THÔNG BÁO

 

Bộ phận Lănh sự Đại sứ quán Hungary tại Hŕ Nội tạm dừng nhận hồ sơ xin thị thực vŕ tiếp khách lănh sự từ ngŕy 21/12/2015 đến 03/01/2016.

Lịch tiếp khách lănh sự kể từ ngŕy 4 sẽ được thực hiện theo quy định mới. Để biết thęm chi tiết, đề nghị xem thông tin tręn trang web của Đại sứ quán.