Nemzetközi konferencia Báthory István királlyá és nagyfejedelemmé választásának 440., halálának 430. évfordulójának tiszteletére

Báthory István királlyá és nagyfejedelemmé választásának 440., halálának 430. évfordulójának tiszteletére a Vilniusi Egyetem Szenátus üléstermében megrendezésre került nemzetközi konferenciát a Litvániai Magyarok Báthory István Kulturális Szövetsége kezdeményezte. Megnyitó beszédében Artūras Žukauskas professzor, a Vilniusi Egyetem rektora méltatta Báthory István érdemeit, és hangsúlyozta az uralkodó szellemi öröksége ápolásának fontosságát. Köszöntőbeszédet mondott Magyarország vilniusi nagykövete, aki először kitért a két ország közötti közös történelmi kapcsolódási pontokra, majd megemlítette Báthory uralkodásának ideje alatt az országban véghezvitt legfontosabb fejlesztéseket, végül kiemelte a legfontosabbakat a korábbi, Báthory István nagyfejedelem nagyságát méltató magyar-litván megemlékezések közül.

                        

Köszöntőbeszédet mondott dr. Vida Montvydaitė, a Litván Kormány Nemzeti Kisebbségek Hivatalának igazgatója, valamint dr. Rubazeviciene Mária, a Litvániai Magyarok Báthory István Kulturális Szövetségének elnöke is. A beszédeket követően lehetőség nyílt a hozzászólásokra, vitára a témát illetően, majd Kállay Miklós Báthory István című regényéből kerültek felolvasásra részletek zenei kísérettel.

 

Tudományos panel keretében Kruppa Tamás, a Szegedi Tudományegyetem docense, Prof. dr. Raimonda Ragauskienė, a Litván Neveléstudományi Egyetem professzora, Mercs István, PhD, irodalomtörténész, valamint Prof. Alfredas Bumblauskas, a Vilnius Egyetem tanára tartottak előadást Báthory István fejedelem emlékéről.

A konferencián a közönség sorai között megjelentek az egyetem hallgatói, valamint a Vilniusban élő helyi magyarok tudomány iránt érdeklődő közössége. Az egész napos konferencia által kialakult kép, az összerakott mozaikok ismét lehetőséget adtak a történelmi és kulturális kapcsolatok kontextusba helyezésére a konferencián részt vevők és a hallgatóság számára is.