Tisztelettel köszöntöm Önöket Magyarország kanadai nagyköveteként. Idén emlékezünk meg a Magyarország és Kanada közötti diplomáciai kapcsolataink felvételének fél évszázados évfordulójáról. A jelentős évfordulók mindig lehetőséget adnak arra, hogy számot vessünk az eddig elért eredményekről és kijelöljük a továbblépés irányait. Ha a kétoldalú diplomáciai kapcsolatokról van szó, természetesen arra keressük a választ, miként lehetne az eddigi eredményeket meghaladni és a kétoldalú viszonyokban új minőséget elérni. Engedjék meg, hogy megosszam Önökkel a magyar-kanadai kapcsolatok mélyítésére és a kanadai magyar közösségekkel való kapcsolattartásra vonatkozó legfontosabb terveimet.


1.
A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről

Magyarország történelme során sok válságot megért, és ugyan nem kívánok rangsort felállítani ezek között, az mindenképpen elmondható, hogy az elmúlt években Magyarország egy nagyon nehéz és összetett válságon ment keresztül. Ez a válság hatásaiban a mai napig velünk van, közép- és hosszútávon alapvetően meghatározza azt a pályát, amelyen Magyarország mozoghat. Az európai válságot szokás az eurózóna válságaként jellemezni, de a magyar gazdasági válság már 2007-ben, egy évvel korábban jelentkezett az euróövezeti válságnál. A mögöttünk álló évek a válságkezelés és a hosszú távú gazdasági növekedést lehetővé tevő gazdasági szerkezet kialakítása jegyében teltek. Úgy kellett kivezetni Magyarországot a válságból, hogy annak eredményeképp fenntartható módon versenyképesebbé váljon hazánk. Magyarország az elmúlt négy évben kievezett a veszélyzónából, stabilizálta a költségvetését, kontrollálja a költségvetési hiányát. Ma már senki nem vonja kétségbe a magyar gazdasági lépések eredményességét, noha az elmúlt években Magyarország ezek miatt folyamatosan támadások kereszttüzében állt. Európában semelyik másik országnak nem sikerült úgy talpra állnia, hogy a gazdasági kilábalást ne kísérték volna az elviselhetőség határát súroló társadalmi feszültségek. Az elmúlt években arra törekedett a magyar Kormány, hogy mindenki, aki dolgozni akar, találjon munkát magának. A munkavégzést terhelő adók csökkentek, míg a fogyasztási adók növekedtek. Családbarát adózást vezetett be Magyarország, amely előnyben részesíti azokat a munkavállalókat, akik több gyermeket vállalnak.

Az elmúlt években egyben világossá vált az is, hogy az Európai Unióban csak azok az országok képesek perspektívát felmutatni, amelyek érdemi lépéseket tettek a versenyképesebb gazdasági szerkezet kialakítása érdekében. Magyarország és a közép-európai térség ezek között van.

Mi az előttünk álló feladat? Fel kell kutatni az összes olyan lehetőséget, amely munkahelyeket teremt Magyarországon, hozzájárul a magyar gazdaság növekedésének a gyorsulásához. A gazdasági növekedés egyik fontos forrása a külkereskedelmi és külgazdasági kapcsolatok mélyítése Európán kívüli országokkal, piacokkal. A magyar külpolitika által meghirdetett keleti (vagy globális) nyitás politikája is ezt a célt szolgálja, és egyben érinti Kanadát is. Több potenciális lehetőség kínálkozik a kétoldalú gazdasági kapcsolatok mélyítésére. Jelentős katalizátor szerepet fog játszani ebben a közelmúltban véglegesített EU-Kanada szabadkereskedelmi megállapodás is, amely ugyan még nem lépett hatályba, de a gazdasági szereplők stratégiáját és tervezését már nyilvánvalóan befolyásolja a megállapodás által kínálkozó rengeteg új gazdasági-üzleti lehetőség.

A fő feladata Magyarország Ottawai Nagykövetségének az, hogy a baráti kapcsolatok kiépítése mellett elősegítse olyan gazdasági kapcsolatok létrehozását, amelyek mind Magyarország, mind Kanada számára hasznot hoznak. Magyarország az Európai Unió tagállamaként, stabil politikai háttérrel és erősödő gazdasága révén ma olyan kapcsolódási pont lehet Kanadának Európában, amelyen keresztül nem csak a két ország, de a két régió is közelebb kerül egymáshoz.

