Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej


Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się.

Regulamin

Szczegółowe warunki funkcjonowania Programu zawarte są w załączonym Regulaminie. (Uwaga: przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać Deklarację Intencji, regulamin i ogłoszenie konkursu.) Ważne, żeby złożony wniosek zawierał wspólny projekt co najmniej jednego partnera z Węgier i co najmniej jednego partnera z Polski, czyli partnerzy aplikujące się z Polski muszą składać projekt razem z węgierskimi organizacjami partnerskimi.

Tryb składania wniosku

Wniosek należy złożyć w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego, załączonego do niniejszego zaproszenia. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić

w języku węgierskim i polskim (czyli w obu językach)

lub

w języku angielskim.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy mailto:civil.warsaw@mfa.gov.hu?subject=Aplikacja podając kontakt do osoby odpowiedzialnej za projekt (imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu). Należy pamiętać o przestrzeganiu ograniczeń objętościowych tekstu.

Termin składania wniosku: 25 marca 2016 r.

Decyzja o dofinansowaniu złożonych projektów zostanie podjęta do połowy kwietnia 2016 r. i ogłoszona na stronie internetowej Ambasady Węgier w Warszawie. Beneficjenci otrzymają informację pocztą elektroniczną na adres mailowy.

Termin realizacji projektów, którym przyznano dofinansowanie: 31 grudnia 2016 r.


Załączniki:
 (pdf)
Deklaracja intencji

 
Regulamin węgiersko-polskiego programu współpracy pozarządowej

 
Ogłoszenie konkursu


Formularz zgłoszeniowypdfdoc