HITELESÍTÉS ÉS FORDÍTÁS

Aláírás hitelesítése

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzul előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását a konzul előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A nagykövetség konzuli osztálya aláírás-hitelesítés céljából okiratot nem készít.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb információt. Az aláírása hitelesítéséhez személyes megjelenés szükséges.

Az aláírás hitelesítésének konzuli szolgáltatási költségeiről a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor fizetendők. Személyazonosságát érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával tudja igazolni.

Ha az aláírás gazdasági társaság képviselőjeként történik, a cégjegyzési jogosultságot eredeti vagy közjegyzői okiratba foglalt, másolattal ellátott, cégbírósági bejegyzéssel és aláírási címpéldánnyal is igazolni kell. Az aláírás hitelesítésének konzuli szolgáltatási költségeiről a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor fizetendők. A személyazonosságot érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány bemutatásával tudja igazolni.

Személyesen benyújtott kérelem esetén az iratokat a nagykövetség konzuli osztálya a benyújtástól számított 3 munkanapon belül hitelesíti. Az elkészült aláírás-hitelesítéssel ellátott okiratot személyesen vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján veheti át. Postai kézbesítési igényt a nagykövetség nem teljesít.

Fordítás hitelesítése

A nagykövetség konzuli osztálya magyarról angol nyelvre és angolról magyar nyelvre készít hiteles fordítást vagy hitelesít más által készített fordítást.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb információt. Fordítás hitelesítéséhez személyes megjelenés nem szükséges. A fordítás hitelesítésének konzuli szolgáltatási költségeiről a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor teljesíthetők.

Személyesen benyújtott kérelem esetén az iratokat a nagykövetség konzuli osztálya a benyújtástól, illetve a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül hitelesíti, ha a fordítást az ügyfél készítette. Ha a fordítást a nagykövetség konzuli osztálya készíti az eljárási idő 5 munkanap. Ettől eltérő határidő vállalásáról a nagykövetség konzuli osztálya egyedi tájékoztatást ad. Az elkészült fordítás-hitelesítéssel ellátott okiratot személyesen vagy közokiratba foglalt meghatalmazás alapján képviselője útján veheti át. Postai kézbesítési igényt a nagykövetség külön szolgáltatási díj ellenében teljesít, amelyről egyedileg ad tájékoztatást a postai cím alapján.  

Másolat hitelesítése

A nagykövetség konzuli osztály az Ön által benyújtott, eredeti okirat másolatát hitelesíti. A hitelesítéshez minden eredeti dokumentumról annyi példányban kell másolatot benyújtani, ahány hiteles másolatot szeretne. A másolat-hitelesítés konzuli szolgáltatási költségeiről a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor fizetendők. A hitelesített másolatot a nagykövetség konzuli osztálya 3 munkanapon belül készíti el. A másolat hitelesítésére vonatkozó szabályok egyebekben megegyeznek a fordítás hitelesítésre vonatkozókkal.

Diplomáciai felülhitelesítés

A Magyarországon történő felhasználáshoz a Bangladesben, Butánban, Maldív-szigeteken, Nepálban és Srí Lanká-n kiállított közokiraton, továbbá a bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy közhitelességgel felruházott más személy által hitelesített magánokiraton az adott ország külügyminisztériumának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőnyomatát a nagykövetség konzuli osztálya diplomáciai felülhitelesítéssel látja el, feltéve, hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nepáli külügyminisztérium a közokiratok felülhitelesítését szünetelteti, ezért a Nepálban kiállított közokiratok diplomáciai felülhitelesítése a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 15. §-a alapján nem lehetséges. Erről a körülményről kérésre a nagykövetség konzuli osztálya igazolást állít ki. Az igazolás díjáról a Költségtáblázat-ban tájékozódhat.

A diplomáciai felülhitelesítés iránti kérelmet, ha Indiában tartózkodik, személyesen vagy meghatalmazott útján, előzetes időpontfoglalást követően a nagykövetség konzuli osztályán nyújthatja be. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb információt. A diplomáciai felülhitelesítés konzuli szolgáltatási költségeiről a Költségtáblázat-ban tájékozódhat. A személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtott kérelem esetén az iratokat a nagykövetség konzuli osztálya a benyújtástól számított 3 munkanapon belül hitelesíti. Ha nem tartózkodik Indiában a kérelmet a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztályán keresztül is benyújthatja az eljárási díj megfizetésével egyidejűleg, és az elkészült okiratot ott átveheti. Az így benyújtott okirat diplomáciai felülhitelesítésre kb. 30 napon belül kerül sor. Kérjük, hogy a kérelem benyújtását megelőzően nagykövetség konzuli osztályán, a consulate.del@mfa.gov.hu e-mail címen érdeklődjön az eljárás pontos menetéről. Postai úton diplomáciai felülhitelesítési kérelmet nem lehet benyújtani.

Az Indiában kiállított közokiratok diplomáciai felülhitelesítésére nincs szükség, azok az indiai külügyminisztérium központi és regionális szervei által kiállított Apostille-tanúsítvánnyal ellátva Magyarországon felhasználhatóak. Az Apostille-tanúsítány kiállítására illetékes központi és regionális indiai hatóságok listáját és elérhetőségét a következő linkre kattintva megtalálja: http://www.mea.gov.in/legalization-of-documents.htm. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Indiában kiállított közokiratokra, a külügyminisztérium a központi vagy regionális szervei által kiállított Apostille-tanúsítványnak a beszerzése előtt, a kiállító szövetségi állam illetékes hatóságának a hitelesítő aláírását és bélyegzőlenyomatát is be kell szereznie. E nélkül az Apostille-tanúsítvány kiállítására nincs lehetőség, illetve a tanúsítvány érvénytelen. Az egyes közokirat-típusok hitelesítésére illetékes hatóságok listája az előző linkre kattintva szintén elérhető.