Tájékoztató útlevélügyekről, magánútlevél kérelmezése

Az útlevél Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának, személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetőleg hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja.

1. Általános tudnivalók

A magyar útlevél kiállításának előfeltétele az igazolt magyar állampolgárság.

Magánútlevél érvényességi ideje főszabályként:

    6 éves életkor betöltéséig 3 év

    6-18 éves életkor között 5 év

    18-70 éves életkor között 5 év, illetve kérelemre 10 év

    70 éven felüliek esetén 10 év

Az útlevél érvényességének időtartama nem hosszabbítható meg!

A kérelem benyújtható:

Belföldön bármelyik körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda) és a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál (KEK KH, Központi Okmányiroda), illetve külföldön a konzuli tisztviselőnél. A belföldön történő útlevélbenyújtás részletszabályairól a Külképviselet nem tud felvilágosítást adni. Kérjük, hogy érdeklődjenek közvetlenül a belföldi okmányirodánál.

Fontos! A biometrikus adatok (ujjnyomat) felvétele miatt az útlevélkérelmek befogadhatóságának feltétele a személyes megjelenés.

2. Eljárás

A magánútlevél iránti kérelmet személyesen kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő - többek között - az alábbi iratok bemutatását, illetve csatolását kérheti:

· érvényes személyazonosításra alkalmas okmány

(állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)

· magyar állampolgárságot igazoló okirat (érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány vagy honosítási okirat)

· személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány

(ha azzal a kérelmező rendelkezik)

· magyar születési anyakönyvi kivonat

· házas vagy elvált családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat illetve válási végzés

3. Az eljárási illeték és konzuli díjak

    5 évig érvényes okmány esetén 585,00 CNY

    10 évig érvényes okmány esetén 760,00 CNY