Tájékoztató
magyar vámszabályok változásáról

2008. december 1-jétől az Európai Unión kívüli országokból belépő utasok személyi poggyászában lévő áruk vám- és nemzeti adómentességére vonatkozó szabályok megváltoztak, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom.

A változás eredményeképpen fő szabályként elvált egymástól a légi úton, illetve a más módon utazók köre, ennek megfelelően a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK tanácsi rendelet előírása szerint a harmadik országból (nem EU tagországokból) belépő utasok személyi poggyászában lévő áruk nem kereskedelmi jellegű árubehozatala olyan importot jelent, amely

- legfeljebb 300 EUR értékű (légi utasok estén 430 EUR, 15 év alatti utasok esetén 150 EUR),

- alkalmi jellegű,

- kizárólag az utas vagy családtagjai személyes használatára vagy ajándék céljára szánt árucikkekből áll,

- az áruk jellege és mennyisége nem lehet olyan, ami kereskedelmi célú behozatalra utal.

A négy feltételnek egyidejűleg kell érvényesülnie, amely azt jelenti, hogy az értékhatár csak felső korlátot jelent, amelyen belül a többi feltétel figyelembe vételével kerül meghatározásra a vámmentesen behozható mennyiség.

A vámmentes értékhatár:

- légi utas esetén 2008. december 1-től 31-ig 108.000 forintos, míg 2009. január 1-től december 31-ig 104.000 forintos limitet jelent,

- légi utastól eltérő utas esetén 2008. december 1-től 31-ig 75.000 forintban, míg 2009. január 1-től december 31-ig 72.000 forintban maximálja a behozni kívánt termékek értékét,

- 15 év alatti utas esetén 2008. december 1-től 31-ig legfeljebb 38.000 forint, míg 2009. január 1-től december 31-ig legfeljebb 36.000 forint értéket jelent.

Cukorból személyenként és évente összesen a hazai átlagfogyasztásnak megfelelő 20 kg hozható be vámmentesen. A közös háztartásban lakók az utas nyilatkozata alapján a vámmentesen behozható mennyiség tekintetében figyelembe vehetők.

A 17. életévüket betöltött személyek az alábbi mennyiségekig hozhatják be a dohány- és alkoholtermékeket, valamint az üzemanyagot vámmentesen:

Dohány termékek

a) Légi utasok esetén

 • 200 db cigaretta, vagy
 • 100 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű), vagy
 • 50 db szivar, vagy
 • 250 gramm fogyasztási dohány

b) Légi utasoktól eltérő utasok esetén

 • 40 db cigaretta, vagy
 • 20 db szivarka (darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömegű), vagy
 • 10 db szivar, vagy
 • 50 gramm fogyasztási dohány

2008. december 1-31. között a légi utasoktól eltérő utasokra is a légi utasokra vonatkozó szabályok érvényesek.


Alkoholtartalmú italok

 • 1 liter 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú ital, vagy
 • 2 liter 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartalmú ital, ide nem értve a szőlőbort és sört, valamint
 • 4 liter szőlőbor
 • 16 liter sör

A dohány és alkoholtermékekre (kivéve a szőlőbor és sör) vonatkozóan a mennyiségi korlátok külön-külön jelentik a termékekre vonatkozó vámmentességi mennyiséghatár 100 %-át. Tehát a meghatározott mennyiséghatárok százalékos részarányainak együttes összege nem haladhatja meg a 100 %-ot.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az utas behoz 40 szál cigarettát, úgy vám- és adómentesség csak ezen mennyiségre adható, a további dohánytermékekre (szivarka, szivar, fogyasztási dohány) vám- és adómentesség már nem adható. Amennyiben 20 szál cigarettát (mennyiséghatár 50 %-a) hoz be, úgy vám- és adómentesen behozhat még 5 db szivart, vagy 10 db szivarkát, vagy 25 gramm fogyasztási dohányt (mennyiséghatár további 50 %-a).

Üzemanyag

A belföldre érkező gépjármű szabványos üzemanyagtartályában található üzemanyag, továbbá 10 litert meg nem haladó mennyiségű, hordozható tartályban tárolt üzemanyag.

A fentiek szerinti vámmentesség jogszerű alkalmazását a Vám-és Pénzügyőrség fokozottan ellenőrzi. Ennek keretében a vámhivatalok vizsgálják a vámmentes behozatal feltételeinek megalapozottságát. Amennyiben az árubehozatal során a vámmentesség jogszerű igénybevételével kapcsolatban kétség merül fel, a vám- és pénzügyőri hivatal írásbeli árunyilatkozat (Egységes Vámárunyilatkozat) megtételét követelheti meg, ugyanakkor 2008. december 31-ig a 2.000 szál/év személyenkénti korlátozás és a 40 szál feletti behozatal esetén az Egységes Vámáru-nyilatkozat (EV) benyújtási kötelezettség továbbra is érvényben marad!