Középső design kép, városi látkép
Khoảng cách từ Budapest: 8071 km
Chênh lệch múi giờ so với Budapest: +5 giờ
Địa chỉ: Tầng 9, Hanoi Lake View, 28 Đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (00 84) (4) 3771-5714. 3771-5715, 3771-5718
Fax: (00 84) (4) 3771-5716
E-mail: mission.hoi@mfa.gov.hu
Web: www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
  • 2016.01.04.
    LỊCH TIẾP KHÁCH LĂNH SỰ MỚI TỪ NGŔY 01 THÁNG 01 NĂM 2016   
  • 2015.12.21.
    THÔNG BÁO   
  • 2014.10.22.