Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy a magyar állampolgárság iránti kérelmüket 2010. január 3-tól nyújthatják be a beregszászi konzulátuson.
2010. november 8-tól a kérelmek benyújtására a 422-96-os telefonszámon kérhetnek időpontot.
A magyar állampolgárság megszerzéséhez szükséges bővebb információkról a konzulátus honlapján a http://www.allampolgarsag.gov.hu/ internetes oldalon tájékozódhatnak.

Kérdések és válaszok az egyszerűsített állampolgársági eljárással kapcsolatban

Milyen feltételeknek kell eleget tenni, hogy a magyar állampolgárságot meg lehessen kapni?

Az a nem magyar állampolgár honosítható (egyéni kérelemre) kedvezményesen, aki az alábbi követelményeknek megfelel:

  • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,
  • magyar nyelvtudását igazolja,
  • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,
  • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Mivel lehet igazolni a feltételeket?

Az egykori magyar állampolgárságot lehet bizonyítani anyakönyvi kivonatokkal, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolással vagy régi magyar okirattal (például egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat, névváltoztatási okirat, korabeli magyar katonakönyv, útlevél, személyi igazolvány, munka- vagy cselédkönyv, lakcímbejelentő lap, illetőségi bizonyítvány, stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a családi ág végig követhető legyen. A magyar nyelvtudást a kérelmet átvevő és eljáró hatóságok fogják ellenőrizni.

Hol lehet benyújtani a kérelmet?

Az egyszerűsített honosítási kérelmet be lehet nyújtani

  • a magyarországi anyakönyvvezetőknél (Polgármesteri Hivataloknál),
  • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál, illetve
  • külföldön a magyar külképviseleteken a magyar konzuli tisztviselőknél.

Hogy lehet előre időpontot foglalni a kérelem benyújtásához?

A konzulátuson 2010. november 8-tól telefonon (a későbbiekben elektronikusan is) lehet időpontot kérni a 03141-422-96-os telefonszámon. A körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezetőhöz is lehetőség lesz elektronikus úton időpontot foglalni.
Csak személyesen lehet benyújtani a kérelmet?
Az állampolgársági kérelmet egyénileg és csak személyesen lehet benyújtani. A korlátozottan cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő a kérelmet. Lehetőség van az együtt élő családtagok közös kérelem-benyújtására

Mikortól lehet benyújtani az egyszerűsített honosítási (kettős állampolgárság iránti) kérelmet? Meddig lehet benyújtani?

Az egyszerűsített honosítási kérelmet 2011. január 3-tól lehet benyújtani. Nincs időbeli korlát, tehát akár 2, akár 5 év múlva is lehet élni a lehetőséggel.

Ki dönt a honosítási kérelem ügyében?

A közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján a kérelemről a köztársasági elnök dönt.

Mennyivel lett egyszerűbb az eljárás?

Nem kell Magyarországon letelepedni a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elegendő a magyar nyelv ismerete és nem kell a magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolni.

Mennyibe kerül az egyszerűsített honosítási eljárás?

Az állampolgársági és az esetleges névmódosítási eljárás díjmentes, így költségként csak az okiratok beszerzése és lefordítása, valamint az arcfényképek elkészítése merül fel.

Az eredeti okiratokat le kell adni a kérelemhez?

A mellékletek közül eredetiben kell a kérelemhez csatolni a saját születési és a családi állapotot igazoló okiratot, míg a többi okirat esetében hiteles másolat, vagy az eredeti okirat bemutatása is elfogadható (így a kérelem átvevőjénél az eredeti bemutatása mellett is lehetséges másolatot hagyni, aki összevetheti a másolatot az eredetivel). Hiteles fordítás esetén a fordításhoz hozzáfűzött másolat is elfogadható, azaz ebben az esetben nem kell az eredeti okiratot átadni. Tehát az egykori magyar katonakönyvet vagy bármilyen régi okiratot nem kell leadni a kérelemhez, a másolat is elég.