramento Host Breakfast

Nyolcvanötödik alkalommal rendezték meg a kaliforniai gazdasági, pénzügyi, kormányzati élet reprezentánsai részvételével sorra kerülő nagyszabású üzleti fórumot, a Sacramento Host Breakfast-et. Kalifornia állam fővárosának kongresszusi központjában. A több száz résztvevő meghallgathatta Arnold Schwarzenegger kormányzó véleményét számos, az állam gazdasági életét érintő problémáról. A kiemelkedő jelentőségű eseményen részt vett Bokor Balázs főkonzul, Molnár István külgazdasági szakdiplomata, Voisin Éva, San Franciscó-i tiszteletbeli főkonzul és Bartsch Miklós, sacramentói tiszteletbeli konzul is.


Allan Zaremberg, a Kaliforniai Kereskedelmi kamara elnök-vezérigazgatója és

Arnold Schwarzenegger kormányzó

 1. California Consular Corps Luncheon – 2010. május 18.

A daviesi Kaliforniai Egyetem és az Észak-kaliforniai Világkereskedelmi Központ szervezésében került sor 2010. május 18-án a kaliforniai konzuli testület éves összejövetelére és ebédjére. A rendezvényen Suresh Kumar, az amerikai Kereskedelmi Minisztérium helyettes államtitkára, Val Dolcini, az amerikai mezőgazdasági minisztérium főigazgatója és Alma Candelaria, az amerikai külügyminisztérium igazgatója tartott előadást területeik aktuális helyzetéről, a nemzetközi együttműködés lehetőségéről. A rendezvényen részt vett Bokor Balázs főkonzul, Molnár István külgazdasági szakdiplomata és Bartsch Miklós, sacramentói tiszteletbeli konzul is.

 1. Robert F. Kennedy Jr. előadása – 2010. május 10.

A Los Angeles-i World Affairs Council szervezésében Robert F. Kennedy Jr. környezetvédelmi ügyekre szakosodott ügyvéd és emberi jogi aktivista 2010. május 19-én tartott előadást „Green Gold Rush” címmel. A neves előadó az energiafüggetlenség és a környezetvédelem aktuális kérdéseivel foglalkozott. Az eseményen részt vett Kaleta Gábor elsőbeosztott is.

 1. Megalakult a Kaliforniai Magyar Amerikai Művészeti Szövetség – 2010. május 21.

2008-tól kezdődően a Los Angeles-i magyar főkonzulátus „Magyar Kultúra a nyugati parton is” rendezvénysorozata nagyszámú kulturális eseményt tartalmazott. Az események között sok olyanra került sor, amelyeken a helyi magyar származású amerikai művészek mutatkozhattak be a nagyközönség előtt. Kaliforniában jelentős számban élnek olyan képzőművészek, zenészek, színházzal és filmmel foglalkozó előadóművészek, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek. Ezt a nagyszerű lehetőséget kiaknázandó alakult meg tegnap a Főkonzulátus kezdeményezésére a „Kaliforniai Magyar Amerikai Művészeti Szövetség”, amely a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház égisze alatt működik majd.

Az alakuló ülésen a Szövetség elnökének Sapszon Bálint zongoraművész-zeneszerzőt választották meg. Alelnök lett Elizabeth Matsik festőművész, Varsányi Lívia, a helyi Kárpátok néptáncegyüttes vezetője, Niki Burgi fotóművész és Antal Tímea, aki a helyi magyar nyelvű színjátszás újraszervezésének feladatát kapta.


Kaliforniai Magyar Amerikai Művészeti Szövetség alapításában résztvevők

Az alakuló ülésen Bokor Balázs főkonzul hangsúlyozta, hogy vétek lenne a meglevő nyugati parti magyar művészeti kapacitásokat kihasználatlanul hagyni. A magyar identitástudat fenntartásának egyik alapvetően fontos ösztönzője a magyar kulturális örökség minél szélesebb körű bemutatása, a magyar gyökerű helyi kulturális értékek felkarolása. Elérkezett az idő, hogy a számtalan magyar kapcsolódású művészeti lehetőséget szervezett és előre tervezett formában juttassák el az Egyesült Államok nyugati partján élő magyarsághoz, illetve végső soron az egész amerikai közönség elé. Pereházy Miklós, az Egyesült Magyar Ház elnöke azt hangsúlyozta, hogy a magyarság tulajdonában levő Los Angeles-i intézmény elindult az igazi kulturális központtá válás útján. Minden lehetőség adott ahhoz, hogy egyre több magyar kulturális program kerüljön ott megvalósításra, és minél több második, illetve többedik generációs amerikai magyart is bevonjanak a helyi magyar kulturális életbe.

