Külképviseleti választással kapcsolatos információk

Magyarország köztársasági elnöke 2014. április 6-ra kitűzte az országgyűlési választásokat.

Annak a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárnak, aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. március 29-ig) kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon.

2014-től kezdve a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok is szavazhatnak az országgyűlési választásokon és az országos népszavazásokon, amennyiben a Nemzeti Választási Irodától kérik felvételüket a névjegyzékbe. A regisztrációhoz érvényes magyar személyi azonosító, érvényes magyar útlevél, honosítási okirat vagy állampolgársági bizonyítvány szükséges. Magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgár a névjegyzékbe vételi kérelmet a Nemzeti Választási Iroda honlapján vagy a www.magyarorszag.hu honlapon töltheti ki és küldheti be a választásokat megelőző 15. napig. Lehetőség van postai úton is eljuttatni a kérelmet a Nemzeti Választási Irodához.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a névjegyzékbe vételi kérelemnek a megadott határidőkig (magyarországi lakcímmel rendelkezők esetében a szavazást megelőző 8., magyarországi lakcímmel nem rendelkezők esetében 15. nap) kell beérkeznie. A kérelem postai úton történő benyújtása esetén ezért vegyék figyelembe a kérelem továbbításhoz szükséges időt (2-3 munkanap gyorspostai szolgáltató, 4-5 munkanap az állami postai szolgáltató igénybe vétele esetén.