ELSŐ MAGYAR ÚTLEVÉL IRÁNTI KÉRELEM

2009. június 26. óta a magyar állampolgárok részére ujjnyomot is tartalmazó, 2. generációs biometrikus útlevelet állítanak ki.

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy lehetővé vált biometrikus útlevélkérelmek benyújtása Magyarország Brazíliavárosi Nagykövetségén és  São Pauló-i Főkonzulátusán.

Főszabályként elmondható, hogy magyar útlevél iránti kérelmet csak a bizonyíthatóan magyar állampolgár nyújthat be.

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor.

Az útlevél kb. 6-8 hét alatt készül el, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor.

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni. Ilyenkor az útlevél eljárás ideje kb. 12-18 hét.

Az útlevélkérelem mellékletei:

·születési anyakönyvi kivonat.

·házassági anyakönyvi kivonat (Amennyiben a kérelmező házas, elvált, vagy özvegy)

· A kérelmező érvényes, fényképes brazil személyazonossági igazolványának (RG, vagy RNE), vagy hitelesített másolatának bemutatása.

A hiányzó magyarországi születési, vagy házassági anyakönyvi kivonatoknak beszerzését a Nagykövetségen lehet kezdeményezni.

A kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell.

A DÍJAK ÉS ILLETÉKEK ELLENÉRTÉKÉT CSAK BANKI ÁTUTALÁSSAL TUDJUK ELFOGADNI.

További információkat – hétfőtől-péntekig 9 és 13 óra között – a (0xx61) 3443-08-22, vagy 3443-08-36 telefonszámokon kaphat.Kérjük, tekintse meg a konzuli díjak és illetékek jegyzékét!