T Á J É K O Z T A T Ó

az aláírás hitelesítéséről, a hiteles fordítás készítéséről és a fordítás felülhitelesítéséről

1. Aláírás hitelesítése

Az aláírás hitelesítéséhez alapesetben az ügyfélnek személyesen kell megjelennie a főkonzulátuson, ügyfélfogadási időben. Az ügyfélnek érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával kell igazolnia személyazonosságát.

Az előre megszerkesztett, nyomtatott dokumentumot a konzuli tisztviselő előtt kell kék tollal aláírni vagy az iraton szereplő aláírását a konzuli tisztviselő előtt sajátjának elismerni. A konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az iratot tartalmilag nem köteles megvizsgálni.

Amennyiben az aláírást több iraton szükséges hitelesíteni, a díjat – az iratok számának megfelelően - többször kell megfizetni. Ha egy dokumentumon többször kell ugyanazt az aláírást elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), csak egyszer kell a díjat megfizetni.

Az aláírás hitelesítésének díja: 30 EUR/aláírás.

Cég vagy más szervezet képviselőjének az aláírás hitelesítéséhez 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, illetve aláírási címpéldányt is be kell mutatni.

Cég vagy más szervezet képviselete esetében az aláírás hitelesítésének díja: 40 euró/aláírás

Amennyiben az ügyfél személyesen nem tudja felkeresni a főkonzulátust, aláírását németországi közjegyző előtt is hitelesíttetheti. Az irat magyarországi felhasználása érdekében azonban a közjegyző felülhitelesítése is szükséges, amihez ún. Apostille-hitelesítést kell beszerezni a területileg illetékes németországi tartományi bíróságnál (Landgericht), ill. Bajorországban a müncheni és a nürnbergi elsőfokú bíróságnál (Amtsgericht) is. Előfordulhat, hogy az aláírás hitelesítését kérő magyarországi közigazgatási hivatal nem fogadja el az Apostille-hitelesítést. Ebben az esetben a főkonzulátus konzuli felülhitelesítése szükséges.

A konzuli felülhitelesítés díja: 25 EUR.

2. Hiteles fordítás készítése és fordítás konzuli felülhitelesítése

Fordítás készítése

A főkonzulátuson elsősorban anyakönyvi kivonat, jogerős válási ítélet, erkölcsi bizonyítvány és honosítási okirat hiteles fordítását lehet igényelni németről magyarra, illetve magyarról németre. Egyéni megegyezés alapján meghatalmazás, oklevél, diploma, bizonyítvány, vezetői engedély, lakóhely-igazolás (Meldebescheinigung), iskolalátogatási igazolás, valamint biztosítás (beteg, gépkocsi, stb.), nyugdíj-intézeti és államkincstári igazolások németről magyarra, illetve magyarról németre történő hiteles fordítása is kérhető. Amennyiben a főkonzulátus a fordítást nem tudja a kért határidőre elvállalni, az itt elérhető hiteles fordítói névjegyzék alapján más németországi, magyarról németre és németről magyarra fordító szolgáltatóhoz is lehet fordulni. Fordítást kizárólag előzetes időpont-egyeztetés alapján lehet kérni.

Hiteles fordítás díja németről magyarra: 35 euró/oldal

Hiteles fordítás díja magyarról németre: 45 euró/oldal

Fordítás felülhitelesítése

A fordítás magyarországi felhasználása érdekében a konzulátus felülhitelesítése is szükséges. Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített fordításokat a magyar közigazgatási hatóságok előtti felhasználáshoz nem kell a külképviselet által felülhitelesíttetni.

A főkonzulátus magyar nyelvről - németre, német nyelvről - magyarra, magyar nyelvről - angolra, angol nyelvről - magyarra, valamint magyar nyelvről – franciára, francia nyelvről - magyar nyelvre készült fordításokat hitelesít.

A bemutatott fordítás hitelesítésének díja magyarról-németre/- angolra/- franciára: 30 EUR, németről-/angolról-/franciáról-magyarra: 20 EUR.

A németországi közigazgatási hivatalok a magyarországi fordítók, valamint az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által fordított dokumentumok esetében is kérhetik a konzulátus felülhitelesítését.

3. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolt dokumentum hitelesítéséhez az eredeti dokumentum bemutatása is szükséges.

A bemutatott eredeti dokumentumról hiteles másolat készíthető a főkonzulátuson.

Hiteles fénymásolat készítésének díja: 20 euró (az 1. és minden megkezdett 6. oldal után).


Felhívjuk a figyelmet, hogy a Konzuli Osztály készpénzt nem fogadhat el, a fizetés kizárólag bankkártyával (EC), vagy csekken keresztül történhet.