Munkavállalás az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok is korlátozza a külföldről érkező munkavállalókat mind számukat, mind az általuk elvégezhető munka típusát tekintve. Ahhoz, hogy egy külföldi állampolgár munkát tudjon vállalni és végezni az Egyesült Államokban, munkavállalói vízumra van szüksége. Akárcsak Németország és Ausztrália esetében, a munkavállalói vízum megszerzésének feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen érvényes munka-ajánlattal. Amennyiben a magyar állampolgár az ajánlat elfogadása mellett dönt, akkor előbb a munkaadójának munkavállalási engedélyt kell részére szereznie az USA Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatalától (ez az ún. „Form I-797” nyomtatvány). Az eredeti engedély birtokában kell ezek után munkavállalói vízumért folyamodni az USA budapesti nagykövetségéhez.

Az Egyesült Államokba munkát vállalni szándékozók figyelmét felhívjuk az USA budapesti nagykövetségének honlapjára:

http://hungarian.hungary.usembassy.gov/work_visas_hu.html A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a főkonzulátus honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.

Ezúton is felhívjuk a kiutazók figyelmét az alábbiakra:

Az Egyesült Államok is korlátozza a külföldről érkező munkavállalókat mind számukat, mind az általuk elvégezhető munka típusát tekintve. Ahhoz, hogy egy külföldi állampolgár munkát tudjon vállalni és végezni az Egyesült Államokban, munkavállalói vízumra van szüksége. Akárcsak Németország és Ausztrália esetében, a munkavállalói vízum megszerzésének feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen érvényes munkaajánlattal. Amennyiben a magyar állampolgár az ajánlat elfogadása mellett dönt, akkor előbb a munkaadójának munkavállalási engedélyt kell részére szereznie az USA Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatalától (ez az ún. „Form I-797” nyomtatvány). Az eredeti engedély birtokában kell ezek után munkavállalói vízumért folyamodni az USA budapesti nagykövetségéhez.

Az Egyesült Államokban tartózkodni csak a vízum jellegének – turista, munkavállaló, tanuló stb. – megfelelő céllal lehet. Bármilyen csekély, a munkavégzés szándékára utaló gyanú a beléptetés megtagadását és azonnali visszafordítást eredményezhet, illetve ott tartózkodás esetén hazatoloncolást.

Az ország törvényei az engedélyezett időn túli tartózkodást bűncselekménynek tekintik, következésképpen az Állampolgársági és Bevándorlási Ügyek Hivatal emberei a lejárt tartózkodási engedéllyel közlekedő külföldit letartóztatják, és 1-3 hónapos idegenrendészeti fogdában vagy közbűntényes elítélteket szankcionáló börtönben töltött őrizetes fogság után, a bírói döntésnek megfelelően kiutasítják vagy kitoloncolják. Ez a döntés általában a túltartózkodás miatt elmarasztalt személy amerikai vízumának érvénytelenítésével és az országba történő beléptetésének 5-10 évre szó megtagadásával jár együtt. Az illegális munkavállalásért hasonló, illetve még szigorúbb szankciókat szabhat ki a bíróság.

Az USA valamennyi határátkelőhelyén a korábbinál is szigorúbban ellenőrzik a beutazási és tartózkodási feltételek teljesítését.

Az USA ún. „vízumlottó” program keretében minden évben kisorsol „zöld kártyákat”, azaz tartózkodási engedélyeket, melyek birtokában a nyerteseknek lehetőségük nyílik előbb beutazni az USA-ba (vízummal) és csak utána munkát keresni. Az utóbbi időben sok visszaélés történt, amerikai, magyar cégek, magánszemélyek több esetben is pénzért kínáltak „nyertes” vízumlottó jegyeket. Ezért jelezzük, hogy a vízumlottó sorsolásban való részvétel feltételeiről információkat kizárólag az Egyesült Államok budapesti USA keresztül szerezzenek.

