ANYAKÖNYVEZÉS


Születés magyarországi anyakönyvezése

Gyermeke Indiában történt születésének magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztályán is kezdeményezheti. A kérelmet személyesen lehet benyújtani. Az anyakönyvezési eljárás költségmentes.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb információt. Az ügyintézés kb. 8-12 hetet vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe a kérelem benyújtásakor. Az Indiában magyar szülőtől született gyermek részére magánútlevél a születés magyarországi anyakönyvezésével egyidejűleg igényelhető. A magyar anyakönyvi kivonat és az útlevél kb. 8-12 hét alatt érkezik meg a nagykövetség konzuli osztályára.

A születés hazai anyakönyvezéséhez benyújtandó dokumentumok:

 • Az eredeti indiai születési anyakönyvi kivonat, az indiai külügyminisztérium hitelesítő tanúsítványával ellátva (ún. Apostille-tanúsítvány).

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Bangladesben, Butánban, a Maldív-szigeteken, Nepálban és Srí Lanká-n született gyermek hazai anyakönyvezéséhez az adott állam külügyminisztériumának felülhitelesítő tanúsítványával is el kell látni, amit az állam hivatalos nyelvén kiállított anyakönyvi kivonaton kell elhelyezni (ún. legalization). A felülhitelesítő tanúsítványt a nagykövetség konzuli osztálya diplomáciai felülhitelesítéssel látja el. A diplomáciai felülhitelesítés díjmentes.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha az eredeti, az adott állam anyakönyvi hatósága által kiállított anyakönyvi kivonat nem angol nyelvű, akkor kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását tudjuk elfogadni.

 • Ha a szülők házasságának hazai anyakönyvezésére nem került sor, az eredeti indiai házassági anyakönyvi kivonat az indiai külügyminisztérium hitelesítési tanúsítványával ellátva (Apostille-tanúsítvány).

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Bangladesben, Butánban, a Maldív-szigeteken, Nepálban és Srí Lanká-n kötött házasság helyi anyakönyvi kivonatát az adott állam külügyminisztériumának felülhitelesítő tanúsítványával is el kell látni, amit az állam hivatalos nyelvén kiállított anyakönyvi kivonaton kell elhelyezni (ún. legalization). A felülhitelesítő tanúsítványt a nagykövetség konzuli osztálya diplomáciai felülhitelesítéssel látja el. A diplomáciai felülhitelesítés díjmentes.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha az eredeti, az adott állam anyakönyvi hatósága által kiállított anyakönyvi kivonat nem angol nyelvű, akkor kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását tudjuk elfogadni.

 • Az eredeti indiai születési anyakönyvi kivonat, továbbá ha a szülők házasságának hazai anyakönyvezésére nem került sor az eredeti indiai házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással ellátva, amelyet elkészíthet az ügyfél is. A fordítás hitelesítését a konzuli osztály végzi. Ennek konzuli szolgáltatási díjáról a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor fizetendők.

 • A születés hazai anyakönyvezésére szolgáló adatlap (letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető).

 • A szülők egyike vagy mindkettő magyar állampolgárságának igazolása érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal.

 • Nem magyar állampolgár házastárs külföldi állampolgárságának igazolása útlevéllel.

Házasság magyarországi anyakönyvezése

Indiában kötött házassága magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. A kérelmet személyesen lehet benyújtani. Az anyakönyvezési eljárás költségmentes.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb információt. Az ügyintézés kb. 8-12 hetet vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe a kérelem benyújtásakor.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a házasságkötés szabályai Indiában lényegesen eltérnek az európai gyakorlattól, így javasoljuk, hogy kérje munkatársaink előzetes tájékoztatását a megkötendő házassága magyarországi elismerhetőségéről. Ha az Indiában megkötött házasság nem felel meg a vonatkozó indiai és magyarországi jogszabályoknak, akkor hazai anyakönyvezésére nincsen mód.

A házasság hazai anyakönyvezéséhez benyújtandó dokumentumok:

 • Az eredeti, indiai házassági anyakönyvi kivonat, az indiai külügyminisztérium hitelesítő tanúsítványával ellátva (ún. Apostille tanúsítvány);

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Bangladesben, Butánban, a Maldív-szigeteken, Nepálban és Srí Lanká-n kötött házasság helyi anyakönyvi kivonatát az adott állam külügyminisztériumának felülhitelesítő tanúsítványával is el kell látni, amit az állam hivatalos nyelvén kiállított anyakönyvi kivonaton kell elhelyezni (ún. legalization). A felülhitelesítő tanúsítványt a nagykövetség konzuli osztálya diplomáciai felülhitelesítéssel látja el. A diplomáciai felülhitelesítés díjmentes.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha az eredeti, az adott állam anyakönyvi hatósága által kiállított anyakönyvi kivonat nem angol nyelvű, akkor kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását tudjuk elfogadni.

 • Az eredeti indiai házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordítással ellátva, amelyet elkészíthet az ügyfél is. A fordítás hitelesítését a konzuli osztály végzi. Ennek konzuli szolgáltatási díjáról a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor fizetendők.
 • A magyar állampolgár házastárs születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
 • A házasság hazai anyakönyvezésére szolgáló adatlap (letölthető a Nyomtatványok menüpontból vagy a nagykövetség konzuli osztályán a kérelem benyújtásakor kitölthető).
 • A házasságkötés előtti hajadon vagy nőtlen elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok.

A hajadon vagy nőtlen családi állapot a nem magyar állampolgárságú ügyfél estében az erre vonatkozó, a konzul előtt tett érvényes nyilatkozatával, magyar állampolgár esetében családi állapot igazolással igazolható. Elvált családi állapot igazolására a válást kimondó, jogerős bírósági határozat szolgál. Özvegy családi állapot igazolására az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata alkalmas. Ezeket az iratokat mindkét házastársra vonatkozóan csatolni kell.

 • Magyar állampolgárság igazolása érvényes útlevéllel, személyazonosító igazolvánnyal, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal.
 • Nem magyar állampolgár házastárs külföldi állampolgárságának igazolása útlevéllel.

Családi állapot igazolása (No Ojection Certificate)

A szabad családi állapotot (nőtlen, hajadon, elvált vagy özvegy) tanúsító családi állapot igazolást Magyarországon a lakóhely szerinti okmányirodában vagy a Központi Okmányirodában lehet beszerezni személyesen eljárva vagy meghatalmazás birtokában. Az indiai, továbbá bangladesi, butáni, nepáli, Maldív-szigeteki és Srí Lanka-i felhasználáshoz a célországnak megfelelő felülhitelesítést is be kell szerezni a Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági Főosztályán, továbbá hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodában.

Családi állapot igazolás az újdelhi nagykövetség konzuli osztályán is beszerezhető. A családi állapotról a nagykövetség magyar és angol nyelvű közokiratnak minősülő konzuli tanúsítványt állít ki. A kérelmet személyesen, érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvánnyal birtokában lehet benyújtani. A konzuli szolgáltatási költségekről a Költségtáblázat menüpontban tájékozódhat. A költségek készpénzben, a kérelem benyújtásakor fizetendők.

Kérelem benyújtására előzetes időpont egyeztetés alapján kerül sor. Időpont igénylésére vonatkozóan az Ügyfélfogadás menüpontban kaphat bővebb információt.