A hatályos jogszabályok értelmében hazatelepülés esetén vámmentesség annak a legalább 2 éven át életvitelszerűen külföldön tartózkodó magyar állampolgárnak adható, aki

igazolni tudja, hogy 3 hónapot meghaladó ideiglenes külföldi tartózkodását bejelentette a magyarországi állandó lakhelye szerint illetékes önkormányzatnál. A bejelentés a lakcímbejelentő lap dátummal, aláírással és az önkormányzat bélyegzőlenyomatával érvényesített szelvénnyel igazolható vagy

igazolni tudja, hogy 3 hónapot meghaladó ideiglenes külföldi tartózkodását bejelentette a külföldi tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten, azaz, jelen esetben – a Magyar Köztársaság pekingi nagykövetségén, sanghaji vagy hongkongi főkonzulátusán. A bejelentés a lakcímbejelentő lap dátummal, aláírással és Nagykövetségünk bélyegzőlenyomatával érvényesített szelvénnyel igazolható, és

végleges hazaköltözését megelőzően beszerzi Nagykövetségünkön a hazatérő magyar állampolgároknak adható hatósági bizonyítványt. A hatósági bizonyítvány kiállításának elengedhetetlen feltétele, hogy a kérelmező

  • igazolni tudja, hogy kínai tartózkodásának kezdetén megtette lakcímbejelentését a magyarországi állandó lakhelye szerint illetékes önkormányzatnál vagy Nagykövetségünkön és
  • igazolja kínai tartózkodása megszűnését, valamint azt, hogy
  • legalább 2 éven keresztül életvitelszerűen Kínában tartózkodott.

A magyar hatóság által nyújtható vámmentesség igénybe vételéhez valamennyi fent felsorolt feltételnek teljesülnie kell!