 1. Reményik Sándor Magyar Iskola jótékonysági bálja – 2010. május 22.

A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház Magyar Iskolája, a Reményik Sándor Magyar Iskola 2010. május 22-én tartotta második jótékonysági bálját. Az iskola heti rendszerességgel kínál magyar nyelvű oktatást. A gyermeklétszám örvendetes növekedése miatt az iskolának helyet adó épületet át kell alakítani. A bál bevételei e cél szolgálják. Az összejövetelen a Főkonzulátust Kaleta Gábor konzul és felesége, dr. Jasinka Anita képviselte. Kaleta Gábor rövid köszöntőjében a magyar oktatás fontosságát hangsúlyozta.


A Reményik Sándor Magyar Iskola diákjainak kórusa énekel Ft. Jakabffy Zsolt vezetésével

 1. A Balassi Emlékkard átadása John Ridland professzornak – 2010. május 27.

Az idén John Ridland amerikai költő-műfordító kapta a Balassi Bálint-emlékkardot. Az elismerést a díjazottnak Bokor Balázs, Los Angeles-i főkonzul adta át. Az 1997 óta adományozott rangos irodalmi díjat minden évben egy magyar és egy külföldi – idegen anyanyelvű – költő veheti át. John Ridland, a Santa Barbara-i Kalifornia Egyetem angol nyelvi tanszékének professzor emeritusa nem tudott Budapestre utazni, így az elismerést nevében akkor képviselőként Czipott Péter vette át, aki a Balassi-versek angol nyersfordítását elkészítette Ridland számára. John Ridland ültette át angol nyelvre Petőfi Sándor János vitézét, Balassi több versét, jelenleg egy Márai fordításon dolgozik. John Ridland angol nyelven írt verseiből magyar nyelven „Ballada Brahms névjegyére” jelent meg válogatás.

Bokor Balázs köszöntőjében hangsúlyozta, hogy John Ridland komoly érdemeket szerzett a magyar irodalom remekműveinek nemzetközi megismertetésében. A professzor teljesítménye azért is egyedülálló, mert egyaránt képes különböző magyar költőket és írókat angol nyelven megszólaltatni, legyen szó a reneszánsz kor Balassijáról vagy éppen a XX. század Márai Sándorjáról. Magyarország joggal lehet büszke kulturális értékeire, amelyeket ha más nemzetekkel megoszt, csak még jobban gazdagodik. E kincsek kiosztásában John Ridland vitézen kivette részét, méltó tehát, hogy a Balassi Kuratórium odaítélt, végvári szablya díszítse.

A szablyát a bonyhádi Fazekas József kardkovács, a díszokleveleket pedig Vincze László szentendrei nyomdász készíti. 2002 óta a világhírű Herendi Porcelán Manufaktúra egy, erre a célra készített Balassi-szoborral is megajándékozza a költőket.

Az ünnepséget emelkedetté tette Czipott Péter, John Ridland művészi munkája legfőbb nyelvi segítőjének köszöntője, továbbá Balassi Bálint Borivóknak való és Petőfi Sándor János vitéz című műveiből és angol fordításukból álló irodalmi csokor, amelyet John Ridland, Borbély Melinda, Finta Ilona Vanda és Deák Lajos adtak elő.


