ข้อมูลทั่วไปในการเดินทางเข้า สาธารณรัฐ ฮังการี

การพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน)

การยกเว้นการขอวีซ่า:

พลเมืองของประเทศดังต่อไปนี้ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปที่ 539/2001 ภาคผนวก 2 สามารถเดินทางเข้าประเทศฮังการีโดยไม่ต้องใช้วีซ่า: แอลเบเนีย (เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่บันทึกข้อมูลทางชีวภาพ) อันดอร์รา แอนติกาและบาร์บูดา อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บาฮามา บาร์เบโดส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่บันทึกข้อมูลทางชีวภาพ) บราซิล บริติช แนชั่นแนล (โอเวอร์ซี) บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี คอสตาริก้า โครเอเชีย สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่บันทึกข้อมูลทางชีวภาพ) กัวเตมาลา โฮลีซี ฮอนดูรัส ฮ่องกง (เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ) อิสราเอล ญี่ปุ่น มาเก๊า (เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางจากเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) มาเลเซีย มอริเชียส เม็กซิโก โมนาโค มอนเตเนโกร (เฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่บันทึกข้อมูลทางชีวภาพ) นิวซีแลนด์ นิการากัว ปานามา ปารากวัย ซัลวาดอร์ ซานมาริโน เซอร์เบีย (ยกเว้นหนังสือเดินทางที่ออกโดย Serbian Coordination Directorate) ซีเชลล์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ เซนต์คิตส์และเนวิส ไต้หวัน (เฉพาะผู้ที่หนังสือเดินทางไต้หวัน ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน) สหรัฐอเมริกา อุรุกวัย เวเนซุเอลา

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการยกเว้นวีซ่า:

ก) บุคคลสัญชาติที่ต้องยื่นขอวีซ่า ซึ่งถือบัตรข้ามพรมแดนท้องถิ่นที่ออกโดยประเทศสมาชิกตามกฎของสหภาพยุโรป เมื่อผู้ที่ถือบัตรนี้เดินทางเข้า-ออกภายใต้กฎข้ามพรมแดนท้องถิ่น

ข)นักเรียนซึ่งมีสัญชาติของประเทศที่สามที่ต้องใช้วีซ่าที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกและกำลังเดินทางในประเทศสหภาพยุโรปเพื่อการทัศนศึกษา ซึ่งกลุ่มนักเรียนจะต้องมีครูติดตามในการเดินทาง (ตามคำสั่งที่94/795JHA ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 1994)

ค) บุคคลที่เป็นผู้อพยพและบุคคลไร้รัฐและบุคลลอื่น ๆ ที่มิได้ถือสัญชาติใด ๆ เลยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกมาเป็นเวลานานและเป็นผู้ถือเอกสารเดินทางที่ออกโดยประเทศสมาชิกสามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน ในระยะเวลา 6 เดือนโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่า ประเทศสมาชิกได้แก่ประเทศสมาชิกวีซ่าเชนเก้น 10 ประเทศที่เข้าร่วมสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2004 รวมทั้งโรมาเนีย และบัลแกเรีย

ง) บุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามซึ่งได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยหรือได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลไร้รัฐและถือเอกสารเดินทางซึ่งได้ระบุไว้ในภาคผนวกที่ 2 ของข้อกำหนดของสหภาพยุโรปที่ 539/2001

จ) บุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามซึ่งเป็นบุคลากรการบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในกรณีฉุกเฉิน หรือเที่ยวบินกู้ภัยในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ

ฉ)บุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามซึ่งเอกสารการเดินทางออกโดยสหประชาชาติ สภายุโรป หรือศาลอาญาสากล

ช)บุคลากรการบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินฝ่ายพลเรือน

ซ)บุคลากรการเดินเรือ

ฌ) บุคลากรประจำเรือฝ่ายพลเรือนซึ่งเดินเรือในน่านน้ำสากล

ญ) บุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามซึ่งมีใบอนุญาตที่ออกโดยปรเทศสมาชิกซึ่งได้ระบุไว้ในภาคผนวกที่ 2 ของข้อกำหนดหมายเลข C(2010)1620) คู่มือกระบวนการยื่นขอวีซ่าและการปรับเปลี่ยนวีซ่าที่ได้รับอนุมัติแล้ว บุคคลดังกล่าวนี้ต้องมีใบอนุญาตและเอกสารการเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ สามารถพำนักอยู่ได้เป็นระยะเวลา 90 วันภายใน 6 เดือน โดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชนเก้นจนกระทั่งถึงวันหมดอายุของใบอนุญาต

ฎ) บุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามบางประเทศ (ตามข้อตกลงทวิภาคีเรื่องการยกเว้นการขอวีซ่า) ซึ่งถือหนังสือเดินทางการทูตหรือหนังสือเดินทางราชการเดินทางเข้า-ออกฮังการีโดยมิต้องใช้วีซ่า สามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศได้จากเวบไซต์

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements

ฏ) บุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามซึ่งถือหนังสือเดินทางการทูตเดินทางเข้า-ออกฮังการีโดยมิต้องใช้วีซ่า ตามข้อตกลงทวิภาคีเรื่องการยกเว้นการขอวีซ่า

ฐ) ตามข้อตกลงของสหภาพยุโรปหมายเลข 265/2010 ของรัฐสภายุโรป และสภายุโรปเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 (แก้ไขจากข้อตกลงการใช้วีซ่าเชนเก้นและข้อกำหนดของสหภาพยุโรปหมายเลข 562/2006 เรื่องการเคลื่อนย้ายของบุคคลที่มีวีซ่าระยะยาว) บุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามซึ่งมีวีซ่าระยะยาว (D) ออกโดยประเทศสมาชิกจะไดัรับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเวลา 6 เดือน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับผู้ที่มีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่

