Utazási tanácsok magyar állampolgárok részére

A schengeni övezethez történő csatlakozásunknak köszönhetően tovább egyszerűsödnek a magyar állampolgárok külföldre történő beutazásának és ott tartózkodásának feltételei. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több állampolgárunk utazik külföldre szabadságának eltöltése, munkavállalás, tanulmányok folytatása vagy lakóhely-változtatás céljából.

A Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának tapasztalatai szerint az utazásra való alapos felkészüléssel és előzetes tájékozódással a külföldön bajba került magyar állampolgárok jelentős része elkerülhette volna a kellemetlenségeket, vagy azok következményeit csökkenthette volna. A magyar konzulok segítsége legfeljebb enyhíteni tudja a káreseteket és a személyes megpróbáltatásokat, meg nem történtté azonban nem teheti azok.

Mi a teendő a külföldre utazás előtt?

- Ellenőrizze útlevele vagy személyi igazolványa érvényességét, s feltétlenül tegyék ezt meg a kiskorú gyermekek útlevele esetében is.

- Feltétlenül váltsa ki a nemzetközi egészségbiztosítási kártyát, amely sürgősségi ellátásra jogosít, valamint kössön az utazás időtartamára teljeskörű személyi biztosítást.

- Előzetesen tájékozódjon a felkeresendő ország legfontosabb szabályairól, szokásairól, amelyeket az ott-tartózkodása során be kell majd tartani.

- A munkavállalás céljából külföldre utazók tájékozódjanak a várható munkafeltételekről, az adott országban használatos nyelv tudásának hiánya, valamint a felkészületlenség, a munkaadó és az adott ország szociális hálózatának nem ismerete komoly kockázatot jelenthet számukra!

A fentiekkel kapcsolatban további részletes tájékoztatás található a Külügyminisztérium honlapján (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/gyors-tippek-mielott-utra-kelne információk/külföldre utazóknak), valamint a www.travel-voyage.consilium.europa.eu weboldalon.

Javasoljuk, hogy mielőtt útra kelne

- jegyezze fel és vigye magával (mentse el mobiltelefonjába) a felkeresni kívánt országban működő magyar külképviselet címét, telefonszámát (megtalálható honlapunkon (a „Képviseletek” címszó alatt),

- adja meg azon személyek elérhetőségeit, akiket külföldi tartózkodása idején, probléma esetén értesíteni lehet

(„Regisztráció konzuli védelemhez” c. kérdőívet talál a Külügyminisztérium és a képviselet honlapján)

- adja meg családjának és hozzátartozóinak külföldi elérhetőségét és tartózkodási helyét

Milyen segítséget tud nyújtani a konzuli szolgálat a külföldön bajba jutott magyar állampolgároknak:

- intézkedik az elveszett magyar utiokmány pótlása érdekében

utiokmányának elvesztését jelentse a rendőrségnek és a magyar konzulnak

- segítséget nyújt a külföldön bajba jutott magyar állampolgár hazatéréséhez

- közreműködik, hogy a rászorult saját vagy más forrásból anyagi segítséghez jusson,

- segít a hozzátartozók értesítésében bajbajutottak akadályoztatása esetén

- tájékoztatást ad baleset vagy más rendkívüli eseménnyel kapcsolatos helyi eljárásról

- felvilágosítást ad, hogy miként lehet a hazatéréshez szükséges pénzt átutalni, jegyet

telepíteni

- eljár a kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes magyar állampolgárok védelmében

- külföldön történt elhalálozás esetén értesíti a legközelebbi hozzátartozókat,

felvilágosítást ad a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges

intézkedésekről

- külföldön fogva tartott magyar állampolgár esetén értesíti a megjelölt személyt

ilyen esetben ragaszkodjon a magyar konzul értesítéséhez,

iratot ne írjon alá, csak ha annak tartalmát megértette

- tanácsot ad, hogy hogyan lehet helyi ügyvédet, tolmácsot, közjegyzőt vagy orvost

találni.

Miben nem tud segítséget nyújtani

- nem fizeti ki az állampolgárok helyett a rendezetlen szállodai, kórházi, ügyvédi

számlát, kiszabott bírságot,

- közlekedési szabálysértés, bírság esetén nem tud eljárni

- nem adhat felmentést a helyi jogszabályok alól

- a magyar konzuloknak nincs joguk arra, hogy a helyi bíróságok előtt folyó eljárásban

a magyar állampolgár képviseletében eljárjanak.

Reméljük, hogy a fenti tájékoztatással csupán ismereteit gyarapítottuk és nem lesz szüksége arra, hogy ilyen ügyekben igénybe vegye a magyar konzulok segítségét.

Jó utat, szerencsés hazatérést!