Bokor Balázs főkonzul ás John Ridland professzor a Balassi Emlékkarddal

 1. Szabó Marcel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékán-helyettesének köszöntése

Dr. Szabó Marcel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Európa-jogi és Nemzetközi Közjogi Tanszékének vezetője és a Kar külügyi dékán-helyettese jelenleg a Marymount College vendégelőadója. A főkonzuli rezidencia klubházában adott 2010. május 27-i fogadáson Bokor Balázs főkonzul külön köszöntötte dr. Szabó Marcelt, akit elkísért dr. Michael S. Brophy, a Marymount College elnöke. A misszióvezető köszöntőjében kiemelte, hogy a Főkonzulátus fő feladata a magyar-amerikai kapcsolatok előmozdítása, ennek egyik eredménye a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és több nyugati parti felsőoktatási intézmény, köztük a Marymount College közötti együttműködés.


Dr. Szabó Marcel

 1. Kaliforniai Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara koktélja – 2010. május 27.

A Los Angeles-i Főkonzulátuson a helyi magyar-amerikai üzleti közösség több képviselője által 2010. április 21-én megalakított Kaliforniai Magyar-Amerikai Kereskedelmi Kamara (Hungarian-American Chamber of Commerce in California) 2010. május 27-én tartotta meg első bemutatkozó jellegűnek szánt koktélpartiját, amelynek házigazdája Bokor Balázs főkonzul volt.


A Kamara vezetősége:

Dr. Frigyes Dezső, Kangiszer Gyula, Varsányi Lívia, Antal Tímea és Pereházy Miklós

ORBÁN VIKTOR BESZÉDE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI HATODIK ORSZÁGGYŰLÉS ALAKULÓ ÜLÉSÉN

2010. május 14.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr, Tisztelt Házelnök Úr,

Kedves Képviselőtársaim, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindenekelőtt köszönetet mondok a magyar választóknak. A magyar választóknak, akik sok-sok csalódás ellenére kitartottak a demokrácia mellett, elmentek szavazni és soha nem látott összefogással kiálltak a változás és a nemzeti egység mellett. Nagyrabecsülésemet fejezem ki a köztársasági elnök úr iránt. Köszönetet mondok, mert mindent megtett, hogy a választások a lehető leghamarabb megtörténjenek, majd pedig azért, hogy az új Országgyűlés és új kormány mielőbb megalakulhasson. Szívből gratulálok minden képviselőtársamnak, aki egyéni vagy listás jelöltként mandátumot szerzett, és így tagja lesz a most megalakult Országgyűlésnek.

Tisztelt Ház!

Nem először állok itt Önök előtt, és nem először vállalkozom Magyarország kormányának megalapítására. Tudom, hogy mi a dolgom. Tudom, hogy mit vár tőlem az ország, és meg fogom tenni, véghez fogom vinni mindazt, amit várnak tőlem (nagy taps). Küzdelemre vállalkozom. Olyan küzdelemre vállalkozom, amely során nagy erőkkel fogom szembetalálni magam, de, akik kicsit is ismernek tudják, hogy engem az akadályok és a gáncsok nem térítenek el. Bármilyen erő jöjjön is szembe tehát, véghez fogom vinni mindazt, amivel a magyar emberek megbíztak. Márpedig az emberek gyökeres és alapvető változásokat akarnak az élet minden fontos területén. Erre kaptam megbízást és felhatalmazást, ezt fogom megvalósítani. De nem csak én kaptam erre megbízást és felhatalmazást, hanem mindannyian, akik ma itt vagyunk.

Mélyen Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy horderejű és mélyreható változások lesznek Magyarországon. Nagy horderejű és mélyreható változások, amelyeket közös erővel fogunk véghezvinni, méghozzá a magyar választók akarata szerint. Biztonságosan, átgondoltan és tervezetten fogjuk véghezvinni ezeket a változásokat. Biztonságosan és átgondoltan, mert volt módunk arra, hogy tanuljunk az elmúlt évek, évtizedek hibáiból és sikereiből egyaránt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyarok határozott, bátor küzdelmet és győzelmet várnak tőlünk. Hallom, látom, mindenki tudhatja: a magyaroknak elegük lett a kudarcokból, a tétovázásból, a rossz kompromisszumokból, a toporgásból. Győzelmeket várnak. Azt várják, hogy legyőzzük a leváltott rendszer hagyatékát. Hát le fogjuk győzni. Le fogjuk győzni a bűnözést, le fogjuk győzni a munkanélküliséget, le fogjuk győzni a fiatalok kilátástalanságát, a gyermekvállalás előtt tornyosuló akadályokat, az idős emberek kiszolgáltatottságát. Le fogjuk győzni a merjünk kicsik lenni szemléletét, az oszd meg és uralkodj politikát, az el is lehet menni az országból típusú arroganciát. Le fogjuk győzni az ingatlanpanamákat, a hatalommal való visszaélés technikáit, a felelősség alóli kibúvás kísérleteit. Le fogjuk győzni az offshore-lovagok praktikáit és az érdemtelen állami kifizetéseket. Le fogjuk győzni a nemzet fővárosát tönkretevő korrupciót és pazarlást. Le fogjuk győzni a múltat, mert Magyarország egységesen úgy döntött, hogy le kell győzni. (nagy taps)

