Nyomtatási nézet
A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény kimondja, hogy

„A Magyar Köztársaság határát átlépő személy, amennyiben birtokában összesen egymillió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű forint vagy valuta van, köteles ezt a tényt a vámhatóságnak bejelenteni, és a 2/B. § (2) bekezdésének a) pontjában felsorolt adatokat, továbbá a birtokában levő pénz összegét és pénznemét a vámhatóság számára, a rendelkezésre álló adatlapon megadni.

A vámhatóság az alábbi adatokat köteles rögzíteni:

  1. családi- és utónév, előző név, nők esetében leánykori családi- és utónév;
  2. lakcím;
  3. születési hely, idő;
  4. állampolgárság;
  5. anyja leánykori családi és utóneve;
  6. az azonosító okmányának típusa és száma;
  7. az azonosító okmány kiállító hatóságának megnevezése, betűjele;
  8. külföldi személy esetében az 1-7. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet.”

A vámhatóság a birtokába jutott adatokat, okiratokat legalább tíz évig köteles megőrizni.

A bejelentési kötelezettség mind a Magyar Köztársaságba történő belépés, mind a kilépés során egyaránt fennáll!

A törvényben előírt nyilatkozattétel elmulasztása esetén a vámhatóság büntetőeljárást kezdeményez!