Egészségügyi ellátás

Az Egyesült Királyságban a munkaviszonyban állók, munkát keresők, vagy itt élők, valamint ezek családtagjai az állami egészségügyi szolgálat (National Health Service - NHS) útján részesülhetnek ingyenes orvosi ellátásban. Az NHS nyilvántartásába a helyi körzeti orvosok jogosultak felvenni a huzamosabb ideig itt tartózkodó külföldieket. A körzeti orvosok és a szolgáltatások listája a www.nhs.uk honlapon található.

Minden, jogszerűen az Egyesült Királyságban tartózkodó magyar munkavállaló és egyéni vállalkozó jogosult állami egészségügyi ellátásra. Nehézség esetén Angliában a Primary Care Trust, az Egyesült Királyság egyéb részein a Health Board helyi irodái készek segítséget nyújtani a megfelelő körzeti orvos felkutatásában. Magánorvosi ellátásra szintén van lehetőség, de ennek költségeit az illetőnek, vagy – munkaszerződésétől függően – munkáltatójának kell fedeznie.

További információt az egészségügyi minisztérium honlapjáról kaphatunk.

A Nagy-Britanniában dolgozók biztosítási jogviszonya, egészségügyi ellátása Magyarországon

Az Európai Unió szabályozása értelmében az Egyesült Királyságban munkát vállaló magyar állampolgárra a helyi szociális biztonsági szabályok vonatkoznak, és kizárólag itt köteles járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs lehetősége.

Annak érdekében, hogy az Egyesült Királyságban dolgozó és járulékot fizető személy Magyarországon a járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve annak érdekében, hogy elkerülje a kettős járulékfizetést, célszerű bejelentést tennie a lakóhelye szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár, és a lakóhelye szerint illetékes APEH igazgatóság felé.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

• utolsó magyarországi jogviszonya (munkaviszony, vállalkozói jogviszony stb.) befejezésének dátuma,

• külföldi biztosítási jogviszony (munkaviszony) kezdetének időpontja; illetve

• egy nyilatkozatot, amelynek értelmében adott EGT-tagállamban végzett kereső tevékenység a helyi jogszabályok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg (pl: „Nagy-Britanniában végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.”).

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) honlapjáról letölthető a „Bejelentkező lap külföldön dolgozóknak”, amellyel a megyei egészségbiztosítási pénztár felé a bejelentés megtehető. (Az Egyesült Királyságban dolgozóknak az adatlap „EGT-tagállamban folytatott keresőtevékenység…” című változatát kell kitölteniük.) (EGT tagállamok: EU tagállamok, illetve Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc)

Figyelmükbe ajánljuk továbbá az OEP tájékoztatóját, amely az egészségügyi ellátással kapcsolatban gyakran feltett kérdésekre válaszol.

**

Az Egyesült Királyságban biztosított személy Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotra való tekintettel. Az ellátásokat – az egyenlő elbánás elve szerint – ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint egy magyar biztosított. A jogosultságot a brit hatóság által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) (European Health Insurance Card) igazolja.

Amennyiben Ön külföldön biztosított és rendelkezik magyar TAJ kártyával, akkor a magyar egészségügyi ellátások igénybevételéhez azt nem használhatja, kizárólag a külföldi EU-kártyát. Miután az EU-kártya az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészségügyi ellátás igénybevételére szolgál, használatával tervezett egészségügyi ellátás nem vehető igénybe!

Tervezett (gyógykezelési szándékú hazautazás esetén) ellátást a külföldi biztosító által kiállított – az előzetes engedélyt megtestesítő – E112-es nyomtatvány alapján lehet igénybe venni. Az E112-es nyomtatvány kiadásának feltételeiről az NHS nyújt felvilágosítást. Az E112-es nyomtatvány felhasználása érdekében a beteg és a szolgáltató közötti előzetes egyeztetés szükséges.

Megjegyezzük, hogy amennyiben az Egyesült Királyságban dolgozó és itt biztosított személynek Magyarországon van az állandó lakóhelye, akkor elvileg az illetékes – külföldi – biztosító által kiállított E106-os nyomtatvány alapján, Magyarországon is teljes körű természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult. Az E106-os nyomtatványt a brit biztosító küldi meg a magyarországi lakóhely szerint illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnak. Az E106-os nyomtatvány rögzítését követően a külföldi biztosított a magyar TAJ-szám alapján veheti igénybe az ellátást Magyarországon.

A nyomtatványt az Egyesült Királyságban az adó- és vámhivatal (HMRC) honlapjáról letöltött űrlap kitöltésével lehet kérvényezni, de fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a lakóhely fogalmát az illetékes állam a saját jogszabályai szerint értelmezi. Az OEP tapasztalatai szerint az E106-os nyomtatvány kiállítására Nagy-Britanniában munkát vállaló magyar állampolgárok esetében éppen a lakóhely fogalomnak a magyar jogszabályoktól eltérő értelmezése miatt nem kerül sor. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya azonban az orvosilag szükséges mértékig feljogosít az ellátások igénybevételére.

Kapcsolat:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
Nemzetközi és EU Integrációs Főosztály
1139 Budapest
Váci út 73/a
Tel: 0036 1 350 1618
E-mail: sajto@oep.hu vagy nemzetk@oep.hu
www.oep.hu – ld. az Ellátások az EU-ban” menüpontot