เงื่อนไขการเดินทางเข้าฮังการีสำหรับชาวต่างชาติที่มีวีซ่าที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าถือเป็นใบอนุญาตเบื้องต้นในการเดินทางซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้รับวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศโดยอัตโนมัติ ผู้เดินทางอาจจะได้รับการร้องขอให้แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการพำนักในฮังการี และหากมีการพิจารณาว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้เดินทางอาจจะถูกส่งกลับจากด่านตรวจคนเข้าเมือง

กฎเบื้องต้นในการออกวีซ่าเชนเก้น

ประเภทของวีซ่าเชนเก้น

1.) Airport transit visa (A): วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าไปในเขตที่ใช้เดินทางระหว่างประเทศของสนามบิน และอยู่ที่สนามบินจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยวบินที่จะเดินทางออกไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง ผู้ที่มีสัญชาติดังต่อไปนี้เท่านั้นที่ต้องยื่นขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องในสนามบิน: อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อีริเธีย เอธิโอเปีย กาน่า อิหร่าน อิรัก ไนจีเรีย ปากีสถาน โซมาเลีย และศรีลังกา

บุคคลดังต่อต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดที่ต้องมีวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน:

ก) ผู้ที่มีวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งาน วีซ่าระยะยาว หรือใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ที่ออกโดยประเทศสมาชิก

ข)บุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามที่มีวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ซึ่งออกโดย

· บัลแกเรีย ไซปรัส โรมาเนีย ลิกเทนสไตน์ ไอร์แลนด์ อังกฤษ

· แคนาดา ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

· หรือเมื่อเดินทางกลับมาจากประเทศที่ระบุไว้ด้านบนหลังจากที่ได้ใช้วีซ่าเข้าประเทศนั้นแล้ว

การยกเว้นการขอวีซ่าของผู้ที่ถือวีซ่าที่ออกโดย บัลแกเรีย ไซปรัส โรมาเนีย ไอร์แลนด์ อังกฤษ แคนาดา ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกา ไม่ขึ้นอยู่กับว่าผู้มีวีซ่าจะเดินทางไปยังประเทศที่ออกวีซ่าให้หรือว่าเดินทางไปยังประเทศที่สาม

หากวีซ่าของบุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามที่ออกโดยบัลแกเรีย ไซปรัส โรมาเนีย ไอร์แลนด์ อังกฤษ แคนาดา ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกาหมดอายุและบุคคลนั้นต้องการเดินทางกลับจากประเทศซึ่งมิใช่ประเทศที่ออกวีซ่าให้ บุคคลนั้นถือว่ามิได้รับการยกเว้นจากข้อกกำหนดที่ต้องมีวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

ค) บุคคลที่ถือสัญชาติประเทศที่สามซึ่งมีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ที่ยังมีอายุการใช้งานและออกโดย

· ไอร์แลนด์ อังกฤษ

· อันดอร์รา แคนาดา ญี่ปุ่น ซานมาริโน หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งยอมรับให้ผู้เดินทางเข้าออกโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ง) สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองกลุ่มสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด2004/38/EEC โดยไม่ต้องคำนึงว่าเดินทางคนเดียว หรือเดินทางพร้อมบุคคลในครอบครัวที่เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป หรือเดินทางเพื่อไปพบพลเมืองของสหภาพยุโรป

จ) ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการทูต

ฉ)พนักงานประจำการบินซึ่งถือสัญชาติที่มีกำหนดไว้ในข้อตกลงชิคาโกว่าด้วยเรื่องการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

2.) Short stay visa (C): วีซ่าระยะสั้น อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าเดินทางเข้าออกได้ 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือ มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วันติดต่อกัน ถ้าหากระยะเวลาไม่ติดต่อกัน สมารถพำนักอยู่ในฮังการีรวมแล้วไม่เกิน 90 วันภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าครั้งแรก

ข้อควรระวัง! ในกรณีที่ผู้เดินทางมาถึงสนามบิน Ferihegy 1 และต้องเปลี่ยนเที่ยวบินที่สนามบิน Ferihegy 2 (และในทางกลับกัน) จำเป็นต้องมีวีซ่าระยะสั้น วีซ่าระยะสั้นจะใช้ในกรณีที่ผู้เดินทางมาถึง สนามบิน Ferihegy 2A และเดินทางออกจากสนามบิน Ferihegy 2B (และในทางกลับกัน)

สามารยื่นขอวีซ่าได้จากที่ใด

จะต้องยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง (ในกรณีที่เดินทางไปหลายประเทศซึ่งมีระยะเวลาในการเยือนประเทศต่าง ๆ เท่า ๆ กัน สถานทูตหรือสถานกงสุลในกลุ่ม Schengen ที่ผู้ยื่นขอวีซ่าจะเดินทางไปประเทศแรกจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการออกวีซ่า) ดังนั้นตามกฎระเบียบของเชนเก้นที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้ ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของฮังการีจะต้องเดินทางไปฮังการีเป็นจุดหมายปลายทางหลัก หรือเดินทางไปฮังการีเป็นประเทศแรกในกรณีที่มีการเดินทางไปหลายประเทศในกลุ่มเชนเก้น

ในบางครั้งเป็นสิ่งที่ยากที่จะพิจารณาว่าประเทศใดเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ตัวอย่างเช่น หากผู้เดินทางต้องการเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชนเก้น และพำนักเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และเท่า ๆ กันติดต่อกันหลายประทศ ผู้เดินทางควรจะยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่ผู้ยื่นขอวีซ่าจะเดินทางไปประเทศแรก