Szeretném, ha ezen célok elérésében a kanadai magyar közösség és a nagykövetség partner lehetne. Kérem, hogy amennyiben ezen célokat támogatni tudják, vezessenek el minket azokhoz a kanadai cégekhez, amelyek érdeklődnek magyarországi befektetések iránt, vagy szeretnének magas színvonalú magyar termékeket vásárolni – mert szerencsére egyre több ilyen is van. Dolgozzunk együtt azért, hogy minél több kanadai működő-tőke beruházás menjen Magyarországra, és ezen belül egyre nagyobb arányban legyenek azok a tevékenységek, amelyek magas hozzáadott értéket jelenítenek meg. Ugyanúgy, mint Észak-Amerikában, Európában is verseny van, amelyben azok tudnak nyerni, akik ezeket a magas hozzáadott-értéket termelő technológiákat magukénak tudhatják. Dolgozzunk azon közösen, hogy a technológiákban elöl járó cégek üzleti kapcsolatot alakíthassanak ki a magyar cégekkel, és hogy nőjön a Magyarországon előállított termékek és szolgáltatások exportja Kanadába. Mind a befektetések növekedése, mind az export fejlesztése ugyanis munkahelyeket teremt Magyarországon.

Már ma is aktívak a gazdasági kapcsolatok az autóipar, energetika és a mezőgazdaság területén. Számos új lehetőség kínálkozik, hogy ezekben a szektorokban további konkrét projektek induljanak el. A magyar nagykövetség teljesítménye abban lesz mérhető, hogy hány konkrét projekthez járul hozzá.

2. Nemzetpolitikai feladatok és tervek

A magyar Kormány elmúlt évekbeli nemzetpolitikai erőfeszítései (pl. kedvezményes honosítás, kihelyezett konzuli fogadónapok, Kőrösi Csoma Sándor Program), valamint a torontói főkonzulátus idei megnyitása fontos lehetőség a kanadai magyar közösségekkel a kapcsolat szorosabbra fűzésére.

Nagy tisztelettel adózom azon magyarok előtt, akik tevékenységükkel öregbítették Magyarország hírnevét, kimagasló teljesítményükkel erősítették azt a percepciót itt Kanadában, Észak-Amerikában és a világban, ami mindannyiunkban kimondva- kimondatlanul él, miszerint a magyar nép egy rendkívül kreatív, tehetséges európai nép. Eddigi nem hosszú, másfél évtizedes külügyi pályafutásom során két szó irányított: “magyar érdekérvényesítés”. Hogyan erősíthető Magyarország érdekérvényesítő képessége Európában, Közép-Európában és a világban? A következő 3 évben, itt Kanadában is ezért szeretnék dolgozni.

Kanadában jelen van egy kis Kárpát-medence. Nem csak Magyarországról emigrált és kivándorolt közösségek élnek ebben az országban, hanem felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági közösségek is. Ez érték, és egyben lehetőség. Engedjék meg, hogy nagyon egyértelműen fogalmazzak: a magyar Kormány számára nincs preferált partner a magyar szervezetek között. Mindenki előtt nyitva áll a nagykövetség ajtaja, aki azért kíván tenni, hogy mélyüljenek a két ország közötti politikai- gazdasági- kulturális- tudományos kapcsolatok, és akik azért dolgoznak, hogy a magyar gazdaságpolitika jövője szempontjából kulcsfontosságú stratégiai célok megvalósulhassanak.

Nagyra értékelem, hogy számos magyar közösség tartja, ápolja a magyar kulturális értékeket, Kanadában virágzik a cserkészet, a néptánc. Tartsák meg a jó szokásukat, hogy őrzik a magyar kultúra ezen kincseit!

Kitüntetett figyelmet fogok szentelni a második, harmadik generációs magyaroknak. A nagykövetség hamarosan elindítja a fiatalabb generációkat is megszólító internetes kommunikációs alkalmazásokat.