Tisztában vagyok az előttünk álló feladat nagyságával és a vele járó felelősséggel. Tisztában vagyok azzal is, hogy nekem és a leendő kormánynak az ország háromharmadát, a magyar nemzet egészét kell képviselnünk. Ezt fogom tenni, ezt várom el, és ezt fogom számon kérni minden munkatársamtól a kormányban és az Országgyűlésben.

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Ház!

A változást ma kezdjük el. Hiszen azt is tudjuk mindannyian, hogy mit várnak az emberek ma, itt és ettől az Országgyűléstől. Azt várják, hogy ismerje el a magyar választók történelmi tettét, ismerje el, hogy az áprilisi választásokon egy új rendszer megalapításáról döntöttek. Azt javaslom tehát a tisztelt Országgyűlésnek, ismerjük el a magyar választók szavazófülkékben véghezvitt forradalmát. Élesen él az emlékezetemben, úgy húsz éve történt: mi, rendszerváltó képviselők elégedetlenek voltunk a változás mértékével. Az akkori miniszterelnök, Antall József atyai jó tanácsa feleletképpen így hangzott: tetszettek volna forradalmat csinálni. Hát most tetszettünk. Ismerjük el hát a szavazófülkékben történt forradalmat, és vállaljunk kötelezettséget a magyarok által megalapított nemzeti együttműködés rendszerének fölépítésére. Ezt egy politikai nyilatkozat elfogadásával tehetjük meg. Meggyőződésem szerint ezt megtenni kötelességünk. A magyarok olyan elsöprő erővel váltották le azt a politikát, amely éveken keresztül szembement az akaratukkal, hogy az új kormánynak, az új Országgyűlésnek kötelessége első intézkedésként deklarálni, hogy az emberek egységes akarata a hatalom legfőbb forrása Magyarországon. Ezzel a nyilatkozattal, amelyet rögvest Önök elé terjesztek, az emberek akaratát tesszük meg a jövő iránytűjének.

Tisztelt Ház, Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Képviselőtársaim!

Szeretném felhívni minden képviselőtársam figyelmét a mai nap történelmi jelentőségére, amely mindannyiunkat párthovatartozásunktól függetlenül kötelez. A mai napon megalakult Országgyűlést olyan nemzeti egység hozta létre, amilyen évtizedek óta nem volt Magyarországon. Ez a nemzeti egység az ország fölemelkedésének a feltétele és egyben záloga. A nemzeti együttműködés nyilatkozata ennek a régen várt nemzeti egységnek szimbolikus erejű dokumentuma.

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Országgyűlés!

Felolvasom azt a nyilatkozatot, amelyet felszólalásom után a Tisztelt Ház elé be is nyújtok.

A nemzeti együttműködés nyilatkozata:

„Legyen béke, szabadság és egyetértés. A 21. század első évtizedének végén negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét. A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott. A magyar nemzet 2010 tavaszán még egyszer összegyűjtötte maradék életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. A győzelmet a magyar emberek a régi rendszer megdöntésével és egy új rendszer, a nemzeti együttműködés rendszerének megalapításával vívták ki. A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a nemzeti együttműködés rendszerét. Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövőnk tartóoszlopai. A nemzeti együttműködés rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt részesei határon innen és túl élő magyarok. Lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd meggyőződésünk, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyarok végre megvalósíthassák a saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következő éveit. Magyar Országgyűlés 2010.”

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.