ตามกฎของเชนเก้น บริเวณรอยต่อพรมแดนไม่สามารถจะออกวีซ่าได้ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน (เช่น มีวัตถุประสงค์จะเดินทางมาเข้าร่วมงานศพของคนในครอบครัวที่เสียชีวิต หากสามารถจะแสดงหลักฐานได้ว่าไม่สามารถจะยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้) และในกรณีที่ผู้เดินทางสามารถที่จะชี้แจงถึงความจำเป็นที่ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้ล่วงหน้า และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก) ผู้เดินทางต้องมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขของการเดินทางเข้าออกและพำนัก

ข)ผู้เดินทางสามารถชี้แจงถึงความจำเป็นที่ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้

ค) ผู้เดินทางจะต้องเดินทางกลับไปยังประทศภูมิลำเนาหรือประเทศที่มีถิ่นที่อยู่หรือแวะผ่านประเทศที่มิใช่กลุ่มเชนเก้น

สถานเอกอัตครราชทูตหรือกงสุลใดที่รับผิดชอบในการออกวีซ่า

เมื่อทราบแน่ชัดแล้วว่าสถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลฮังการีเป็นผู้รับผิดชอบในการออกวีซ่าเชนเก้น จะต้องเลือกว่าจะยื่นเรื่องที่ใด กฏโดยทั่วไปคือสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือกงสุลซึ่งอยู่ในประเทศ

ก) ผู้ยื่นขอวีซ่าอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายและมีที่อยู่ถาวร (ผู้ที่มีใบอนุญาตที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 3 เดือน เช่น ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่)

ข)ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่มีที่อยู่ถาวรหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ระยะยาว แต่ในขณะนั้นอยู่อย่างถูกกฎหมายในประเทศนั้นและแจ้งเหตุผลที่ต้องทำการยื่นวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลนั้น ๆ การยื่นขอดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิ์ส่วนตัว แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานกงสุลนั้น ๆ และมักจะยื่นขอวีซ่าได้หากมีเหตุผลที่ดีมากพอ

การพำนักอยู่อย่างถูกกฎหมายตามกฎหมายของประทศที่สาม ผู้ยื่นขอวีซ่าได้รับสิทธิ์ในการพำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลนั้นมีอำนาจในการดูแลเป็นระยะเวลาสั้น (เช่น มีวีซ่า) หรือระยะยาว (เช่น ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่) หากพำนักอยู่ในประทศที่มีประเทศสมาชิกเป็นตัวแทนฮังการีในเรื่องการออกวีซ่า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีประเทศที่เป็นตัวแทนนั้นจะปฏิบัติงานเหมือนกับการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของฮังการี

หากไม่มีสถานเอกอัคคราชทูตหรือสถานกงสุลของฮังการีในประเทศซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่ามีถิ่นที่อยู่และไม่มีสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในประเทศสมาชิกเป็นตัวแทนรับยื่นวีซ่า สามารถขอยื่นวีซ่าได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลฮังการีที่ใดก็ได้นอกเขตเชนเก้น

ใครที่ยื่นขอวีซ่าได้

การยื่นขอวีซ่าสามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ก) ยื่นด้วยตนเอง

ข)ในกรณี่ที่เดินทางกับบริษัทนำเที่ยว บริษัทนำเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนไว้กับสถานเอกอัครราชทูตสามารถยื่นขอวีซ่าให้กับผู้เดินทางได้

ในกรณีที่เดินทางพร้อมครอบครัว (คู่สมรส หรือบุตร) สามารถให้ตัวแทนครอบครัวคนใดคนหนึ่งยื่นขอวีซ่าได้

หากผู้ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถเดินทางมายื่นด้วยตนเองได้โดยมีเหตุผลที่เพียงพอ สามารถให้ผู้อื่นมาทำการยื่นขอวีซ่าแทนได้โดยมีหนังสือมอบอำนาจที่มีการรับรอง ในการมอบอำนาจนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลก่อน ในกรณีที่เป็นพลเมืองที่อยู่ในรายชื่อของประเทศที่ต้องมีการตรวจสอบตามกฎข้อที่ 22 ของการออกวีซ่าซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการยุโรป จะต้องทำการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

ข้อควรทราบ !

1. ข้อยกเว้นในการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองดังกล่าวข้างต้นนั้นมิได้รวมถึงการยกเว้นในกรณีที่เจ้าหน้าที่กงสุลพิจารณาให้ผู้เดินทางมาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

2. การมอบอำนาจนั้นครอบคลุมเพียงแค่การยื่นใบสมัครและสำหรับการรับวีซ่าเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและลงชื่อด้วยตนเอง

3. สถานทูตหรือสถานกงสุลรับยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนเดินทาง

4. ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาการออกวีซ่าภายใน 15 วันนับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า ดังนั้นควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนเดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วัน สถานเอกอัครราชทูตมิได้มีส่วนในการับผิดชอบใด ๆ หากเกิดกรณีล่าช้าในการยื่นขอวีซ่าและไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด

5. ในบางกรณีระยะเวลาในการพิจารณาอาจจะขยายเวลาถึง 30 วัน และในกรณีพิเศษอาจใช้ระยะเวลาถึง 60 วัน

สถานเอกอัครราชทูตจะรับพิจารณาการยื่นขอวีซ่าในกรณีดังต่อไปนี้

ก) ยื่นขอวีซ่าไม่เกิน 3 เดือนก่อนการเดินทาง

ข)ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วน อ่านออก และลงลายชื่อ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าสามารถขอได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล หรือดาวน์โลดจากเวบไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศฮังการี

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-application-forms  

แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชนเก้นเป็นแบบฟอร์มที่เหมือนกัน ดังนั้น

สามารถใช้แบบฟอร์มจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใดก็ได้ในกลุ่มประเทศเชนเก้นเพื่อยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลฮังการี

ค) ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องแสดงเอกสารการเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานโดยต้องตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

· มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

· ออกให้โดยอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีที่ผ่านมา

· อายุการใช้งานต้องเกิน 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศสมาชิกแล้ว หรือหากมีการเดินทางหลายครั้งให้พิจารณาจากวันที่เดินทางออกจากประเทศสมาชิกประเทศสุดท้าย

ง) ผู้สมัครต้องแสดงรูปถ่ายสีขนาดหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

จ) ชำระค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเพิ่มเติม/เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า

ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่

หากผู้ยื่นขอวีซ่ามิได้ถือสัญชาติของประเทศที่ตนมาทำการยื่นวีซ่าต้องแสดงใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ของประเทศนั้น

ประกันภัยการเดินทางในการักษาพยาบาล

ประกันภัยการเดินทางต้องคุ้มครองทุกประเทศในกลุ่มประเทศเชนเก้นและครอบคลุมตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่พำนักหรือแวะผ่าน จำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์อย่างน้อย 30,000 ยูโร ซึ่งควรจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดจากการส่งกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วย การรักษาพยาบาลกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และรวมทั้งการเสียชีวิต ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชนเก้น

นอกจากข้อกำหนดโดยทั่วไปในข้างต้นนี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าควรจะยื่นเอกสารรับรองเรื่องการเงินและเอกสารที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

เอกสารด้านการเงินที่ใช้ในการรับรองการเดินทางมีดังนี้

· เอกสารรับรองเงินเดือนตัวจริงจากนายจ้าง หรือ

· เอกสารรับรองการเงินตัวจริงจากธนาคารย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือ

· ใบรับเงินบำนาญ หรือ

· หนังสือจดทะเบียนในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการค้าเพียงผู้เดียว หรือเป็นเจ้าของรุรกิจเพียงผู้เดียวหรือ

· ตั๋วเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน หลักฐานการจองรายการทัวร์และที่พักที่ชำระเงินแล้ว หรือ

· ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้แทนทางกฎหมายในการรับรองค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเงินของผู้รับรอง หรือ

· จดหมายเชิญที่ออกและประทับตราโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

วัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าฮังการีสามารถแยกประเภทได้ตามเอกสารดังนี้:

เมื่อยื่นขอวีซ่าระยะสั้น (วีซ่าเชนเก้นประเภท C)

· ในกรณีที่ขอวีซ่าท่องเที่ยว: เอกสารจากบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว หรือในกรณีที่เดินทางด้วยตนเอง: หลักฐานการจองที่พักที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

· ในกรณีที่การเดินทางเกี่ยวข้องกับการศึกษา หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือไปฝึกอบรม: เอกสารเชิญจากสถาบัน และเอกสารที่พักในฮังการี

· ในกรณีที่ไปเยี่ยมเพื่อน: จดหมายเชิญซึ่งออกและประทับตราโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ หรือจดหมายเชิญที่ได้ทำการรับรองการลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของผู้เชิญในฮังการี

· ในกรณีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว: จดหมายเชิญเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ข้างต้น หรือจดหมายที่เซ็นโดยผู้ยื่นขอวีซ่าซึ่งตระหนักดีถึงความเกี่ยวข้องของผู้ยื่นทางด้านอาชญากรรม ในจดหมายดังกล่าวนั้นนั้นต้องอธิบายถึงระดับของ

ความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกในครอบครัวและวัตถุประสงค์ในการไปพำนักอยู่ในฮังการี

· ในกรณีที่ไปติดต่อธุรกิจ: หากมีคู่ค้าทางธุรกิจแล้วในฮังการี: จดหมายเชิญจากคู่ค้า หลักฐานที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือหนังสือรับรองจากหอการค้าท้องถิ่นที่ระบุถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของทั้งสองฝ่าย และ เอกสารที่พักในฮังการี

· ในกรณีที่เดินทางไปรับการรักษาพยาบาล: เอกสารตอบรับจากสถาบันทางการแพทย์ที่ระบุว่าผู้เดินทางทราบเรื่องค่ารักษาพยาบาล และระบุถึงความพร้อมในการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว และเอกสารเรื่องที่พักในฮังการี

· ในกรณีที่ไปส่งเอกสารหรือพัสดุ: หลักฐานหรือคำร้องขอของบริษัทที่ทำการส่ง

· ในกรณีที่ไปเยี่ยมสุสานของญาติที่ฝังไว้ที่ฮังการี: เอกสารรับรองจากสุสานและระดับความสัมพันธ์

· ในกรณีที่ไปร่วมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม: สัญญาของหน่วยงานที่มีกับผู้จัดงานฮังการี จดหมายเชิญที่ออกโดยเจ้าภาพในการจัดงาน

· ในกรณีที่ไปร่วมงานด้านการกีฬา: เอกสารที่ระบุถึงการได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา หรือสัญญากับชมรมกีฬาของฮังการี หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยผู้แทนชมรมกีฬา / คณะกรรมการโอลิมปิก / กระทรวงการกีฬา และอื่น ๆ

· ในกรณีที่ต้องการเข้าร่วมการประชุม: จดหมายเชิญที่ออกโดยเจ้าภาพในการจัดงาน จดหมายตอบรับเข้าร่วมประชุมที่ออกโดยเจ้าภาพ และ/หรือ หนังสือรับรองที่ออกโดยคณะผู้แทนองค์กร ใบเสร็จชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

