Útlevéligénylők figyelmébe! Amennyiben valaki csak lejárt útlevéllel rendelkezik, és nincs érvényes magyar személyi igazolványa vagy 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítványa, minden esetben állampolgársági vizsgálatra van szükség. A részleteket megtalálja az "Állampolgársági ügyek" menüpontban. 

Kérjük, kérelmükön tüntessék fel telefonszámukat, e-mail címüket, hogy az esetleges hiánypótlásról mielőbb értesíteni tudjuk Önöket.


Értesítjük Ügyfeleinket, hogy 2009. június 28-től új, úgynevezett második generációs biometrikus útlevelet adnak ki Magyarországon, amely tartalmazza az ujjlenyomatot is. Mivel konzulátusunk egyelőre nem rendelkezik az ehhez szükséges technikával, ezért egy éves, ujjlenyomat nélküli útlevelet lehet rajtunk keresztül igényelni. Azoknak, akiknek a közeljövőben jár le az útlevelük, de azt megelőzően Magyarországra utaznak, azt tanácsoljuk, hogy Magyarországon hosszabbíttassák meg útlevelüket.


Magyar útlevél iránti kérelem

A magyar magánútlevél a világ összes országára érvényes, idõbeli érvényessége 18 éves életkor fölött 10 év, külön kérés esetén 5 évre érvényes útlevelet állítanak ki. A gyermekek 4 éves korukig legfeljebb 2 évre érvényes, 18 éves korukig legfeljebb 5 évre érvényes útlevelet kaphatnak. Az útlevél iránti kérelmet fõszabályként személyesen kell benyújtani a külképviseleten. Az útlevéligénylõnek személyazonosságát érvényes magyar útlevelével vagy személyi igazolványával, ezek hiányában más, fényképes igazolvánnyal – USA útlevél, “zöld kártya”, magyar vagy amerikai vezetõi engedély – kell igazolnia. Személyes benyújtás esetén minden nagykorú kérelmezõnek meg kell jelenni a külképviseleten, kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselõ nyújthatja be.

Ha a kérelmezõ a külképviselettõl nagy távolságra lakik, vagy a külképviseleten történõ megjelenése betegség vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, postai úton is benyújthatja a kérelmet. Ez esetben a külképviselet elõtt ismert amerikai közjegyzõvel - notary public - vagy a Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuli tisztviselõjével személyazonosságát érvényes, fényképpel ellátott igazolvánnyal hitelesíttetnie kell. Kiskorú kérelme esetén mindkét szülõnek igazolnia kell személyazonosságát ezen a módon.

Az útlevél iránti igényléshez az alábbiakat szükséges benyújtani:

1.)

Egy példányban kitöltött és aláírt útiokmány-igénylõlap. Az igénylõlapot kérjük a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar írásmódnak megfelelõen kitölteni. Ha a jelenleg viselt neve családi állapotváltozás - házasságkötés, válás vagy névváltoztatás - miatt eltér a Magyarországon anyakönyvezett és nyilvántartott névtõl, külföldön kötött házasságát Magyarországon pótlólag anyakönyveztetni, a külföldi bíróság bontó ítéletét a házassági anyakönyvbe bejegyezni, illetõleg a névváltoztatás magyarországi engedélyezését kérni szükséges. Ha a kérelmezõ születése Magyarországon még nincs anyakönyvezve, kérelmezni kell a születés anyakönyvezését.
Az útiokmány-igénylõlapot NEM lehet letölteni az internetrõl. A nyomtatványt főkonzulátusunktól lehet kérni e-mail-ben –
consulate.chi@kum.hu - vagy levélben. Kérjük, szíveskedjék megjelölni azt a postai címet, ahová az igénylõlap megküldését kéri.
A “Postai cím, ahová az úti okmány kézbesítését kéri” rovatot – ha USA-beli címet ad meg – az Egyesült Államokban szokásos címzési móddal töltse ki.
A fénykép helye alatti bekeretezett területen a nevét kék vagy fekete tintával kérjük, úgy írja alá, hogy az aláírás ne érintkezzen a kerettel. (Ez az aláírás szerepel majd az új útlevélben)

2.)

Két darab 3,5 x 4,5 cm-es (szokásos igazolványkép méretû), egy évnél nem régebbi színes vagy fekete-fehér fénykép, amelynek hátoldalára nyomtatott betûkkel rá kell írni az igénylõ teljes nevét, születési helyét is idejét, anyja nevét.

