Erkölcsi bizonyítvány2013. január 01. napjával módosult a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvény (Bnytv.). A Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal a külföldi valamint a külföldön tartózkodó magyar állampolgároktól érkező hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmeket a konzuli szolgálaton keresztül fogadja el.

A kérelmet a nyomtatványok menüpontból letölthető igénylőlapon kell benyújtani, és csatolni szükséges hozzá az érvényes személyazonosító okmány fénymásolatát is. Az eddig használatos „Adattovábbítás iránti kérőlap” 2013. január 01-vel megszűnik.

A hivatkozott formanyomtatvány kizárólag magyar nyelven áll rendelkezésre. A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem kitöltésével a kérelmezőnek lehetősége nyílik meghatározni, hogy mely adatok igazolását kéri a Központi Hivataltól. A hatósági erkölcsi bizonyítvány a kérelemben foglaltak szerint – a bűnügyi nyilvántartási rendszerben tárolt adatok alapján – továbbra is biztonsági okmányként kerül kiállításra, érvényességi ideje a kiállításától számított 90 nap.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem az ügyfél által történhet elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül is benyújtható (természetesen csak akkor, ha az érintettnek van ügyfélkapu kódja).

Amennyiben az ügyfél „hagyományos” módon, papír alapon kívánja benyújtani a kérelmet a konzulátuson, úgy ez a formanyomtatvány kinyomtatása után, annak ügyfél általi kitöltésével valósítható meg. A formanyomtatvány bármennyi példányban kinyomtatható. Amennyiben az ügyfél a hatósági erkölcsi bizonyítványra, illetve bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó kérelmét tiszteletbeli konzulnál nyújtja be, azt a tiszteletbeli konzul mindig a külképviseleten keresztül juttatja el a Hivatalhoz.