· ในกรณีที่เดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ (จับจ่ายซื้อของเป็นประจำ เพื่อความบันเทิง และอื่น ๆ) ที่มิได้ระบุไว้ในประเภทของวีซ่าด้านบน: หนังสือแสดงความจำนงถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปพำนักอยู่ในฮังการี ซึ่งผู้ยื่นตระหนักดีถึงความเกี่ยวข้องทางด้านอาชญากรรมส่วนบุคคล

โปรดทราบ ! เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่าทีระบุไว้ข้างต้นนี้มิใช่เอกสารทั้งหมดที่ต้องทำการยื่น เอกสารดังกล่าวนี้จะถูกปรับเปลี่ยนโดยกงสุลให้เหมาะสมกับข้อกำหนดในแต่ละสถานที่และสถานการณ์ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ตัวอย่างเช่น หากประเทศที่เชิญและสหภาพยุโรปได้ลงลายมือชื่อในข้อตกลงร่วมกันในการอำนวยความสะดวกในเรื่องวีซ่า อาจจะมีข้อยกเว้นเพิ่มเติมในข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในเรื่องวีซ่าซึ่งได้รับการสรุปโดยคณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรป ดังนั้นในกรณีของสหพันธรัฐรัสเซีย ยูเครน เซอร์เบีย แอลบาเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สาธารณรัฐมาซิโดเนีย มอนเตเนโกร โมลโดวา และจอร์เจีย อาจจะมีการขอเอกสารที่แตกต่างออกไป สำหรับข้อมูลโดยละเอียดของข้อตกลงดังกล่าวนี้กรุณาติดต่อคณะผู้แทนทางการต่างประเทศของฮังการีในประทศที่ประจำอยู่

ค่าธรรมเนียม:

วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องในสนามบิน (A)

วีซ่าระยะสั้น (C)

60 ยูโร

วีซ่าระยะยาวเพื่อวัตถุประสงค์ของการทำงานตามฤดูกาล

40 ยูโร

ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าและเสียค่าธรรมเนียม 35 ยูโร ได้แก่:

· เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 ปี

· พลเมืองของประเทศที่ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันในการอำนวยความสะดวกในเรื่องวีซ่า (สหพันธรัฐรัสเซีย ยูเครน โมลโดวา แอลบาเนีย เซอร์เบีย สาธารณรัฐมาซิโดเนีย บอสเนีย และจอร์เจีย)

· พลเมืองประทศโคโซโว

ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้แก่:

· เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

· นักเรียน นักศึกษา และครูหรืออาจารย์ที่เดินทางพร้อมกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือเพื่อฝึกอบรมด้านการศึกษา

· นักวิจัยจากประเทศที่สามซึ่งเดินทางไปเพื่อทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์

· ตัวแทนจากองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งมีอายุ 25 ปี หรือน้อยกว่า 25 ปี ซึ่งเข้าร่วมในการสัมนา ประชุม การแข่งกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม หรือด้านการศึกษา ซึ่งจัดโดยองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร

· บุคคลในครอบครัวของพลเมือง EU / EEA

· ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต

โปรดทราบ !

ต้องชำระค่าธรรมเนียมในวันที่ยื่นเอกสาร

นอกจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีก

ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าแม้ว่าจะมีการปฏิเสธการขอวีซ่า

การพิจารณาการยื่นขอวีซ่า

ขั้นตอนในการตรวจสอบใบสมัคร เจ้าหน้าที่กงสุล

· ตรวจสอบจากรายชื่อผู้ต้องห้าม (SIS)

· ตรวจดูวีซ่าที่ผู้ยื่นเคยได้รับ

· ในบางกรณีมีสิทธิ์ในการหารือกับเจ้าหน้าที่ชำนาญการของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ

· หารือกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ

· หารือกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในกลุ่มเชนเก้น

· เรียกสัมภาษณ์ผู้ยื่น

· ขอเอกสารหรือหนังสือรับรองเพิ่มเติมจากที่ยื่นไว้แล้วพร้อมกับใบสมัคร

ตามกฎหมายระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าต้องไม่เกิน 15 วัน ในการยื่นเดี่ยวบางกรณีอาจจะขยายเวลาในการพิจารณาได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ในกรณีพิเศษอาจใช้เวลาถึง 60 วัน ในกรณีที่ประเทศใดมีข้อตกลงร่วมกันกับสหภาพยุโรปในการอำนวยความสะดวกในเรื่องวีซ่าจะใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน

การยื่นขอวีซ่าจะถูกปฏิเสธหาก

1. ผู้ยื่น

· ยื่นเอกสารการเดินทางที่มีการปลอมแปลง

· ไม่สามารถแสดงวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของการพำนักได้โดยชัดเจน

· ไม่สามารถรับรองได้ว่ามีความสามารถในการยังชีพตลอดทั้งระยะเวลาที่พำนักอยู่และรวมทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนา

· ระยะเวลาในการพำนักเกินระยะเวลาสุงสุดที่ได้รับการอนุมัติภายในระยะเวลา 6 เดือนในกลุ่มประเทศสมาชิก

· เป็นบุคคลซึ่งมีการออกประกาศเตือนห้ามเข้าประเทศโดยระะบบข้อมูลเชนเก้น (SIS)

· ได้รับการพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยคุกคามต่อนโยบายสาธารณะ ความมั่นคงภายใน หรือระบบสาธารณสุข ความสัมพันธ์กับปะเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการออกประกาศเเตือนโดยฐานข้อมูลระดับชาติของกลุ่มประเทศสมาชิกในเรื่องการห้ามเข้าประเทศโดยใช้หลักการเดียวกัน

