Középső design kép, városi látkép
Vzdialenosť od Budapešti: 162 km
Časový posun: 0 hodina
Adresa: 811 02 Bratislava, Nad Lomom 28.
Telefónne číslo: (00 421) (2) 5920-5200
Fax: (00 421) (2) 5443-5484
E-mail: mission.pzs@mfa.gov.hu
Web: www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
  • 12. 10. 2015
    Bývalého prezidenta Maďarska Árpáda Göncza   
  • 27. 5. 2015
    Návšteva pri pamätníku Chatam Sofer   
  • 4. 8. 2014
    SUSCO Budapest 2014 – International Conference on Sustainable Development