Formulari za traženje vize

Formular za traženje vize je dvojezičan. Pitanja i informacije su osim na mađarskom jeziku odštampane i na srpskom, engleskom, francuskom, nemačkom ili ruskom jeziku. Nakon skidanja i dobijanja formular treba ispuniti čitko, štampanim slovima ili pisaćom mašinom, latiničnim pismom.

Za otvaranje ovih formulara potreban je program Adobe Acrobat Reader. Bezplatan download programa Adobe Reader.

Kada tražite vizu na kraći vremenski period (u slučaju boravka kraćem od 90 dana)

  • Zahtev za izdavanje vize po Šengenskom sporazumu - Srpski Adobe PDF
  • Zahtev za izdavanje vize po Šengenskom sporazumu - Mađarski Adobe PDF
  • Zahtev za izdavanje vize po Šengenskom sporazumu - Engleski Adobe PDF

Kada tražite vizu za boravak (boravak duži od 90 dana, odnosno putovanje radi zapošljavanja ili s ciljem sticanja dohotka)

Zahtev za boravišnu dozvolu (prethodno "D" viza) za navedenih 8 kategorija