· ไม่มีประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอและมีอายุการใช้งาน

2. มีข้อสงสัยเรื่องเอกสารหรือคำชี้แจงของผู้ยื่นที่ใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าในเรื่องความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ

กงสุลจะเป็นผู้แจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าโดยใช้แบบฟอร์มการปฏิเสธวีซ่าที่ได้กำหนดไว้ ผู้ยื่นสามารถติดต่อสถานกงสุลเพื่อรับทราบคำชี้แจงดังกล่าวด้วยตนเองเท่านั้น ในกรณีที่ถถูกปฏิเสธการขอวีซ่าจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียม

การยื่นอุทธรณ์

ผู้ยื่นมีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่ถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ที่สถานกงสุลฮังการี (ซึ่งเป็นผู้ปฏิเสธการออกวีซ่า) ภายในระยะเวลา 8 วันหลังจากผู้ยื่นได้รับแจ้งว่าคำร้องขอวีซ่าถูกปฎิเสธ การยื่นอุทธรณ์จะได้รับการพิจารณาโดยกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฮังการีภายในเวลา 15 วันหลังจากได้รับคำร้องยื่นอุทธรณ์ จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในการยื่นอุทธรณ์ แม้ว่าจะยื่นอุทธรณ์ผ่าน หากยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าอีกครั้งได้โดยไม่ต้องรอเวลา แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอีกครั้ง

การพำนักระยะยาว

(เกิน 90 วัน)

กฎเกณฑ์ของการพำนักเกิน 90 วันจะอยู่ในการพิจารณาของทางการของแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีกฏเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกเชนเก้น ชาวต่างชาติที่ต้องการพำนักอยู่ในฮังการีในระยะยาวจะต้องยื่นขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ หากได้รับการอนุมัติ ผู้เดินทางจะได้รับวีซ่าเข้า-ออก 1 ครั้งระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เพื่อเดินทางไปดำเนินการขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ การพิจารณาอนุมัติการออกใบถิ่นที่อยู่อยู่ในขอบข่ายของฝ่ายดำเนินการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามภูมิภาค

ตามกฎของสหภาพยุโรป No. 265/2010 ของรัฐสภายุโรปลงวันที่ 25 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อตกลงการบังคับใช้กฎเชนเก้นและข้อกำหนด (EC) No. 562/2006 (รหัสพรมแดนเชนเก้น ในเรื่องการเคลื่อนย้ายของบุคคลโดยถือวีซ่าระยะยาว บุคคลที่ถือวีซ่าระยะยาวประเภท (D) ซึ่งออกโดยตัวแทนในประเทศกลุ่มสมาาชิกสามารถเดินทางในกลุ่มประเทศเชนเก้นได้เป็นระยะเวลา 3 เดือนในทุก ๆ ช่วงระยะเวลา 6 เดือน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับผู้ที่ถือใบอนุญาตถิ่นที่อยู่

สมาชิกในครอบครัวของพลเมือง EU/EEA ซึ่งมีอิสระในการเดินทางสามารถเข้าประเทศฮังการีได้โดยใช้วีซ่าระยะสั้นประเภท (C) แม้ว่าจะพำนักอยู่เป็นระยะเวลานานกว่า 90 วันก็ตาม ในกรณีดังกล่าวนี้ ภายในระยะเวลา 93 วันหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศฮังการีแล้ว สมาชิกในครอบครัวของพลเมือง EU/EEA ต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ ณ ที่ทำการตามภูมิภาคของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ

พลเมืองของประเทศที่สามซึ่งได้รับยกเว้นการขอวีซ่า (ซึ่งระบุไว้ในภาคผนวก 2 ของข้อกำหนดสภา 539/2001/EC) สามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ ณ ที่ทำการตามภูมิภาคของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ

นอกจากที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว พลเมืองของประเทสที่สามที่พำนักอยู่ในฮังการีสามารถยื่นคำร้องขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ ณ ที่ทำการตามภูมิภาคของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติได้ตามกรณีพิเศษ เช่น

· ผู้ยื่นมีเหตุผลในการยื่นขอเป็นกรณีพิเศษ เช่นการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวหรือการับการรักษาพยาบาล

· มีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย

เอกสารทั่วไที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า:

1. ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วน อ่านออก และลงลายชื่อใน แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ “residence permit” (ดาวน์โหลดไดจากเวบไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศฮังการี http://www.mfa.gov.hu/kum/en/bal/consular_services/ Entry_of_Foreigners_ to_Hungary /Visa_application_forms/)

2. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน ( อายุการใช้งานต้องเกินระยะเวลาที่ขอวีซ่าอย่างน้อย 3 เดือน)

3. รูปสีขนาดหนังสือเดินทาง 1 รูป (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

4. เอกสารที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการพำนัก

5. เอกสารที่แสดงถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น ๆ

6. เอกสารเรื่องที่พัก

7. เอกสารที่แสดงถึงการยังชีพ

8. ประกันสุขภาพ หรือเอกสารรับรองด้านการเงิน

เอกสารประกอบอื่น ๆ ในการขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศ:

ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่สำหรับการทำงาน:

1. ใบอนุญาตการทำงาน

2. สัญญาว่าจ้าง

3. เอกสารเกี่ยวกับที่พักในฮังการีและ

4. หนังสือรับรองที่ระบุว่าผู้สมัครจะดำรงชีพในฮังการีอย่างไรก่อนที่จะได้รับเงินเดือนเดือนแรก (หลักฐานทางการเงินจากธนาคาร หนังสือรับรองจากนายจ้างว่านายจ้างจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้สมัคร หรือเอกสารอื่น ๆ) หรือ

