Eszter Torda

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

Ngài Horváth Gellért

Phó Đại sứ

Ngài Szabó Gergely

Bí thư thứ hai (các vấn đề về nhập cư)

Ngài Károlyi Márton

Bí thư thứ nhất (Lãnh sự )

Siklósi Dorottya

Bí thư thứ nhất (báo chí, văn hóa, tài chính và hành chính)