Az Egyesült Államok területére történő belépés, tartózkodás és munkavállalás feltételeit kizárólag az Egyesült Államok jogszabályai rendezik, így a fent leírtak kizárólag tájékoztató jellegűek. Felhívjuk az Állampolgárok figyelmét, hogy az Egyesült Államok területén történő munkavállalás esetén minden esetben előre tisztázzák a beutazás valamennyi körülményét olyan amerikai szervekkel, amelyek hivatalosan nyilatkozhatnak a belépési és tartózkodási feltételekről.

Diákok nyári munkavállalása

Nyaranta több felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató fiatal próbálja a pénzügyi helyzetét és a tanulmányai finanszírozását nyári külföldi munkavállalása alatt keresett jövedelemével kiegészíteni. Többen kellő körültekintés nélkül fogadnak el olyan ajánlatot, amely a könnyű munka ígéretével kínál a hazainál jóval kedvezőbb jövedelmet és munkakörülményeket. 2008 nyarán az előző évhez képest jelentősen megemelkedett azoknak a munkát vállaló fiataloknak a száma, akik hivatalos munkavállalási engedéllyel vállaltak nyári alkalmi munkát, és akiket ennek ellenére jelentős anyagi, illetve erkölcsi kár ért. Az Egyesült Államokban több magyar fiatal számolt be esetenkénti megalázó bánásmódról, a szerződésben aláírt munkától eltérő foglalkoztatásról, illetve súlyos anyagi veszteségről, kérve a konzuli szolgálat segítségét. Javasoljuk, hogy a munkát vállaló fiatalok minden esetben alaposan, esetleg szakértő bevonásával tanulmányozzák a munkaszerződést, hogy elkerüljék az előnytelen, pénzügyi büntetést is kilátásba helyező szerződési feltételeket és munkakörülményeket.

Vízumlottó

Az USA ún. „vízumlottó” program keretében minden évben kisorsol „zöld kártyákat”, azaz tartózkodási engedélyeket, melyek birtokában a nyerteseknek lehetőségük nyílik előbb beutazni az USA-ba (vízummal) és csak utána munkát keresni. Az utóbbi időben sok visszaélés történt, amerikai, magyar cégek, magánszemélyek több esetben is pénzért kínáltak „nyertes” vízumlottó jegyeket. Ezért jelezzük, hogy a vízumlottó sorsolásban való részvétel feltételeiről információkat kizárólag az Egyesült Államok budapesti nagykövetségén keresztül szerezzenek.

Vízumigénylés az "Amerikai kuckókban"

Az "Amerikai kuckó" az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által támogatott olyan kezdeményezés, mely vitaköröknek, szemináriumoknak, digitális videókonferenciáknak, plakátkiállításoknak ad otthont, emellett házigazdája különböző, Amerikával kapcsolatos témák amerikai és helyi szakértőivel szervezett találkozóinak. Magyarországon három „kuckó” található: Debrecenben, Pécsett és Veszprémben. Ezek az intézmények regionális központokként működnek, ahol amerikai tárgyú könyveket, videókat, DVD-ket és CD-ROM-okat lehet használni, továbbá ingyenes internet-hozzáférést és oktatási segédanyagokat nyújtanak. Partnerségi alapon működve, az Egyesült Államok biztosítja a berendezéseket és az anyagokat, a házigazda intézmények pedig a személyzetet és a helyiségek ingyenes használatát.

Az Internet-hozzáférés miatt lehetséges az amerikai vízum igényléséhez szükséges vízumkérő űrlapok kitöltése is a „kuckókban”.

További információk az alábbi internet elérhetőségen:

http://americancorner.hu/htmls/americancorner.html A link olyan oldalra mutat, amely kívül esik a főkonzulátus honlapján, ezért új ablakban nyílik meg.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!!!

Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a 2008. november 17-e, az amerikai vízummentesség bevezetése előtti időszakban az Egyesült Államokban túltartózkodótt és/vagy illegálisan munkát vállalt állampolgárainknak számítaniuk kell arra, hogy annak ellenére, hogy az ESTA visszaigazolja elektronikus beutazási kérelmüket, a határon szolgálatot teljesítő bevándorlási tisztviselő saját nyilvántartása alapján megtagadja a belépést és a visszafordítás mellett dönt!