ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONZULI SZOLGÁLATRÓL

Az alábbi menüsorban a magyar állampolgárok által Indiában, továbbá Bangladesben, Butánban, a Maldív-szigeteken, Nepálban és Srí Lanká-n igénybe vehető konzuli szolgáltatásokról tájékozódhat. Honlapunk a leggyakrabban igényelt szolgáltatásokhoz nyújt eligazítást. További tájékoztatásért, segítségnyújtásért forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

Tényleges veszélyhelyzetbe került magyar állampolgár számára a konzuli szolgálat segítséget nyújt (részletesen a Veszélyhelyzetben menüpontban). Ezen túlmenően, az újdelhi magyar nagykövetségen állampolgársági ügyét intézheti, ideértve az egyszerűsített honosítással kapcsolatos kérelem benyújtását (részletesen az Állampolgárság menüpontban), új útlevelet, elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült útlevele pótlására hazatérésre jogosító ideiglenes útlevelet igényelhet (részletesen az Útlevél menüpontban). A nagykövetség konzuli osztálya közreműködik Indiában, Bangladesben, Butánban, a Maldív-szigeteken, Nepálban és Srí Lanká-n kötött házassága vagy gyermeke születésének hazai anyakönyvezésében (részletesen az Anyakönyvezés menüpontban). Kérheti továbbá Indiában, Bangladesben, Butánban, a Maldív-szigeteken, Nepálban és Srí Lanká-n vagy Magyarországon felhasználásra kerülő egyes dokumentumai fordításának hitelesítését vagy hitelesítetéssel ellátott fordítását, hitelesítheti aláírását, diplomáciai felülhitelesítést kérhet (részletesen a Hitelesítés és fordítás menüpontban).

Tájékoztatjuk, hogy Bangladesben, Butánban, a Maldív-szigeteken, Nepálban és Srí Lanká-n nincs magyar nagykövetség. Ezért a konzuli szolgáltatások az ott tartózkodó magyar állampolgárok számára is csak az újdelhi magyar nagykövetségen érhetők el. Az igénybevétel módjára, a különböző eljárásokhoz benyújtandó dokumentumokra azonos szabályok vonatkoznak, mint az Indiában tartózkodó magyar állampolgárokra. Az ettől eltérő eseteket külön is jeleztük.

Utazását megelőzőn feltétlenül tájékozódjon a Konzuli Szolgálatnak a honlapján a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt, valamint fokozott biztonsági kockázatot rejtő utazási célországokra és térségekre vonatkozó figyelmeztetésekről, amelyeket a következő linkre kattintva érhet el: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek. Javasoljuk továbbá, hogy a Konzuli Szolgálat honlapjának utazási tanácsok országonkénti rovatát felkeresve ismerkedjen meg alaposan utazási célországára vonatkozó biztonsági helyzettel, beutazási tartózkodási feltételekkel, hasznos tudnivalókkal, szokásokkal, továbbá a közegészségügyi helyzettel a következő linkre kattintva: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs.

Ha utazásuk során Indián kívül konzuli segítségre szorulnak, az újdelhi nagykövetségen kívül bizalommal fordulhatnak bármely európai uniós tagállam helyi nagykövetségéhez vagy Magyarország tiszteletbeli konzuljához is. Szükséghelyzetben a leggyorsabban innen kaphatnak segítséget. Magyarország tiszteletbeli konzuljainak elérhetőségét honlapunk Kapcsolat menüpontjában tekinthetik meg. A nagykövetség konzuli osztályának elérhetőségéről az Ügyfélfogadás menüpontban tájékozódhat. Szolgáltatási díjainkat a Költségtáblázat menüpont tartalmazza. Egyes eljárásainkhoz a Nyomtatványok honlapunkról letölthetőek.

Kérjük, hogy tanulmányozza figyelmesen az alábbi tájékoztatót, amely abban segít eligazodni, hogy a Konzuli Szolgálat miben tud Önnek segíteni és miben nem, ha tervezett utazását megelőzően, illetve Indiában, továbbá Bangladesben, Butánban, a Maldív-szigeteken, Nepálban és Srí Lanká-n való tartózkodása alatt vagy azt követően bajba jutna.

Miben tud segíteni a Konzuli Szolgálat a bajba jutottnak?

Elveszett, eltulajdonított, megrongálódott vagy lejárt útlevél esetén

· Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett

A bajba jutott önerőből történő hazatérésének elősegítése

· Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében

· Hatósági szerződés formájában (adók módjára behajtható köztartozásként) hazatérési kölcsönt nyújthat, ha a bajba jutott magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg

Segítségnyújtás súlyos sérüléssel járó baleset vagy erőszakos bűncselekmény áldozatának

· Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében

· Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst

Segítségnyújtás katasztrófa, háború vagy fegyveres összeütközés (együttesen: válsághelyzet) közvetlen érintettjének

· Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez

Segítségnyújtás külföldön fogvatartottnak

· Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén, ha erről tudomást szerez, tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit

· Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst

· Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről

A külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozó temetéssel kapcsolatos ügyintézésének segítése

· Külföldi haláleset esetén a értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről

Miben nem tud segíteni, közreműködni a nagykövetség konzuli osztálya?

· Az Indiába utazás megszervezésében, menetjegy foglalásában és átíratásában

· Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben

· Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában

· Személy- vagy csomagszállításban

· Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban

· Indiai munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében

· Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt

· Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban

· Indiában való letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében

· Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében

· Indiában felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében

· A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában

· Indiában elkövetett bűncselekmény ügyében folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben

· Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában. Ennek keretében arra sincs módja és eszköze, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.