Külön felelősségünk, hogy kialakítsuk a kapcsolatot az elmúlt években rövidebb-hosszabb időre Kanadába kivándorolt magyar állampolgárokkal. Magyarországnak szüksége van és lesz azokra a tapasztalatokra és üzleti-gazdasági lehetőségekre, amelyek felhalmozódtak az ún. új diaszpóra nagyra becsült tagjai között. Szívesen várjuk arra vonatkozóan a javaslatokat az érintettektől, hogy milyen módon alakíthatnánk ki kommunikációs csatornákat a nagykövetség és az utóbbi években Kanadába költözött magyar állampolgárok között.

3. Energetikai kapcsolatok

A további terveimről engedjék meg, hogy csak távirati stílusban szóljak. Az elhúzódó ukrajnai konfliktus is rávilágított az energiabiztonság jelentőségére. Magyarországnak is erősítenie kell az energiabiztonságát. Ennek egy nagyon fontos eszköze az energiadiverzifikáció. Meg kell vizsgálni, hogy ez Kanada vonatkozásában hogyan érhető el. Épül az a vezetékrendszer Kanadában, amely lehetővé teheti éveken belül kanadai olaj és gáz eljuttatását Európába. Ezzel a lehetőséggel meggyőződésem, hogy Magyarországnak és a térségnek élnie kell. Az energiaforrások mellett fontos megismerni az Észak-Amerikában gőzerővel fejlődő különböző energetikai technológiákat, amelyek a megújuló energiaforrásoktól a palagázig potenciális lehetőségeket teremthetnek együttműködés kialakítására Magyarország és Kanada között.

4. Oktatási-tudományos együttműködés

Az elmúlt években Magyarországon nőtt a nemzetközileg is elismert angol és francia nyelvű felsőfokú képzések száma, ami lehetőséget teremt a két ország közötti csereprogramok kiszélesítésére, különös tekintettel a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek közötti kapcsolatokra. Fontos célkitűzés a diákcsere-megállapodás megkötésének előmozdítása Kanada és Magyarország között. A tudományos és technológiai együttműködés további stratégiai területe lehet a kanadai tapasztalatok tanulmányozása, átvétele az innovációs inkubátorházak felépítésével és menedzselésével kapcsolatban.

5. Kulturális jelenlét erősítése

Jövőre emlékezünk meg Bartók halálának 70. évfordulójáról. Bartók Béla életműve globálisan is megértett hungarikum. A magyar népzene és a magas kultúra egyedi ötvözete. Amennyiben a mai modern Magyarországot és a magyar kultúrát akarjuk bemutatni, Bartók zenei géniuszáról sokat kell beszélni. Meggyőződésem, hogy a kultúra lehet az a kapocs, amelyen keresztül távol eső népek jobban megérthetnek minket, magyarokat. Kérem az Önök segítségét abban is, hogy a jövő évi rendezvények minél több kanadaihoz is eljuthassanak.

6. Turisztikai kapcsolatok fejlesztése

A Kanadából Magyarországra látogató turisták száma éves szinten nem éri el a 30 ezer főt. Budapesten és a magyar vidéken az elmúlt években elvégzett figyelemreméltó infrastrukturális beruházások a korábbiaknál is vonzóbb célponttá tehetik Európa egyik kulturális kincsesbányáját, Magyarországot a kanadai turisták körében. Arra fogok törekedni, hogy felkeltsem a kanadai polgárok érdeklődését Magyarország iránt, hogy Budapest és a magyar vidék rendszeresen visszatérő vendégei legyenek.

7.Globális látószög

A világpolitika utolsó éveinek történései és a globális folyamatok alapján a G7 együttműködés felértékelődésére lehet számítani a következő években, ezért Magyarországnak is fontos szorosan figyelemmel kísérni a G7 keretében zajló geopolitikai gondolkodást. Külön figyelmet szükséges szentelni a globális felmelegedés miatt is egyre nagyobb jelentőséggel bíró Északi-sarkkörrel kapcsolatos tárgyalásokra és azok globális következményeire.

Kérem, hogy bármilyen észrevételük van, tiszteljenek meg azzal, hogy elmondják nekem és kollégáimnak. Az együttműködés reményében maradok

Tisztelettel,

dr. Ódor Bálint
nagykövet


        
Dr. Ódor Bálint kijelölt nagykövet 2014. november 18-án átadta a megbízólevelét David Johnston kanadai főkormányzónak
[Fotó: MCpl Vincent Carbonneau, Rideau Hall]