Hazai anyakönyvezés

A magyar állampolgárok és a Magyarországon lakó hontalan személyek külföldön történt születésének, házasságkötésének és halálesetének anyakönyvezése iránti kérelmeket a mellékletben található és letölthető adatlapok kitöltésével és az ott felsorolt mellékletek csatolásával, valamint az illetékes magyar külképviseletnek történő beadásával lehet kezdeményezni.

A tényleges anyakönyvezésre és a kivonatok kiállítására Magyarországon kerül sor. E tevékenységet országos illetékességgel a Budapest Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztálya végzi.

A hazai anyakönyvi ügyeket intéző

Ügyfélszolgálati Iroda
címe: Budapest, V. Városház utca 9-11. "K" épület, félemelet 548. szoba
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-18 óráig
Kedd - csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-12.30-ig
Telefon: 00 36-1-327-1000/2838-as mellék

Adatlap  hazai anyakönyvezéshez


Hivatalos iratok beszerzése Magyarországról

Anyakönyvi kivonat beszerzése Magyarországról

A Magyarországról beszerezni kért anyakönyvi kivonat kérelmezéséhez kérjük, szíveskedjen a megfelelő adatlap minden kérdésére válaszolni. A kitöltött adatlapot a lakóhelye szerint illetékes magyar külképviselethez kell továbbítani.

Csak olyan anyakönyvi kivonat kiállítását kezdeményezhetjük, amely a Magyar Köztársaság jelenlegi területén történt anyakönyvi eseményt rögzíti. A kötelező állami anyakönyvezés 1895 óta létezik, ezt megelőzően az anyakönyvi eseményeket az egyházközségek jegyezték fel. 1895 előtti anyakönyvi kivonat beszerzése iránti kérelmében minden esetben kérjük közölni az érintett személy(ek) felekezeti hovatartozását is.

A kérelemben minden esetben kérjük közölni, milyen célból kéri a kivonat beszerzését. Az anyakönyvi kivonat beszerzésének konzuli díja 65 EUR okmányonként, amely már tartalmazza a magyarországi kiállító hatóság által felszámított illetéket és költséget. A konzuli díjat készpénzben kell kifizetni.

Az anyakönyvi kivonat iránt kérelmeket a kiállító magyarországi hivatalhoz továbbítjuk. A kért kivonat általában 3-4 hónap alatt érkezik meg, erről a külképviselet minden esetben tájékoztatja.

Születési anyakönyvi kivonat:

név (névváltozás esetén az eredeti név)

születési hely (Budapest esetén a kerület* is):

születési idő (év, hó, nap):

anyja neve:

apja neve:

Házassági anyakönyvi kivonat:

mindkét fél neve (leánykori vagy előző név is):

a házasságkötés hely: (Budapest esetén a kerület* is):

a házasságkötés ideje:

Válási okirat

A házassági anyakönyvi kivonatnál közölt adatok, továbbá közölni kell a házasságot felbontó bíróság pontos nevét, az ügyirat számát és az ítélet keltét.

Halotti anyakönyvi kivonat

az elhunyt neve (előző vagy leánykori név is):

az elhalálozás helye: (Budapest esetén a kerület* is):

az elhalálozás ideje:

* A kerület megjelölése nélkül az eseményt Budapest valamennyi kerületében keresni kell, ez több mint egy évig is eltarthat.


Erkölcsi bizonyívány beszerzése Magyarországról

Requesting a certificate of good conduct from Hungary

Az erkölcsi bizonyítványhoz az alább felsorolt adatok szükségesek:
Please supply us with the following data that are required to obtain a certificate of good conduct from Hungary

Név:
(Last name and first name)

Születés helye és ideje:
(Place and date of birth)

Anyja leánykori neve:
(Mother's maiden name)

Apja neve:
(Father's name)

Magyarországi tartózkodás ideje:
(Period of stay in Hungary)

Magyarországi tartózkodás célja:
(Purpose of your stay in Hungary)

Utolsó magyarországi lakcíme:
(Last address in Hungary)

Az igazolás beszerzésének konzuli díja 44 EUR, amely tartalmazza az igazolást kiállító magyar hatóság által felszámított illetéket is. A konzuli díjat készpénzben kell befizetni.
The consular fee is 44 EUR per document and it includes the fee and expenses levied by the Hungarian issuing authority.

Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének ideje általában 3-4 hónap.