Magyarországi anyakönyvezés


Születés anyakönyvezése

Születés anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 • Kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap.
 • A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata.
 • A külföldi születési anyakönyvi kivonat magyar fordítása.
  (Angol nyelvű okirat esetén a fordítást Ön is elkészítheti és azt a Főkonzulátus hitelesíti.)
 • A magyar állampolgár szülők magyar állampolgárságát igazoló okirata (ez lehet: érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány).
 • Annak a magyar állampolgár szülőnek, aki nem rendelkezik a magyar állampolgárságot igazoló okirat egyikével sem, – a gyermek születés anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg – kérelmezni kell magyar állampolgársága igazolását is.
 • Külföldi állampolgárságú szülő esetén állampolgárságát igazoló okmány (útlevél, állampolgársági bizonyítvány) másolata.
 • Ha a szülők házasságban élnek, és házasságukat Magyarországon kötötték, vagy ott anyakönyveztették, a magyar házassági anyakönyvi kivonatuk.
 • Ha a szülők házasságban élnek, de házasságukat külföldön kötötték, és Magyarországon nem anyakönyveztették, – a gyermek születés anyakönyvezésével egyidejűleg – kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését.
 • Ha a szülők nem élnek házasságban, és az apaság a gyermek apai elismerésén alapul, az apai elismerésről felvett jegyzőkönyv, mely jegyzőkönyv felvételére Főkonzulátusunkon – mindkét szülő, továbbá a 14. életévét betöltött gyermek jelenlétében – kerül sor.
 • Ha a szülők a gyermek születésekor nem éltek házasságban, és az apaság nem apai elismerő nyilatkozaton alapul, az apaságot megállapító bírósági ítélet. Ha nem magyar bíróság hozta, úgy az ítélet magyar fordítása is szükséges.

Házasság anyakönyvezése

Házasság anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 • Kitöltött, mindkét házastárs által aláírt adatlap.
 • Az eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat.
 • A külföldi házassági anyakönyvi kivonat magyar fordítása.
  (Angol nyelvű okirat esetén a fordítást Ön is elkészítheti és azt a Főkonzulátus hitelesíti.)
 • A magyar állampolgársággal rendelkező házastársnak vagy házastársaknak a magyar állampolgárságot igazoló okirata (ami lehet: érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány).
 • Annak a magyar állampolgár házastársnak, aki nem rendelkezik a magyar állampolgárságot igazoló okirat egyikével sem, – az anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg – kérelmezni kell magyar állampolgársága igazolását is.
 • Külföldi állampolgárságú házastárs esetén állampolgárságát igazoló okmány (útlevél, állampolgársági bizonyítvány) másolata.
 • Ha az egyik, vagy mindkét házastárs korábbi házasságát:
  • magyar bíróság ítélete bontotta fel, a jogerős ítélet, vagy az a magyar házassági anyakönyvi kivonat, amelynek „megjegyzések” rovatában a házasság felbontása be van jegyezve,
  • ha a korábbi házastárs Magyarországon anyakönyvezett halála szüntette meg, a magyar halotti anyakönyvi kivonat,
  • ha külföldi bíróság ítélete bontatta fel, akkor
   • a magyar állampolgár házastárs esetében a válás magyarországi anyakönyvi bejegyzését kell kérni,
   • a nem magyar állampolgár házastárs esetén a házasságot felbontó jogerős külföldi bírói ítélet magyar fordítással, plusz 44,- USD a másolat és fordítás hitelesítésére,
  • ha a korábbi házastárs külföldön történt, Magyarországon nem anyakönyvezett halála szüntette meg, akkor
   • ha az elhunyt magyar állampolgár volt, halálának magyarországi anyakönyvezését kell kérni,
   • ha az elhunyt nem magyar állampolgár volt, a külföldi halotti anyakönyvi kivonata, annak magyar fordítása, valamint a másolat és a fordítás hitelesítési díjának megküldése
 • A konzuli díj készpénzben vagy „Hungarian Consulate General” névre kiállított money orderen fizetendő be.

Válás anyakönyvezése

Válás anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

 • kitöltött, aláírt adatlap,
 • eredeti jogerős házasságot felbontó ítélet,
 • a bontóítélet magyar fordítása (angol nyelvű okirat esetén a fordítást Ön is elkészítheti és azt a Főkonzulátus hitelesíti),
 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat (fénymásolatban),
 • a magyar állampolgársággal rendelkező volt házastársnak vagy házastársaknak a magyar állampolgárságot igazoló okirata (ami lehet: érvényes magyar útlevél, érvényes magyar személyi igazolvány, vagy egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány),
 • annak a magyar állampolgár volt házastársnak, aki nem rendelkezik a magyar állampolgárságot igazoló okirat egyikével sem – az anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg –, kérelmezni kell magyar állampolgársága igazolását is.
 • külföldi állampolgárságú volt házastárs esetén állampolgárságát igazoló okmány (útlevél, állampolgársági bizonyítvány) másolata,
 • a konzuli díj készpénzben, vagy „Hungarian Consulate General” névre kiállított money orderen fizetendő be.
 • Elhalálozás anyakönyvezése

Elhalálozás anyakönyvezési kérelme esetén az alábbiak szükségesek:

 • kitöltött, aláírt adatlap,
 • az elhunyt eredeti halotti anyakönyvi kivonata,
 • a halotti anyakönyvi kivonat magyar fordítása,
 • az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okirata (ami lehet: a halál időpontjában érvényes magyar útlevele, a halál időpontjában érvényes magyar személyi igazolványa). Ha ilyen nincs, – az anyakönyvezési kérelem benyújtásával egyidejűleg – kérelmezni kell az elhunyt magyar állampolgárságának igazolását is.
 • a konzuli díj készpénzben, vagy „Hungarian Consulate General” névre kiállított money orderen fizetendő be.

Magyar anyakönyvi kivonat beszerzése Magyarországról

 • Amennyiben nem rendelkezik magyar születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonattal a Főkonzulátuson keresztül megkérheti. A konzuli díj készpénzben, vagy „Hungarian Consulate General” névre kiállított money orderen fizetendő be.A kivonatokat az erre szolgáló kérdőíveken (születési-, házassági-, halotti adatlap) lehet kérelmezni.

E-mail: huconsnyf@kum.hu
Tel: (212) - 752-0661
Fax: (212) - 755-5986

A konzuli díjakkal kapcsolatban a Konzuli díjtáblázat oldalon tájékozódhat.