Tartózkodás és munkavállalás Norvégiában

Magyar állampolgárok érvényes útlevél, vagy érvényes személyazonosító igazolvány birtokában vízummentesen beutazhatnak Norvégiába, és három hónapig tartózkodhatnak az országban. Mivel Norvégiában nem állítanak ki személyi igazolványt, a személyazonossági igazolvánnyal történő beléptetés körülményesebb lehet. Minden magyar állampolgárnak azt tanácsoljuk ezért, hogy lehetőleg érvényes útlevéllel utazzon az országba. A személyi igazolvánnyal utazók mindazonáltal – a hatályos szabályok szerint – norvég területre léphetnek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Norvégiában bankszámlát nyitni csak érvényes magyar útlevél felmutatásával lehet, a személyazonosító igazolvány nem elegendő.

2009. október 1-jétől az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagországainak állampolgárai (kivéve Románia és Bulgária) három hónapot meghaladó tartózkodás, illetve munkavállalás esetén elegendő, ha érkezéskor regisztráltatják magukat, nem kell tartózkodási engedélyért folyamodniuk.

A regisztráció a lakóhely szerinti norvég rendőrkapitányságon, vagy a külföldi munkavállalók számára létesített ügyfélfogadó hivatalokban történik. Azok, akik megfelelnek az előírásoknak – tehát akik eddig tartózkodási engedélyt kaphattak – regisztrációs igazolást kapnak kézhez, amely korlátlan ideig érvényes.

Regisztrációs engedélyért kell folyamodniuk azon EGT állampolgároknak, akik:

  • Munkavállalók
  • Egyéni vállalkozók
  • Diákok
  • Szolgáltatók
  • EGT-állampolgárok családtagjai

Azok, akik már tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, elegendő, ha közvetlenül annak lejárta előtt regisztráltatják magukat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztrációs kérelmek benyújtásának rendjéről hiteles és kimerítő felvilágosítást a norvég szervek tudnak adni. A norvég előírásokra vonatkozó tájékoztatónk csupán segítő jellegű. A Norvégiába érkező külföldieknek hasznos tanácsokkal szolgál a norvég Bevándorlási Hivatal (Utlendingsdirektoratet/UDI) által fenntartott angol nyelvű honlap: http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/

Aki munkavállalóként, tanulóként, vagy családtagként regisztrációs igazolást kapott, annak be kell jelentkeznie a területileg illetékes Adó- és Népesség-nyilvántartó Hivatalnál is.

Figyelmeztetések

Norvégiában európai viszonylatban is nagyon magasak a megélhetés költségei. A szállás, közlekedés, élelmiszer árak a magyarországi árszintet többszörösen meghaladják. Megfelelő anyagi fedezet, utasbiztosítás és a hazautazást biztosító feltételek (repülőjegy, gépkocsi stb.) megléte nélkül ezért ne utazzanak ki Norvégiába. Norvégiai tartózkodása során önfenntartónak kell lennie annak a magyar állampolgárnak, aki munkát keres, munkavállalóként pedig gondoskodnia kell saját és családja eltartásáról. Pénzügyi jellegű problémáikat a kiutazóknak maguknak kell rendezniük. Ha a magyar állampolgár számára nehézséget jelent a magyarországi rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel történő kapcsolatfelvétel, a Konzuli Hivatal ebben segítséget nyújthat, valamint tanácsot adhat a pénzküldés módjaira, vagy az olcsóbb úti-jegyek beszerzésére vonatkozóan.

Aki munkavállalás céljából utazna Norvégiába, annak javasoljuk, hogy a munkakeresést még Magyarországon intézze, és csak akkor utazzon Norvégiába, ha már megtalálta azt a munkaadót (ld. „Munkavállalás” fejezet), akivel munkaszerződést köt és norvégiai szállásához, tartózkodásához és esetleges hazatéréséhez megvan a szükséges anyagi fedezete. A Norvégiában munkát vállalókra a norvég szabályok alkalmazandók. A munkaszerződés írásban készül, azt mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak alá kell írni. A munkaszerződés kötelezően tartalmazza a munkáltató és munkavállaló adatait, a munkakört, a munkaidőt (óraszám), az illetményt és a munkaviszony megszüntetésének feltételeit. Javasoljuk, hogy a munkaszerződést csak akkor írja alá, ha az az Ön által ismert nyelven készült és annak tartalmával tisztában van.

További tájékoztatók