Tekintettel az Egyiptomban kialakult biztonsági helyzetre, a vízumügyintézés és a közigazgatási ügyek intézése – okirathitelesítések, közjegyzői jellegű szolgáltatások – intézése további döntésig szünetel a Magyar Köztársaság kairói nagykövetségén. Az érdekvédelmi és tájékoztató tevékenység változatlanul folyamatosan működik. (2011. február 4.)

Az Egyiptomi Arab Köztársaság az Arab Liga tagja, magyar állampolgárok érvényes úti okmány (útlevél) birtokában vízumkötelesen utazhatnak be Egyiptomba.

2009. május 31-től a diplomata útlevéllel rendelkezők beutazása vízummentes. Felhívjuk állampolgáraink figyelmét arra, hogy akik magánútlevéllel és turisztikai célból kívánnak Egyiptomba utazni, azoknak lehetőségük van a határbelépési pontokon is (pl. nemzetközi repülőtereken, nemzetközi kikötőkben) a vízum felvételére. A vízummentesség kizárólag a diplomata útlevéllel utazókra vonatkozik, ezért azok a magyar állampolgárok, akik szolgálati útlevéllel, valamint akik nem turisztikai célból kívánnak Egyiptomba utazni, ide értve a hivatalos, üzleti, műszaki-tudományos, kulturális, sport, tanulmányi és egyéb eltérő célú utazásokat és kiküldetéseket is, ők az országba történő belépéshez szükséges vízumot kizárólag előzetesen, az egyiptomi nagykövetségen szerezhetik be. Előzetesen megkapott vízum hiányában az említett utazói kört az egyiptomi határrendészeti szervek az érintett határszakaszról visszafordítják.


Beutazáshoz szükséges:

  • Érvényes útlevél,
  • Egyiptomi vízum

    igényelhető: az Egyiptomi Nagykövetség Konzuli Osztályán, vagy Egyiptom nemzetközi repülőterein, kb. 12 EUR vagy 15 USD vízumdíj illeték befizetésével.

Tartózkodási napok száma a vízumban megjelölt / engedélyezett napok száma (turizmus céljából általában 30 nap). Ezt meghaladó tervezett tartózkodás esetén a helyi Belügyminisztérium ’Passports, Nationality and Immigration’ osztályán kell kérvényezni a vízum meghosszabbítását. Magyar állampolgárok törekedjenek érvényes egyiptomi vízum vagy tartózkodási engedély birtokában lenni.

Beutazáshoz ajánlott:

1. utasbiztosítás

A magyar állampolgárok érvényes nemzetközi utasbiztosítás megléte, vagy költségtérítés befizetése mellett részesülhetnek (nemzetközi színvonalú, magán intézményi) egészségügyi ellátásban. Baleset esetén az elsősegély ellátása, állami mentő használata és az állami kórházi ellátás ingyenes. Javasoljuk a megfelelő utazási biztosítást annak érdekében, hogy betegség, baleset esetén szélesebb körben részesülhessen a magyar állampolgár megfelelő színvonalú ellátásban, illetőleg kártérítésben.

2. foglalás vagy megváltott repülőjegy

3. szállás foglalása - annak bizonylata, vagy voucher

4. pénzeszközök: készpénz – magyar Forintot (HUF) nem váltanak át –, utazási csekk, bankkártya.


Az egyiptomi munkavállalás előzetes engedélyhez kötött.

A turista vízummal Egyiptomba érkezett látogatók részére nem állítanak ki munkavállalást engedélyező tartózkodási engedélyt!

A munkaadó feladata előzetesen, a magyar munkavállaló beutazás előtt a munkaengedély megszerzése, melynek birtokában kérvényezhető az egyiptomi tartózkodási engedély kiállítása.