Útlevélügyek

Magánútlevél igénylése

2009. június 28-tól Magyarország az ügyfél elektronikus ujjnyomatát is tartalmazó, második generációs útlevelet bocsát ki Európai Uniós kötelezettségvállalás alapján.

Gyakorlati tanácsok

1. Új magyar útlevél iránti igényt a hazai okmányirodában célszerű benyújtani, ha akár az útlevelük, akár a személyi igazolványuk érvényességi ideje alatt magyarországi utazást terveznek. Ajánlatos az illetékes okmányirodánál előzetesen időpontot foglalni telefonon vagy Interneten.

A hatályos jogszabályok alapján soron kívüli eljárásban az új útlevél 7 nap alatt készül el (ugyanez sürgősségi ügyintézés esetében 3 nap). Ezekben az esetekben a kérelem az ország bármelyik okmányirodájában benyújtható.

Ön azt is kérheti, hogy az elkészült útlevelet ne magyarországi lakcímre, hanem az abu dhabi nagykövetségre kézbesítsék.

2. Hazatérési célú ideiglenes magánútlevelet csak azok igényelhetnek, akiknek külföldi tartózkodása alatt az úti okmányát az utazását közvetlenül megelőzően ellopták, vagy azt közvetlenül az utazás előtt elvesztette és dokumentumokkal igazolhatóan sürgősen Magyarországra kell utaznia, amely utazás nem halasztható.

Magánútlevél igénylése 12 év feletti kérelmezők esetében

A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük. A kérelem benyújtására ügyfélfogadási időben van lehetőség (hétfőn és szerdán 9-13 óra között). Ügyfélfogadási időn kívül kivételes esetben, előzetes időpont egyeztetés alapján lehet a kérelmet benyújtani.

Az elkészült útlevél 2-4 héten belül érkezik ki a nagykövetségre. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe utazásaik tervezésekor. Az útlevél érvényességi idejének figyelemmel kísérése mindenkinek a saját felelőssége.

Amennyiben a kérelmező magyar állampolgárként szerepel a Személyiadat- és Lakcímnyilvántartásban (SZL), magyar állampolgárságának igazolására külön okmány, vagy okirat bemutatása nem szükséges. Ha a kérelmező nem szerepel az SZL-ben, magyar állampolgárságát a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározott okmányokkal kell igazolnia. Ha a kérelmező nem rendelkezik a magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, a külképviselet hivatalból állampolgársági vizsgálatot folytat le.

Az útlevelet 5 vagy 10 éves érvényességgel lehet igényelni. Az útlevél eljárás díja öt éves érvényesség esetén 71, tíz éves érvényesség esetén 94 EUR, amely összeg készpénzben fizethető (18 év alatti, ill. 70 év feletti kérelmezők esetén az eljárás díja 54 EUR.

Amennyiben az útlevél igénylésére az útlevél elvesztése miatt kerül sor, vagy második útlevélként kerül kiállításra, az eljárási díj magasabb. Amennyiben az új útlevél igénylésére a korábbi útlevél ellopása miatt kerül sor, csak abban az esetben nem kell a magasabb díjat megfizetni, ha a kérelmezéskor az igénylő bemutatja a lopásról szóló rendőrségi jegyzőkönyvet.

Az útlevél kérelem mellékletei:

- magyar állampolgárság igazolása érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal

- lakcímkártya (amennyiben rendelkezésre áll)

- egyszerűsített honosítás keretében állampolgárságot szerzett kérelmezők az első útlevelük igénylésekor: ajánlott a lakcímkártya

- konzuli díj

- kiskorúak (12-18 év között) esetében a szülők személyazonosságának igazolására érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány

- kiskorúak esetében magyar születési anyakönyvi kivonat minden esetben

- nagykorú kérelmező esetében, ha nincs érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolványa: születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat

- ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal: állampolgárság vizsgálatához szükséges formanyomtatvány (kérésre e-mailben megküldjük)

- ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában magasabb eljárási díj fizetendő).

A kiskorú kérelmező esetében mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához. Amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata, stb.) igazolni kell. Benyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor is, ha a másik szülőtől származó belegyező nyilatkozattal rendelkezik.

Útlevél igénylése 12 éven aluliak részére

12 éven aluli magyar állampolgár gyermek részére továbbra is lehetséges ujjnyomatot nem tartalmazó útlevél iránti igény benyújtása a külképviselet útján.

A gyermekek részére önálló útlevelet kell igényelni. 6 éves kor alatt az útlevél érvényessége 3 év, 6-12 éves korig 5 év.

A korábban már útlevéllel, illetve személyi igazolvánnyal rendelkező gyermekek okmányai érvényességi idejének figyelemmel kísérése a szülők felelőssége. Ezért nincs lehetőség sem sürgősségi eljárásra, sem ideiglenes okmány kiállítására azért, mert a korábbi okmányok érvényességi ideje már lejárt, vagy hamarosan lejár!

Az eljárási díj 54 EUR

Úti okmány iránti igény mellékletei:

- lejárt vagy rövidesen lejáró útlevél

- a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonata

- amennyiben a szülői felügyelet csak az egyik szülőt illeti meg, a kizárólagos szülői felügyeletet a megfelelő okmánnyal (jogerős bírósági határozat, szülők formális írásbeli megállapodása, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata stb.) igazolni kell.

- 2 db színes igazolványkép: Fénykép készítésére a konzuli osztályon nincs mód.

- konzuli díj

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az útlevél igénylésénél mindkét szülőnek meg kell jelennie a konzulátuson, vagy az eljáró szülőnek be kell mutatnia a távollévő szülő hozzájáruló nyilatkozatát. Szülői hozzájáruló nyilatkozat tehető a konzuli osztályon, közjegyző, magyarországi gyámhatóság vagy útlevélhatóság (okmányiroda) előtt.

Amennyiben a gyermek külföldön született és magyarországi anyakönyvezése még nem történt meg, az útlevél iránti igénnyel együtt a születés hazai anyakönyvezését is kezdeményezni kell. Újszülött esetében nincs szükség állampolgársági kérelem benyújtására, mivel a kiskorú bármelyik szülője igazolt magyar állampolgársága esetén automatikusan magyar állampolgárnak tekintendő.

Ha a szülők házassága Magyarországon már anyakönyvezésre került, de a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre kell kezdeményezni.

Ha a szülők házassága Magyarországon még nem került anyakönyvezésre, és a gyermek még nem rendelkezik magyar születési anyakönyvi kivonattal, akkor a szülők házasságának anyakönyvezését, a gyermek anyakönyvezését és útlevél igénylését egyszerre kell kezdeményezni.