T Á J É K O Z T A T Ó

a külföldi letelepedéssel kapcsolatos rendelkezésekről

Külföldi letelepedés

2013. március elsejét követően megszűnt a három hónapon túli külföldön tartózkodás bejelentése, már csak végleges külföldi letelepedést lehet bejelenteni állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, de külföldön élő magyar állampolgároknak. Ennek oka az a szemlélet, hogy egy állampolgár életének csupán egyetlen középpontja lehet, az, ahol évente minimálisan 180 napot tartózkodik, ahol él, dolgozik, tanul, adózik, egészségbiztosítást fizet, stb. A külföldi letelepedéssel a lakcímnyilvántartásban megszűnik a magyarországi állandó lakóhely. Egy új, lakcímet igazoló hatósági igazolvány (röviden: lakcímkártya) kerül kiállításra, melyen az állandó magyarországi lakcím helyett már a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A letelepedéshez egy ún. külföldi letelepedési nyilatkozatot kell kitölteni, valamint le kell adni a magyar személyi igazolványt és a lakcímkártyát. Ha ezek közül bármelyiket elvesztették, ellopták vagy egyéb okból nem adják le, külön nyilatkozatot kell kitölteni. A vesztést nyilatkozattal, a lopást rendőrségi jegyzőkönyvvel kell alátámasztani. A külföldi letelepedés bejelentéséhez a személyes jelenlét elengedhetetlen. Fontos tudni, hogy a kiskorú külföldi letelepedése gyámhatósági jóváhagyáshoz kötött.

A külföldi letelepedés illetékmentes. A lakcímkártyát a járási hivatal a nyilvántartásba vételt követően haladéktalanul kiállítja és postázza az ügyfél által megadott címre.

A külföldi letelepedés előnye, hogy tiszta helyzetet teremt a magyarországi szervek (pl. adóhivatal, társadalombiztosítás) számára. A letelepedés nem érinti a magyar állampolgárságot, ami az eljárás után továbbra is fennmarad.


Nyilvántartásba való felvétel

Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy passziválás miatt, vagy, mert soha nem rendelkezett állandó lakóhellyel Magyarországon), kérheti a nyilvántartásba való felvételét. Ehhez a ,,kérelem külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételéhez” adatlap kitöltésére van szükség, melyet a konzul előtt személyesen kell aláírni. További szükséges dokumentumok:

- érvényes magyar útlevél;

- születési anyakönyvi kivonat;

- házas családi állapot esetén magyar házassági anyakönyvi kivonat;

- elvált illetve özvegy családi állapot esetén pedig válási illetve özvegyi záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonat.

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A nyilvántartásba való felvétel illetékköteles. Ebben az esetben a lakcímkártya kb. 2-3 hónap alatt kerül elküldésre.


Nyilvántartásba való felvétel anyakönyvezés esetén

Külföldön történt házasság, válás hazai anyakönyvezése esetén a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap  kitöltése is szükséges, amennyiben a magyar állampolgár kérelmező nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (nincs személyi igazolványa és lakcímkártyája). Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése esetén is a fenti adatlap kitöltése szükséges, ha az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár vagy külföldi és nem szerepel a nyilvántartásban. Ha mindkét magyar állampolgár szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor a gyermek is Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül a nyilvántartásba, és ez esetben a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése szükséges.

Anyakönyvezés esetén a nyilvántartásba való felvétel illetékmentes.


A külföldi lakcím módosítása

A külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakcímének módosítását a külképviseleten is kérelmezheti. Ebben az esetben nincs szükség a lakcímkártya cseréjére, hiszen azon továbbra is a „külföldi cím” elnevezés szerepel. A külföldi lakcím módosításához a kérelem a külföldön élő magyar állampolgár adatainak módosításához adatlapot” kell kitölteni. A kérelem beadásához érvényes magyar útlevél és lakcímkártya szükséges.

A külföldi lakcím módosítása illetékmentes.


Mind a külföldi letelepedéshez, mind a nyilvántartásba való felvételhez, mind pedig a külföldi lakcím módosításához időpontot kell kérni a mission.muc@mfa.gov.hu e-mail címen.


München, 2013.12.06.