Ngoài các giấy tờ chung, người xin thị thực đi DU LỊCH phải nộp các giấy tờ sau:

1. Chứng minh tài chính

A) Nę́u người xin thị thực là nhân vięn:

- Bản gốc sao kę tài khoản ngân hàng đę̉ chứng minh thu nhập trong 3 tháng gần đây

- Bảng lương trong 3 tháng gần đây

- Giấy xác nhận của công ty hoặc hợp đồng lao động gần đây

- Quyę́t định cho nghỉ phép của công ty

B) Nę́u người xin thị thực là chủ công ty hoặc tự kinh doanh:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh *

- Bằng chứng đã thanh toán các loại thuę́

C) Nę́u đương sự đã nghỉ hưu:

- Quyę́t định được hưởng chę́ độ hưu trí. Ngoài ra, cần phải chứng minh tài chính bằng thẻ tín dụng, tài sản, sổ tię́t kię̣m.

2.

Nę́u đi theo công ty du lịch, thư xác nhận của công ty du lịch đảm bảo trách nhię̣m vę̀ các nghĩa vụ tài chính và vię̣c trở vę̀ nước của người đi du lịch. Cần phải nộp các văn bản trao đổi giữa đương sự và công ty du lịch.

3.

Lịch trình chi tię́t bao gồm lộ trình du lịch và khoảng thời gian du lịch chính xác ở từng nước trong khối Schengen.

4.

Bằng chứng nơi ở: giấy xác nhận đặt chỗ khách sạn trong suốt thời gian lưu trú trong khối Schengen.

5.

Bản sao sổ hộ khẩu gia đình*

6.

Bản sao giấy chứng nhận kę́t hôn hoặc quyę́t định ly hôn ( nę́u có)*

7.

Trong trường hợp đương sự là trẻ vị thŕnh nięn:

- Đi cùng với bố hoặc mẹ, phải có giấy đồng ý của mẹ hoặc bố hoặc người bảo trợ cho phép trẻ ra nước ngoŕi. Nę́u một trong hai bố hoặc mẹ có quyę̀n nuôi dưỡng duy nhất, thì không cần nộp giấy này*.

- Nę́u bố mẹ không đi cùng thì phải có giấy đồng ý của cả bố mẹ có quyę̀n nuôi dưỡng đương sự.*

- Giấy khai sinh*

- Bản sao CMND của bố mẹ *

- Giấy xác nhận của trường học, kę́t quả học tập trong năm học

Khi đę́n nhận hộ chię́u và thị thực tại Đại sứ quán, cần phải nộp bản sao vé máy bay khứ hồi đã thanh toán.

Các giấy tờ được đánh dấu * phải là các giấy tờ gần đây (tối đa là 3 tháng) và được cơ quan có thẩm quyę̀n địa phương chứng thực và dịch sang tię́ng Anh (dịch chứng thực).

Ngoài các giấy tờ tręn, Đại sứ quán có quyę̀n yęu cầu đương sự cung cấp thęm các giấy tờ và thông tin khác.