3.)

18 évnél fiatalabb kérelmezõ esetén a szülõk hozzájárulása az útlevél kiadásához – Kiskorú gyermek útlevéligénylésekor a szülõknek írásban nyilatkozni kell arról, hogy gyermekük útlevelének kiállításához hozzájárulnak. Ezt a Szülői Nyilatkozat melléklet kitöltésével, valamint az igénylõlap hátoldalán szereplõ “szülõi nyilatkozat” rovat aláírásával tehetik meg. A kérelem postán keresztül történõ benyújtása esetén mindkét szülõ személyazonosságának igazolására is szükség van. Nem kell a hozzájárulása annak a szülõnek, akinek a szülõi felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ebben az esetben a vonatkozó bírósági határozatot kérjük benyújtani, amelyet másolat készítése után visszaadunk. Írni tudó gyermeknek magának kell aláírnia az úti okmány-igénylõ lapot a fénykép alatti keretben, írni nem tudó gyermek esetében a szülõ – törvényes képviselõ – aláírása kerül ugyanazon helyre.

4.)

Az útlevélkérelemhez mellékelni kell az érvényes vagy már lejárt magyar útlevél adatoldaláról készült fénymásolatot.

5.)

Ha a kérelmezõ nem rendelkezik érvényes magyar útlevéllel, vagy érvényes személyi igazolvánnyal, vagy egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal, ki kell töltenie az "Állampolgárság igazolása iránti kérelem" nyomtatványt, és csatolnia kell hozzá a nyilatkozat hátoldalán felsorolt okiratok közül minél többet.

6.)

Ha az érvényes magyar útlevele megsemmisült vagy megrongálódott, ki kell töltenie a "Jegyzőkönyv útlevél elvesztéséről" nyomtatványt.

8.)

Díjak és illetékek:

I. Ha a kérelmezõ életkora 18 és 70 év közötti:

A) Személyesen benyújtott kérelem esetén:

a) 10 éves érvényességû útlevél

$123

- elvesztett, megsemmisült, rongált útlevél pótlására

$190

b) 5 éves érvényességû útlevél

$96

- elvesztett, megsemmisült, rongált útlevél pótlására

$136

B) Postán beküldött kérelem esetén:

a) 10 éves érvényességû útlevél

$155

- elvesztett, megsemmisült, rongált útlevél pótlására

$222

b) 5 éves érvényességû útlevél

$128

- elvesztett, megsemmisült, rongált útlevél pótlására

$168


II. Ha a kérelmezõ életkora 18 év alatti vagy 70 év feletti (az érvényességi idõtõl függetlenül):

A) Személyesen benyújtott kérelem esetén:

$66

- elvesztett, megsemmisült, rongált útlevél pótlására

$76

B) Postán beküldött kérelem esetén:

$98

- elvesztett, megsemmisült, rongált útlevél pótlására

$108

A díjat személyesen készpénzben, vagy a megkeresett magyar külképviselet nevére (Hungarian Consulate of Chicago) kiállított pénzes utalvány (money order) formájában kérjük leróni.

Postán beadott kérelem esetén kérjük mellékeljenek egy felbélyegzett válaszborítékot. Ajánljuk, hogy "certified" feladásra elegendő bélyeget tegyenek a borítékra, és töltsék ki az ehhez szükséges, a postán található zöld nyomtatványt. (boríték méretétől függően, körülbelül 5.00 dollár)

A hiánytalanul benyújtott vagy a külképviselet felhívása után kiegészített útlevélkérelmet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Központi Okmányirodájának továbbítjuk, amely kiállítja az új útlevelet, és azt a külképviseleten keresztül küldi meg az igénylõnek. Ez általában – a kérelem jellegétõl függõen – 2-3 hónapot vesz igénybe.

Amennyiben a kérelmezõ állampolgárságát valamilyen okból vizsgálni kell, illetve egyidejűleg anyakönyvezés vagy névváltoztatás iránti kérelmet is benyújtott, az útlevél kiállításának ideje lényegesen meghosszabbodhat.

A fent említett nyomtatványokat letöltheti a Főoldalon található "Letölthető nyomtatványok" menüpontnál. Ha valamilyen okból ez nem sikerül, e-mailen is kérhet nyomtatványt.
E-mail címünk: consulate.chi@kum.hu