Nyomtatási nézet
  1. Ha a külföldi 5 000 USD értékű, vagy azt meghaladó külföldi fizetőeszköz birtokában kíván belépni a Kínai Népköztársaság területére, belépéskor a behozott külföldi fizetőeszközről írásbeli nyilatkozatot kell tennie a helyszínen a vámhatóság illetékesének.
  2. Ha a külföldi deviza-fizetőeszköz birtokában kívánja elhagyni a Kínai Népköztársaság területét, és felmutatja a belépéskor birtokában levő pénzösszeg bejelentését igazoló okiratot és a kivinni kívánt összeg nem haladja meg a belépéskor bejelentett összeget, akkor mentesül a deviza-kiviteli engedély (a továbbiakban: kiviteli engedély) beszerzésnek kötelezettsége alól.
  3. Ha a külföldi 5 000-től 10 000 USD-ig (beleértve a 10 000 USD-t is) terjedő értékű deviza-fizetőeszköz birtokában kívánja elhagyni a Kínai Népköztársaság területét, előzetesen kiviteli engedélyt kell beszereznie egy kínai banktól. A bank bélyegzőlenyomatával ellátott kiviteli engedélyt és a kivinni kívánt deviza-fizetőeszközt kilépéskor be kell mutatni a vámhatóság illetékesének.
  4. Ha a külföldi 10 000 USD-t meghaladó értékű deviza-fizetőeszköz birtokában kívánja elhagyni a Kínai Népköztársaság területét, akkor a 3. pontban említett banki engedélyt felül kell bélyegeztetni a bank székhelye szerint területileg illetékes devizaigazgatási hivatallal. A devizaigazgatási hivatal előtt igazolni kell a kivinni kívánt deviza-fizetőeszköz forrását. A bank és a devizaigazgatási hivatal bélyegzőlenyomatával ellátott kiviteli engedélyt, valamint a kivinni kívánt deviza-fizetőeszközt kilépéskor be kell mutatni a vámhatóság illetékesének.