5. หนังสือรับรองที่ระบุถึงลักษณะของงาน

6. หนังสือจดทะเบียนการค้า

7. เอกสารรับรองตำแหน่งงานว่างในฮังการี

8. หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรที่ระบุว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้

9. หนังสือชี้แจงหรือหนังสือรับรองรายได้ต่อปี (ที่คาดการณ์ไว้)

10. หนังสือรับรองจำนวนเงินที่ผู้ยื่นจะนำไปใช้จ่ายที่ฮังการี

11. เอกสารระบุถึงยอดเงินคงเหลือของปีที่ผ่านมา (สำหรับบริษัทที่ดำเนินกิจการแล้ว)

12. เอกสารที่ระบุว่าบริษัทปลอดหนี้สาธารณะ (สำหรับบริษัทที่ดำเนินกิจการแล้ว)

13. หากบริษัทมีลูกจ้างฮังการี ยื่นสัญญาว่าจ้างของลูกจ้างฮังการี

14. ในกรณีที่เป็นบริษัทใหม่ ยื่นแผนการทำธุรกิจคร่าว ๆ

ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่สำหรับการศึกษา:

1. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

2. เอกสารเรื่องที่พักในฮังการี (ที่พักในบริเวณสถานที่เรียนหรือสัญญาเช่าที่พักพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้าน) และ

3. เอกสารที่ระบุถึงการยังชีพในฮังการี (หลักฐานทางการเงินจากธนาคาร หรือหนังสือชี้แจงจากผู้ปกครองที่ระบุว่าผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างที่พำนักอยู่ในฮังการี หรือหนังสือรับรองการได้รับทุนการศึกษา)

4. การรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าผู้สมัครได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว

ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่สำหรับการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว:

1. เอกสารเรื่องที่พักในฮังการี

2. เอกสารที่ระบุถึงการยังชีพในฮังการี

3. ทะเบียนสมรส / สูติบัตร

4. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติชาวฮังกาเรียน

ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่สำหรับการเยี่ยมญาติหรือเพื่อน:

1. จดหมายเชิญที่เป็นทางการออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (OIN) หรือจดหมายเชิญที่มีการรับรองลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

2. หนังสือรับรองรายได้โดยประมาณของผู้เชิญ

3. สำเนาทะเบียนบ้านและ

4. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้เชิญ

ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่สำหรับการไปรับการรักษาพยาบาล:

1. ชื่อและที่อยู่ของสถานพยาบาลที่ให้การรักษา

2. หนังสือรับรองถึงลักษณะในการให้การรักษาและระยะเวลาที่คาดว่าจะต้องทำการรักษา

3. หนังสือรับรองทางด้านการเงินสำหรับการรับการรักษาพยาบาลและการพำนักในฮังการี

4. หนังสือรับรองที่พักในฮังการีหากผู้สมัครมิได้รักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาล

5. ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์หรือต้องการคนในครอบครัวร่วมเดินทางไปด้วยยื่นหนังสือรับรองที่พักและการยังชีพของผู้ที่เดินทางไปด้วย

ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่สำหรับการทำวิจัย:

1. สัญญาการทำงานกับสถาบันวิจัยที่ได้รับการรับรอง

2. หากนักวิจัยไม่มีเงินสนับสนุนที่พียงพอ สถาบันวิจัยต้องรับผิดชอบในการสนับสนุนด้านการเงิน ในกรณีที่มีการส่งกลับภูมิลำเนา (เนื่องจากนักวิจัยอยู่เกินกำหนดของใบอนุญาต) สถาบันวิจับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่สำหรับการไปทำงานเป็นอาสาสมัคร:

1. สัญญาการทำงานที่มีกับสถาบันหรือองค์กรในฮังการี (โบสถ์ ห้องสมุด ศาลาว่าการ และอื่น ๆ )

โปรดทราบ !

· เจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่กล่าวมาข้างต้น

· เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าควรจะเป็นเอกสารฉบับจริง หากผู้ยื่นต้องการเอกสารฉบับจริงคืน ควรจะถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าวแนบกับเอกสารฉบับจริงมาด้วย

· แผนกกงสุลมีสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ใช้ประกอบ

การขอวีซ่า การให้ข้อมูลหรือเอกสารประกอบที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อการปฏิเสธการ

ขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ 60 ยูโร

ตามกฏโดยทั่วไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติใช้เวลาดำเนินการและทราบผลภายใน 30 วัน

การยื่นคำร้องดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาโดยทันทีภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 วัน:

1. การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ของผู้เยาว์และผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมผู้เยาว์ หากมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อให้ผู้เยาว์ไปรับการรักษาพยาบาล

2. การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ของบุคคลที่เป็นผู้ดูแลผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ปกครองซึ่งมีหน้าที่ในการนำผู้เยาว์กลับสู่ภูมิลำเนา

3. การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่หากการเดินทางเข้าและการพำนักของผู้ยื่นเป็นประโยชน์ต่อประเทศฮังการีในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ หรือการกีฬา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติจะใช้เวลาดำเนินการและทราบผลภายใน 15 วันหากเป็นการยื่นขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ของบุคคลที่มีสัญชาติประเทศที่สามในกรณีดังนี้

1. ศึกษาหรือ

2. งานวิจัย

ในกรณีที่คำร้องไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 8 วันนับจากวันที่ทราบผล สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติตามภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโดยตรง หรือที่เจ้าหน้าที่กงสุล คำร้องขอยื่นอุทธรณ์จะพิจารณาโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในระยะเวลา 30 วัน

