ÚTLEVÉL

Gyakorlati tanácsok

Új magánútlevél iránti igényét hazai okmányirodában célszerű benyújtania, ha útlevele érvényességi ideje hamarosan lejár. Javasolt az illetékes okmányirodánál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy interneten. A magyarországi lakóhelyéhez legközelebb fekvő okmányiroda elérhetőségét az alábbi honlapon találja meg: http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=okmanyirodak_hu. A hatályos jogszabályok alapján, sürgősségi eljárásban az új útlevél 5 munkanap alatt készül el. Kérheti, hogy az elkészült útlevelet akár magyarországi lakcímre, akár az új-delhi nagykövetségre kézbesítsék. Ez utóbbi esetben kérjük, hogy az igénylés tényéről konzuli osztályunkat is értesítse e-mailben, telefonos és e-mailes elérhetőségének megadásával.

Hazatérést szolgáló ideiglenes magánútlevelet az igényelhet, akiknek indiai tartózkodása alatt úti okmányát ellopták, az elvesztett, megrongálódott vagy megsemmisült. Erről részletesen az Elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült útlevél pótlása alcímben tájékozódhat. Lejárt érvényességű útlevél helyett nem lehet hazatérést szolgáló ideiglenes magánútlevelet igényelni. Kérjük ezért, ha tartósan Indiában tartózkodik, kövesse nyomon útlevele érvényességi idejét és annak lejárta előtt legalább 2 hónappal kezdeményezze új magánútlevél kiállítását a nagykövetség konzuli osztályán.

Indiai tartózkodása során érvényes útlevelét mindig tartsa magánál, a helyi hatóságok azt ellenőrizhetik, utazása során személyazonossága igazolására szólíthatják fel. Különösen javasolt, hogy útlevelének személyi adatokat tartalmazó oldaláról és indiai beutazást szolgáló vízumáról utazását megelőzően készítsen fénymásolatot. Ezt utazására hozza magával és jól őrizze meg, tartsa mindig biztonságos helyen. Útlevele elvesztése, ellopása vagy megsemmisülése esetén az indiai hatóságok minden esetben kérik ezeket a fénymásolatokat mind az elvesztés, a lopás vagy a megsemmisülés tényét rögzítő rendőrségi adatfelvételnél, mind az idegenrendészeti hatóságnál kiutazási vízum beszerzésének igénylésekor. Erről részletesen az Elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült útlevél pótlása alcímben tájékozódhat.

Magánútlevél igénylése 12 év feletti kérelmezők esetében

Útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni. Ha az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása, elvesztése vagy megsemmisülése miatt kerül sor, a kérelmezéskor az igénylőnek rendőrségi jegyzőkönyvet is be kell mutatnia. Az útlevél igénylésének konzuli szolgáltatási költségeiről a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor fizetendők.

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. Kérelem benyújtására előzetes időpont-egyeztetés alapján kerül sor. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb információt.

Az útlevél kb. 4 hét alatt készül el és érkezik meg Újdelhibe; sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegye figyelembe az igénylés időpontjának megtervezésekor. Az útlevél kérelemhez benyújtandó dokumentumok:

 • magyar állampolgárság igazolása érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel;
 • kiskorú (12-18 év között) kérelmező esetében a szülők személyazonosságának igazolása érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal;
 • ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel, akkor a magyar állampolgárság fennállása megállapításának vizsgálatához szükséges formanyomtatvány (letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető) és okiratok;
 • ha korábbi, még érvényes útlevelét ellopták, az elveszett vagy megsemmisült akkor rendőrségi jegyzőkönyv ennek bejelentéséről.

A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, ujjlenyomatát és aláírását elektronikusan rögzítjük.

Kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő személyes jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor, ha a másik szülőtől származó beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a nagykövetség konzuli osztályán, magyarországi közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt. Ha szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata) igazolni kell.

Ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel, akkor az útlevéleljárást megelőzően a magyar állampolgárság fennállását kell elsőként megvizsgálni (erről részletesebben a Magyar állampolgárság fennállásának megállapítása alcímben tájékozódhat). Az útlevél eljárás és a magyar állampolgárság fennállása megállapításának eljárása együtt is megindítható, de az útlevél kiállítására csak az állampolgárság megállapítását követően kerül sor. Ha a külföldön született kiskorú kérelmező magyarországi anyakönyvezése még nem történt meg a születés hazai anyakönyveztetését is kezdeményezni kell (erről részletesebben a Születés magyarországi anyakönyvezése alcímben tájékozódhat).

Magánútlevél igénylése 12 éven aluliak részére

Gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. Útlevelet 6 éves kor alatt 3 éves, 6-12 éves kor között 5 éves érvényességgel lehet igényelni. Az útlevél igénylésének konzuli szolgáltatási költségeiről a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor fizetendők.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb tájékoztatást.

Az útlevél kb. 4 hét alatt készül el és érkezik meg Újdelhibe; sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegye figyelembe az igénylés időpontjának megtervezésekor. Az útlevél kérelemhez benyújtandó dokumentumok:

 • magyar állampolgárság igazolása érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási okirattal vagy az érvényességi idő lejártát követő egy évig az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel;
 • a szülők személyazonosságának igazolása érvényes útlevéllel vagy magyar személyazonosító igazolvánnyal;
 • a kiskorú hazai anyakönyvezésű, eredeti születési anyakönyvi kivonata;
 • ha korábbi, még érvényes útlevelét ellopták, az elveszett vagy megsemmisült akkor rendőrségi jegyzőkönyv ennek bejelentéséről.

A kérelem benyújtásához mindkét szülő személyes jelenléte szükséges. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor, ha a másik szülőtől származó, közokiratba foglalt beleegyező nyilatkozattal rendelkezik. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a nagykövetség konzuli osztályán, magyarországi közjegyző, gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt. Ha szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata) igazolni kell.

Ha a gyermek külföldön született elsőként a magyar állampolgárság fennállását kell megvizsgálni (erről részletesebben a Magyar állampolgárság fennállásának megállapítása alcímben tájékozódhat). Az útlevéleljárás és a magyar állampolgárság fennállásának eljárása együtt is megindítható, de az útlevél kiállítására csak az állampolgárság megállapítását követően kerül sor. Ha a külföldön született gyermek magyarországi anyakönyvezése még nem történt meg, a születés hazai anyakönyveztetését is kezdeményezni kell (erről részletesebben a Születés magyarországi anyakönyvezése alcímben tájékozódhat).

Magánútlevél igénylése újszülötteknek

Az Indiában, magyar szülőtől született gyermek részére magánútlevél a magyar állampolgárság fennállásának megállapításával és a születés magyarországi anyakönyvezésével egyidejűleg igényelhető. Az állampolgárság fennállásának megállapítása 10-16 hetet vesz igénybe, a magyar anyakönyvi kivonat és az útlevél kb. 8-12 hét alatt érkezik meg a nagykövetség konzuli osztályára (erről részletesen a Magyar állampolgárság fennállásának megállapítása és Születés magyarországi anyakönyvezése alcímben tájékozódhat).

Az útlevél igénylésének rendjére vonatkozóan a Magánútlevél igénylése 12 éven aluliak részére alcímben tájékozódhat.

Az útlevél kérelemhez benyújtandó dokumentum továbbá 2 db színes igazolványkép;

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy újszülött gyermeke Indiából való első alkalommal való elutazását megelőzően, a helyi jogszabályok alapján fel kell keresnie az indiai idegenrendészeti hatóságot, kilépést szolgáló engedély (exit permit) kiállítása céljából. E nélkül Indiát nem fogja tudni elhagyni! A kilépést szolgáló engedély iránti kérelmet kizárólag elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, ahol egyúttal az ügyintézéshez időpontot is lehet foglalni (http://www.boi.gov.in/content/online-registration). A kérelemhez a következőket kell csatolni:

 • hazatérést szolgáló ideiglenes magánútlevél vagy magánútlevél;
 • a nagykövetség igazolása az újszülött útlevelének kiállításáról;
 • indiai születési anyakönyvi kivonat;
 • mindkét szülő útlevelének, illetve indiai vízumának vagy tartózkodási engedélyének fénymásolata;
 • az újszülött és a vele együtt utazó szülők repülőjegye;
 • a legutolsó indiai szálláshely kifizetett számlája, illetve bérleti szerződése;
 • ha az újszülött csak az egyik szülővel utazik a másik szülő írásbeli hozzájárulása az újszülöttnek az országból való távozásához.

