Anyakönyvi kivonatok

Hazai anyakönyvezés

A magyar állampolgárok és a Magyarországon lakó hontalan személyek külföldön történt születésének, házasságkötésének és halálesetének anyakönyvezése iránti kérelmeket a mellékletben található és letölthető adatlapok kitöltésével és az ott felsorolt mellékletek csatolásával, valamint az illetékes magyar külképviseletnek történő beadásával lehet kezdeményezni.

A tényleges anyakönyvezésre és a kivonatok kiállítására Magyarországon kerül sor. E tevékenységet országos illetékességgel a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Állampolgársági Igazgatóságának Hazai Anyakönyvi Osztálya végzi.

A címről és az ügyfélfogadási időpontról itt tájékozódhat.

Hivatalos iratok beszerzése Magyarországról

Anyakönyvi kivonat beszerzése Magyarországról

A Magyarországról beszerezni kért anyakönyvi kivonat kérelmezéséhez kérjük, szíveskedjen a megfelelő adatlap minden kérdésére válaszolni. A kitöltött adatlapot a lakóhelye szerint illetékes magyar külképviselethez kell továbbítani.

Csak olyan anyakönyvi kivonat kiállítását kezdeményezhetjük, amely a Magyar Köztársaság jelenlegi területén történt anyakönyvi eseményt rögzíti. A kötelező állami anyakönyvezés 1895 óta létezik, ezt megelőzően az anyakönyvi eseményeket az egyházközségek jegyezték fel. 1895 előtti anyakönyvi kivonat beszerzése iránti kérelmében minden esetben kérjük közölni az érintett személy(ek) felekezeti hovatartozását is.

A kérelemben minden esetben kérjük közölni, milyen célból kéri a kivonat beszerzését. Az anyakönyvi kivonat beszerzésének konzuli díja 43 Euro okmányonként, amely már tartalmazza a magyarországi kiállító hatóság által felszámított illetéket és költséget. A konzuli díjat készpénzben kell kifizetni.

Az anyakönyvi kivonat iránt kérelmeket a kiállító magyarországi hivatalhoz továbbítjuk. A kért kivonat általában 3-4 hónap alatt érkezik meg, erről a külképviselet minden esetben tájékoztatja.

Születési anyakönyvi kivonat:

 • név (névváltozás esetén az eredeti név)
 • születési hely (Budapest esetén a kerület* is):
 • születési idő (év, hó, nap):
 • anyja neve:
 • apja neve:

Házassági anyakönyvi kivonat:

 • mindkét fél neve (leánykori vagy előző név is):
 • a házasságkötés hely: (Budapest esetén a kerület* is):
 • a házasságkötés ideje:

Válási okirat

A házassági anyakönyvi kivonatnál közölt adatok, továbbá közölni kell a házasságot felbontó bíróság pontos nevét, az ügyirat számát és az ítélet keltét.

Halotti anyakönyvi kivonat

 • az elhunyt neve (előző vagy leánykori név is):
 • az elhalálozás helye: (Budapest esetén a kerület* is):
 • az elhalálozás ideje:

* A kerület megjelölése nélkül az eseményt Budapest valamennyi kerületében keresni kell, ez több mint egy évig is eltarthat.

Erkölcsi bizonyítvány beszerzése Magyarországról

Az erkölcsi bizonyítványhoz az alább felsorolt adatokat szükségesek:
Név:
Születés helye és ideje:
Anyja leánykori neve:
Apja neve:
Magyarországi tartózkodás ideje:
Magyarországi tartózkodás célja:
Utolsó magyarországi lakcíme:

Az igazolás beszerzésének konzuli díja 43 Euro, amely tartalmazza az igazolást kiállító magyar hatóság által felszámított illetéket is. A konzuli díjat készpénzben kell befizetni.
Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének ideje általában 3-4 hónap.