วีซ่าการจ้างงานตามฤดูกาล

วีซ่าการจ้างงานตามฤดูกาลเป็นการอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้า-ออก 1 ครั้ง หรือหลายครั้ง และสำหรับการจ้างงานที่มีระยะเวลาเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน อายุการใช้งานของวีซ่าสูงสุดไม่เกิน 1 ปี ผู้ยื่นจะต้องมีใบอนุญาตการทำงานตามฤดูกาลซึ่งออกโดยสำนักงานแรงงาน ใบอนุญาตการทำงานต้องระบุสถานที่ทำงานที่แน่นอนและระยะเวลาของการทำงาน หากเป็นการจ้างงานหลายครั้ง ใบอนุญาตต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลการจ้างงานทุกงาน ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและทราบผลวีซ่าภายใน 15 วัน ค่าธรรมเนียม 40 ยูโร ผู้ยื่นต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองโดยใช้แบบฟอร์มที่เป็นทางการ

การบันทึกข้อมูลและการป้องกันข้อมูล

ตามกฎข้อที่ 95 ของพระราชบัญญัติการเดินทางเข้าและพำนักอยู่ของบุคคลสัญชาติประเทศที่สาม (No. II of 2007) สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติและเจ้าหน้าที่กงสุลจะดูแลและจัดเก็บข้อมูลโดยวิธการอิเลคโทรนิกส์ดังต่อไปนี้:

1. ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป

2. สัญชาติ (สถานะไร้รัฐ)

3. รูปถ่าย และข้อมูลในหนังสือเดินทาง

4. วัตถุประสงค์ในการเดินทางและระยะเวลาที่พำนัก

5. สำเนาเอกสารที่ใช้ยืนยันว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเดินทางและพำนัก หรือข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. การขอวีซ่าที่ไม่ได้รับอนุมัติและสาเหตุ (หากมี)

7. หมายเลข ลำดับ และระยะเวลารวมทั้งอาณาเขตที่ครอบคลุมของวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งาน

8. วันที่และสถานที่ที่เดินทางเข้าออก

9. ที่พักอาศัย

เจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ให้กับการบังคับใช้ทางกฎหมายและกับหน่วยงานในการสอบสวนด้านอาชญากรรม หน่วยงานด้านความปลอดภัยของชาติและดูแลผู้อพยพ หน่วยงานที่ระบุไว้ตามกฎหมายหรือข้อตกลงระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องประเภทของข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่กล่าวไว้ ณ ที่นี้ และให้กับฝ่ายกงสุลของกลุ่มเชนเก้น และ EU ใช้ประกอบการพิจารณา

หากผู้ยื่นร้องขอ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติรวมทั้งสถานกงสุล จะให้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ของผู้ยื่น เว้นแต่ว่ากฎหมายคนต่างด้าวได้กำหนดไว้มิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่กงสุลเป็นผู้พิจารณาว่ามีข้อมูลส่วนใดที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเกิดจากการร้องขอของผู้ยื่น หรือจากเจ้าหน้าที่ จะต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมทันทีในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนั้นโดยการเปลี่ยนแปลงหรือลบออกจากฐานข้อมูล

ข้อกำหนดของรูปถ่ายที่ใช้ในประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

1. มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

2. รูปถ่ายสี

3. ขนาดหนังสือเดินทาง (กว้าง 35-40 มิลลิเมตร)

4. คมชัด คุณภาพดี

5. เห็นใบหน้าเต็ม

6. พื้นหลังสีอ่อน

7. ไม่อนุญาตให้มีสิ่งปกคลุมศีรษะยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อกำหนดทางศาสนา

8. รูปถ่ายหน้าตรง

อนุญาตให้สวมแว่นตาได้ถ้ามองเห็นดวงตาได้ชัดเจน และไม่มีแสงสะท้อนจากเลนส์ ไม่อนุญาตให้มีสิ่งปกคลุมศีรษะยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อกำหนดทางศาสนา และต้องเห็นใบหน้าชัดเจน รูปถ่ายจะต้องตรงตามข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้นนี้

หากรูปถ่ายไม่ตรงตามข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ยื่นจะต้องนำรูปใหม่มายื่นเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด

โปรดทราบ ! ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เป้นต้นไป ผู้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ต้องบันทึกลายนิ้วมือ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีได้รับการยกเว้นในการบันทึกลายนิ้วมือ

ข้อกำหนดของรูปถ่ายที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า

ใช้รูปถ่าย 1 ใบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:

10. มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

11. รูปสี

12. มีขนาดดังนี้ (ความกว้าง 35-40 มิลลิเมตร)

13. คุณภาพดีและคมชัด

14. ใบหน้าเต็ม (เห็นศีรษะทั้งหมดและไหล่ช่วงบน)

15. พื้นหลังสีอ่อน

16. ไม่มีสิ่งปกคลุมศีรษะยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อกำหนดทางศาสนา

17. รูปถ่ายหน้าตรง

สวมแว่นตาได้ แต่ต้องให้เห็นดวงตาชัดเจน ไม่มีแสงสะท้อนของเลนส์

การใช้สิ่งปกคลุมศีรษะอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นข้อกำหนดทางศาสนาเท่านั้น โดยต้องเห็นใบหน้าเต็มอย่างชัดเจน และสิ่งปกคลุมศีรษะต้องไม่มาบังหน้า

รูปถ่ายที่ใช้ประกอบการขอวีซ่าต้องตรงตามข้อกำหนดที่ชี้แจงไว้ด้านบนนี้ หากไม่ตรงตามข้อกำหนดผู้ยื่นวีซ่าต้องนำรูปใบใหม่ที่ตรงตามข้อกำหนดมาใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า