Az írországi magyar munkavállalók hazai egészségbiztosításával kapcsolatos kérdések

1) Biztosítási jogviszony

Az Írországban munkát vállaló magyar állampolgárokra a Szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EK rendelet vonatkozik. Ennek alapján az érintettek kizárólag egy tagállamban –Írországban- kötelesek járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rájuk nem terjed ki, illetve annak önkéntes teljesítésére sincs lehetőség.

Az Írországban munkát vállaló, de magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárnak, annak érdekében, hogy a hazai járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve a fenti egy tagállam elvének eleget tegyen, célszerű bejelentést tennie a magyar egészségbiztosítási pénztár jogosulti nyilvántartása számára.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • Utolsó magyarországi jogviszonya (munkaviszony, vállalkozói jogviszony stb.) befejezésének dátuma;
  • Külföldi biztosítási jogviszony (munkaviszony) kezdetének időpontja; illetve
  • Egy nyilatkozat, amelynek értelmében adott EGT-tagállamban végzett kereső tevékenység a helyi jogszabályok értelmében biztosítási kötelezettséget alapoz meg (pl: „Írországban végzett kereső tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési kötelezettségemnek eleget teszek.)

A bejelentést a magyarországi lakóhelye szerinti egészségbiztosítási pénztárnál kell megtenni az erre a célra rendszeresített, a nagykövetségen beszerezhető formanyomtatványon.

2) Egészségügyi ellátások

Az Írországban élő és dolgozó magyar állampolgárok magyarországi egészségügyi ellátásokra való jogosultsága az alábbiak szerint alakul.

A 1408/71/EK rendelet 22. cikk (1) bekezdése alapján az Írországban munkát vállaló magyar állampolgár Magyarországon való ideiglenes tartózkodása alatt az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra jogosult, a tartózkodás tervezett idejére és az egészségi állapotára való tekintettel. Az ellátásokat az egyenlő elbánás elve szerint ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint egy magyar biztosított. A jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya (Kártya) igazolja. A Kártyával az ideiglenes tartózkodás alkalmával felmerült, orvosilag szükséges egészségügyi ellátások vehetők igénybe. A tervezett egészségügyi ellátások igénybe vételére a Kártya nem szolgál. A Kártyát Írországban az HSE (Health Service Executive) állítja ki. A Kártya írországi kiállításáról részletes információk az alábbi link alatt találhatóak: www.ehic.ie

További hasznos információk találhatóak a következő link alatt:

www.hse.ie/eng/Find_a_Service/entitlements/European_Health_Insurance_Card_EHIC_/

Tervezett ellátást egy másik tagállamban az illetékes biztosító által kiállított – előzetes engedélyt megtestesítő – E 112-es nyomtatvány alapján lehet igénybe venni, a Rendelet 22. cikke (1) bekezdés c) i) pontja alapján. Az E 112-es nyomtatvány felhasználása érdekében a beteg és a szolgáltató közötti előzetes egyeztetés szükséges. A nyomtatvány írországi igénylésével kapcsolatos részletes információk az alábbi link alatt találhatóak:
www.citizensinformation.ie/categories/health/hospital-services/hospital_treatment_abroad/?searchterm=e112%20form

Amennyiben a magyar állampolgár egy másik EGT-tagállamban dolgozik és fizet járulékot, de Magyarországon rendelkezik állandó lakóhellyel, akkor az illetékes – külföldi - biztosító által kiállított E106-os nyomtatvány alapján Magyarországon teljes körű egészségügyi ellátásra jogosult, a 1408/71/EK rendelet 19. cikke (1) bekezdése a) pontja szerint.

A lakóhely fogalmát azonban az illetékes állam (jelen esetben Írország) a saját jogszabályai szerint értelmezi. Az ír hatóságok szerint pedig az E106-os vonatkozásában nem a magyar, hanem az írországi lakcím minősül lakóhelynek, tekintve, hogy a munkavállaló itt él és dolgozik. A lakóhely fogalomnak a magyar jogszabályoktól eltérő értelmezése miatt Írországban így nem kerül sor az E106-os nyomtatvány kiállítására az itt lakóhellyel rendelkező és munkát vállaló magyar állampolgárok esetében

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya azonban az orvosilag szükséges mértékig feljogosít az ellátások magyarországi igénybevételére.

Amennyiben az Írországban élő és dolgozó magyar állampolgár eltartott családtagjai Magyarországon élnek és nem rendelkeznek Magyarországon egészségbiztosítási jogviszonnyal, az ő magyarországi egészségügyi ellátásra való jogosultságuk az E109-es nyomtatvány kiváltásával igazolható.

3) Biztosítási jogviszony a Magyarországra történő visszatérést követően

Amennyiben az érintett magyar állampolgár írországi munkaviszonya megszűnik, és vissza kíván térni Magyarországra, akkor javasoljuk, hogy hazatérése előtt az illetékes ír biztosítótól szerezze be az E 104-es nyomtatványt, amelyen az ír biztosító a külföldön szerzett biztosítási időket igazolja. Az E104-es írországi kiállítása kapcsán további információk az alábbi link alatt találhatóak:
www.citizensinformation.ie/categories/moving-country/moving-abroad/leaving-ireland/leaving_ireland_and_your_social_security_entitlements/?searchterm=e104%20form

A 1408/71/EK rendelet 18. cikke értelmében, abban az esetben, ha a magyar ellátásra való jogosultság megállapításához/megszűnéséhez megfelelő biztosítási időre van szükség, akkor az írországi biztosítási időt az illetékes magyar szerv – a megyei egészségbiztosítási pénztár vagy a kifizetőhely - az ellátásra való jogosultság megállapításakor figyelembe veszi. Az írországi biztosítási idő az E 104-es nyomtatvánnyal igazolható.

Ennek a szabálynak az alkalmazására jellemzően akkor kerül sor, ha magyarországi biztosítási jogviszony létesítését követően táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, vagy gyermekgondozási díj megállapítására kerül sor. A külföldi kereset figyelembe vételére azonban nincsen lehetőség.