Társadalmi szervezeteknek nyújtandó támogatások adatai
Külügyminisztérium, 2004. év
Társadalmi szervezet neve Székhelye Adóazonosító száma Statisztikai számjele Támogatás összege
Teleki László Alapítvány Budapest 19670515-2-43 19670515 7320 569 01 101,7 millió Ft
Támogatás célja: A Teleki László Intézet Közép-Európai Tanulmányok Központja által végzett kutatási programok támogatása, kiadványok megjelentetése, nemzetközi konferenciák megrendezéséhez való hozzájárulás.
         
Esély a Stabilitásra Közalapítvány Szeged 18465930-1-06 18465930 9133 561 06 100,0 millió Ft
Támogatás célja: Magyarország szomszédos országokkal való együttműködésének  elősegítése a dél-szláv térségben. A támogatás hozzájárulás a délkelet-európai régió társadalmi, gazdasági stabilitásához, a régió államai integrációs erőfeszítésének megvalósulásához, a demokratikus értékek elterjedéséhez. Az összegből tréningek, oktatások, konferenciák kerülnek  megvalósításra, valamint pályázatokat írnak ki.
         
EuroClip - EuroKapocs Közalapítvány Nyíregyháza 18811252-1-15 18811252 9133 561 15 100,0 millió Ft
Támogatás célja: Magyarország szomszédos országokkal való együttműködésének elősegítése az ukrán-román régióban. Hozzájárulás az Európai Unió jószomszédsági céljainak megvalósulásához, a regionális kapcsolatok építéséhez és a települési érdekek érvényesüléséhez. A térség regionális és helyi közigazgatási és rendvédelmi hatóságai, gazdasági szereplői tudományos, kulturális, oktatási életének képviselői közötti kapcsolatok és sokoldalú együttműködés fejlesztése, új formáinak kialakítása az Unió bővítésének feltételei között, különös tekintettel a határ menti térségekre. Az összegből tréningek, oktatások, konferenciák kerülnek  megvalósításra, valamint pályázatokat írnak ki.