Az eljárás időtartama legalább 2 munkanap. Az idegenrendészeti hatóság az ország területén több kirendeltséggel is rendelkezik, amelyekről a következő honlapon tájékozódhat: http://www.boi.gov.in/content/frro-contact-list.

Elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült útlevél pótlása

Ha útlevelét, ellopták, az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült, magyarországi hazatérés céljából ideiglenes magánútlevelet igényelhet a nagykövetség konzuli osztályán. Az úti okmány érvényességi ideje a hazautazás időpontjához igazodóan kerül megállapításra. Az útlevél igénylésének konzuli szolgáltatási költségeiről a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor fizetendők.

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb információt.

Az útlevél kérelemhez benyújtandó dokumentumok:

 • az indiai rendőrségnek tett kötelező bejelentésről készült jegyzőkönyv fénymásolata;
 • jegyzőkönyv a magyar hatóságok tájékoztatása céljából az útlevél elvesztéséről, ellopásáról, megrongálódásról vagy megsemmisüléséről (letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető);
 • hazautazásra szóló repülőjegy bemutatása;
 • kitöltött és aláírt igénylőlap (letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető). Az igénylőlapot a Magyarországon anyakönyvezett névre, a magyar névviselési szabályokkal összhangban, a magyar írásmódnak megfelelően kérjük kitölteni és aláírni. Az aláírásnak a kijelölt kereten belül kell maradnia, ne érintkezzen a kerettel;
 • 2 db színes igazolványkép.

A hazatérést szolgáló ideiglenes magánútlevél a Magyarországra történő belépést követően újabb külföldi utazáshoz nem használható fel, ahhoz magánútlevél vagy személyazonosító igazolvány szükséges. Az ideiglenes útlevelet hazaérkezést követően 5 munkanapon belül le kell adni a KEKKH Központi Okmányirodában, a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda) vagy a jegyzőnél.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hazatérést szolgáló ideiglenes magánútlevél kiállítását követően, de még Indiából való elutazását megelőzően, a helyi jogszabályok alapján fel kell keresnie az indiai idegenrendészeti hatóságot, kilépést szolgáló engedély (exit permit) kiállítása céljából. E nélkül Indiát nem fogja tudni elhagyni! A kilépést szolgáló engedély iránti kérelmet kizárólag elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, ahol egyúttal az ügyintézéshez időpontot is lehet foglalni. Mindez a következő honlapon érhető el: http://www.boi.gov.in/content/online-registration. A kérelemhez a következőket kell csatolni:

 • hazatérést szolgáló ideiglenes magánútlevél;
 • az indiai rendőrségnek tett kötelező bejelentésről készült jegyzőkönyv;
 • a nagykövetség igazolása az útlevél ellopásáról, az elvesztéséről, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről;
 • az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült útlevél és az indiai vízum fénymásolata, ha ezzel rendelkezik;
 • ha az ügyfél indiai vízuma alapján bejelentkezés-köteles (registration) volt, a tartózkodási hely, illetve a bejelentkezés helye szerint illetékes idegenrendészeti hatóság (FRRO) igazolása (no objection certificate);
 • hazaútra szóló megvásárolt repülőjegy;
 • 1 db 3.5 x 3.5 cm méretű, fehér hátterű, keret és szemüveg nélküli, színes igazolványkép, amit a kérelemnyomtatvány kitöltésekor be is kell szkennelni;
 • a legutolsó indiai szálláshely kifizetett számlája.

Az eljárás időtartama legalább 2 munkanap. Az idegenrendészeti hatóság az ország területén több kirendeltséggel is rendelkezik, amelyekről a következő honlapon tájékozódhat: http://www.boi.gov.in/content/frro-contact-list.